PlantLIBRA: Kasviperäisten ravintolisien saanti, hyöty ja riskinarviointi

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira osallistui EU-hankkeeseen, jonka tarkoituksena oli tuottaa tietoa kasviperäisten ravintolisien käytöstä. Lisäksi tarkoituksena oli kehittää ja validoida kasviperäisten ravintolisien käyttöön liittyviä riski-hyötyarviointimenetelmiä. Projektissa oli mukana 25 partneria neljästä eri maanosasta, pääosin Euroopasta. Suomesta mukana oli Eviran lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ravintolisällä tarkoitetaan esimerkiksi kapselina, tablettina, jauheena tai nesteenä myytävää valmiiksi pakattua valmistetta, jota pidetään kaupan elintarvikkeena. Ravintolisien tarkoitus on niille ominaisten ravintoaineiden vuoksi täydentää ruokavaliota tai muulla tavalla vaikuttaa ihmisen ravitsemuksellisiin tai fysiologisiin toimintoihin. Erilaiset vitamiini- ja kivennäisainevalmisteet ovat tavallisimpia ravintolisiä.

Tässä projektissa tutkittiin kasviperäisiä ravintolisiä. Auringonhattu-, yrtti- ja valkosipulivalmisteet ovat esimerkkejä ryhmään kuuluvista ravintolisistä. Kasviperäisten ravintolisien käytöstä tiedetään hyvin vähän. Projektin yhtenä tarkoituksena olikin kerätä ajantasaista tietoa kasviperäisten ravintolisien käytöstä eri väestöryhmissä ja arvioida kulutustapoja Euroopassa. Projektin yhteydessä kerättiin tietopankki liittyen kasviperäisten ravintolisien sisältämiin biologisesti aktiivisiin yhdisteisiin ja niiden turvallisuuteen.

Tutkimusryhmä Evirassa

Erikoistutkija Liisa Uusitalo 
Tutkija Maija Salmenhaara
Tutkimusyksikön johtaja Kirsti Savela

Aikataulu

2010 - 2014

Rahoitus

EU

Sivu on viimeksi päivitetty 10.10.2018