Broilereiden salmonellavalvonnan taloudelliset vaikutukset Suomessa

Suomen kansallinen valvontaohjelma asettaa broilereiden salmonellaseurannalle tiukemmat vaatimukset kuin mitä EU-direktiivissä 92/117/EY edellytettiin. Tämän minimivaatimuksen ylittäminen aiheuttaa  lisäkustannuksia suomalaiselle broilertuotannolle. Valvontaohjelman tavoitteena on ennaltaehkäistä ihmisten sairaustapauksia ja siten säästää yhteiskunnan terveydenhuollon kuluja. Tutkimuksessa arvioitiin  valvontaohjelmasta aiheutuvien kustannusten ja hyötyjen suhdetta. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä EELAn riskinarvioinnin tutkimusyksikön ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen taloustutkimuksen kanssa. Projektin rahoittivat Maaseudun kehittämisrahasto ja EELA.

Tutkimusryhmä

Susanna Kangas (EELA, 1.5.2006 alkaen EELA, EVI ja KTTK yhdistyivät Eviraksi)
Tapani Lyytikäinen (EELA)
Jukka Peltola (MTT Taloustutkimus)
Jukka Ranta (EELA)
Riitta Maijala (EELA)

Projektista julkaistua

Raportti

Kangas S., T. Lyytikäinen, J. Peltola, J. Ranta, R. Maijala 2003: Economic impacts of the Finnish Salmonella control programme for broilers. EELAn julkaisuja, 2, s. 68.

Tieteelliset julkaisut

Kangas S.,  Lyytikäinen T.,  Peltola J.,  Ranta J &  Maijala R. 2006: Costs of two alternative Salmonella control policies in Finnish broiler production.  Acta Agriculturae Scandinavica - Section C, in press.

Muut julkaisut ja esitykset

Kangas S., T. Lyytikäinen, J. Peltola, J. Ranta, R. Maijala 2002: Broilereiden salmonellavalvonta kannattaa. Kaari, 2002, 6, s. 24-25.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.10.2018