Maksan A-vitamiini ja lapset

Maksa sisältää runsaasti A-vitamiinia ja monia muita ravintoaineita. Vaikka maksa on monipuolinen ruoka-aine, sen käytössä on myös haittansa. A-vitamiini esiintyy maksassa retinoidimuodossa, mikä voi jatkuvina suurina annoksina aiheuttaa myrkytyksen.

Liiallisen A-vitamiinin saannin ehkäisemiseksi maksaruokia ei vuodesta 1990 lähtien ole suositeltu alle 1-vuotiaille. Leikki-ikäisten lasten maksaruokien (jauhemaksa- ja maksapihvi, maksakastike, maksalaatikko), maksamakkaran ja –pasteijan käyttöä on neuvottu rajoittamaan pariin kertaan kuukaudessa. Suositusten tarpeellisuuden arvioimiseksi Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa tehtiin riskinarviointi suomalaislasten A-vitamiinin saannista maksaruokien välityksellä. Riskinarvioinnin tavoitteena oli arvioida 1-, 3- ja 6-vuotiaiden lasten altistumista maksaruokien retinoidimuotoiselle A-vitamiinille sekä samalla selvittää, tuleeko lasten maksaruokien käyttöä edelleen rajoittaa.

Riskinarvioinnissa käytettiin maksaruokien kulutustietoja (DIPP-ravintotutkimus) sekä resepti- ja retinoidipitoisuustietoja. Monte Carlo -simulaatiolla arvioitiin A-vitamiinin ja retinoidien saantia maksaruoista sekä ilman maksaruokien käyttöä. Altistusta arvioitiin pitkäaikaissaantina sekä altistuksena kerta-annoksesta. Simulointituloksia verrattiin saantisuosituksiin ja saannin ylärajoihin. Simulointimallin avulla arvioitiin myös maksaruokien turvallista annoskokoa ja syöntitiheyttä. Hanke päättyi vuonna 2008.

Riskinarvioinnissa tehtiin seuraavat johtopäätökset:
1. Vaikka maksansyönti auttaa joitain lapsia A-vitamiinin saantisuositusten täyttymisessä, se voi altistaa toisia lapsia liian suurille retinoidipitoisuuksille.
2. Todellisten maksansyöjien osuus on hyvin todennäköisesti suurempi kuin kolmen päivän ruoankäyttötietojen perusteella voidaan olettaa.
3. Tarkasteltaessa maksaruokien pitkäaikaiskäytön turvallisuutta todetaan, että annoskoon lisäksi syöntitiheydellä on keskeinen merkitys. Yksivuotias voi turvallisesti syödä maksamakkaraa tai –pasteijaa ja kolme- ja kuusivuotias kaikkia maksaruokia, kunhan syöntitiheys ei ole liian suuri. Turvallinen annoskoko ja syöntitiheys riippuvat lapsen iästä ja maksaruuasta. Yleisesti maksamakkaraa ja –pasteijaa voi käyttää useammin kuin maksalaatikkoa, maksakastiketta tai maksapihvejä.

Tutkimusryhmä

Kirsi-Helena Liukkonen  Evira
Tero Hirvonen Evira
Tapani Lyytikäinen Evira
Kirsti Savela Evira
Christina Bäckman Evira
Carina Cronberg-Kippilä KTL
Suvi Virtanen KTL ja Tampereen yliopisto

Rahoitus

Evira

Projektista julkaistua

Raportit

Riskinarviointiraportti ”Suomalaisten 1-, 3- ja 6-vuotiaiden lasten A-vitamiinin saanti maksaruokien välityksellä – kvantitatiivinen riskinarviointi” (Eviran tutkimuksia 7/2008)

 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.10.2018