Maksan A-vitamiini ja raskaus

Maksansyönnin turvallisuus raskauden aikana on askarruttanut pitkään niin kuluttajia kuin terveydenhuoltoakin. Maksa sisältää runsaasti A-vitamiinia (retinoli), joka suurina annoksina saattaa lisätä sikiövaurioiden ja keskenmenon riskiä. Lisäksi maksa voi sisältää runsaasti raskasmetalleja, kuten kadmiumia ja lyijyä, joilla voi olla haitallinen vaikutus sikiöön. Raskaana olevia ja raskautta suunnittelevia suositellaankin välttämään maksan syöntiä.

Maksaruokien käytön todellisista riskeistä raskauden aikana ei ole tähän mennessä ollut tutkittua tietoa, ja syöntirajoituksen tarpeellisuudesta keskustellaan toistuvasti. Projektin tarkoituksena oli arvioida raskaudenaikaiseen maksankäyttöön liittyviä riskejä ja tarjota uutta tietoa riskinhallinnan tueksi.


Projektin tavoitteena oli

  • Selvittää suomalaisen naudan-, sian- ja broilerinmaksan A-vitamiinipitoisuudet.
  • Arvioida hedelmällisessä iässä olevien suomalaisnaisten altistumista A-vitamiinille maksaruokien välityksellä.
  • Arvioida riskiä saantirajat ylittävälle A-vitamiinin saannille raskauden aikana mikäli maksaruuat, tai vain jotkin niistä, säilyisivät osana raskausajan ruokavaliota.
  • Arvioida muiden kuin syöntirajoituksiin perustuvien toimenpiteiden vaikutusta A-vitamiinin saantiin maksaruuista.
  • Arvioida hedelmällisessä iässä olevien suomalaisnaisten altistumista kadmiumille ja lyijylle maksaruokien välityksellä.

Tutkimusryhmä

Tiina Lavikainen (Evira)
Tero Hirvonen (KTL)
Christina Bäckman (Evira)

Tutkimuksen rahoitus

Evira

Projektista julkaistua

Raportit

Lavikainen T, Karlström U, Bäckman C Hirvonen T (2007). Intake of vitamin A, cadmium and lead via liver foods among Finnish women of fertile age — a quantitative risk assessment. Eviran Tutkimuksia 2/2007, Helsinki 2007

Muut julkaisut ja esitykset
Lavikainen T & Bäckman C (2006). A-vitamiinin saannin mallinnus maksaruokien turvallisuuden arvioimiseksi raskauden aikana. Eläinlääkäripäivät 1.-3.11.2006, Helsinki. Eläinlääkäripäivien luentokokoelma 2006. Abstrakti ja posteri.

Lavikainen T & Bäckman C (2006). Modelling vitamin A intake from liver foods — is there a risk for teratogenicity? NMKL seminar Multidimensjonal mat i alle retninger. 24. August 2006, Oslo. Posteri. Esillä myös Kemian päivillä 27.-29.3.2007, Helsinki. 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 15.10.2019