Communication inside Risk Assessment and Risk Management (COMRISK)

COMRISK on Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) Partnering Grant -rahoituksella toteutettava kansainvälinen yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on kehittää viestintää riskinarvioinnin ja päätöksentekijöiden välillä. Tavoitteena on parantaa elintarvikkeisiin liittyvien riskinarvioinnin tulosten viestintää siten, että tulosten muoto mahdollistaisi niiden nykyistä tehokkaamman hyödyntämisen päätöksenteossa. Siksi kehitystyössä on tarkoitus nykytilanteen lisäksi kartoittaa päätöksentekijöiden tarpeita ja toiveita.

Lisäksi hankkeessa selvitetään keinoja esittää riskit ja niiden epävarmuudet siten, että päätöksentekijä voisi tulosten avulla punnita riskejä ja niihin liittyviä kustannuksia ilman, että riskinarvioija ylittää mandaattinsa kertomalla, mikä ratkaisu on oikea.

Projekti on pilottihanke, jossa eri maiden käytäntöjä kartoitetaan haastattelututkimuksilla, kootaan hyviä käytäntöjä ja tietoa haasteista sekä selvitetään erilaisten riskinarvioinnin ja riskinhallinnan välisen riskiviestinnän työkalujen toimivuutta. Projektin tulokset tulevat kaikkien EU-jäsenmaiden hyödynnettäviksi EFSA:n välityksellä.

Projekti toteutetaan yhteistyönä Ruokaviraston riskinarvioinnin tutkimusyksikön, Ruotsin valtion eläinlääketieteellisen instituutin (Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA), Saksan Liittovaltion riskinarviointi-instituutin (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) ja Alankomaiden Wageningenin yliopiston (Wageningen University & Research, WU) välillä.

Aikataulu

2018 - 2020

Rahoitus

EFSA Partnering Grant

Tutkimusryhmä

Pirkko Tuominen (Ruokavirasto)
Johanna Suomi (Ruokavirasto)
Antti Mikkelä (Ruokavirasto)
Suvi Joutsen (Ruokavirasto)
Kirsi-Maarit Siekkinen (Ruokavirasto)
Auli Vaarala (Ruokavirasto)
Gunnar Andersson, Marcus Urdl, Erik Nordkvist, Josefine Elving (SVA, Ruotsi)
Monika Lahrssen-Wiederholt, Anneluise Mader, Janine Kowalczyk (BfR, Saksa)
Ine van der Fels-Klerx, Alfons Oude Lansink, Monique Mourits (WU, Alankomaat)

Projektista julkaistua

Andersson MG, Elving J, Nordkvist E, Urdl M, Engblom L, Mader A, Kowalczyk J, Lahrssen-Wiederholt M, Altmeyer S, Tuominen P, Joutsen S, Suomi J, Mikkelä A, Hinkka N, Siekkinen K-M, van der Fels-Klerx I, van den Borne B, Ali B. 2020 Communication inside Risk Assessment and Risk  Management  (COMRISK):  Final  report  EFSA supporting publication 2020: EN-1891.  48  pp. https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2020.EN-1891

Lisätietoa projektista

Pirkko Tuominen, pirkko.tuominen@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2021