Elintarvikevälitteisten bakteeritartuntojen terveydelliset riskit ja kotimaisten tapausten jäljitys

Tavoitteet

Suomen Akatemian ELVIRA-tutkimusohjelmaan kuuluvassa hankkeessa tutkimme tärkeimpien elintarvikevälitteisten bakteerien kuluttajalle aiheuttamaa kansanterveydellistä riskiä sekä jäljitämme erityisesti salmonella- ja EHEC - tartuntojen lähteitä. Projekti koostuu kolmesta osasta:
1) retrospektiivinen, takautuva rekisteritutkimus,
2) prospektiivinen, etenevä väestöpohjainen tutkimus,
3) riskin arviointi

Takautuvassa rekisteritutkimuksessa selvitetään vuodesta 1995 lähtien todettujen salmonella-, kampylobakteeri-, shigella-, yersinia- ja EHEC-infektioiden pitkäaikaisvaikutuksia. Erityisesti tutkitaan niiden merkitystä väestön myöhempään sairastavuuteen ja kuolleisuuteen. Prospektiivisessa tutkimuksessa jäljitetään reaaliajassa, tapaus – verrokki -tutkimuksena, kotimaista alkuperää olevien salmonella- ja EHEC -tartuntojen lähteitä. Ihmisistä sekä eläimistä ja elintarvikkeista eristettyjen bakteerikantojen ominaisuudet tutkitaan hyvin tarkasti ja kantoja verrataan keskenään. Lisäksi epäillyistä elintarvikkeista otetaan näytteitä tehostetusti. Tällöin voidaan saada selville kyseisten bakteerien yleisimmät lähteet ja tartuntareitit. Lopuksi kehitetään uusi, kvantitatiiviseen matemaattiseen malliin perustuva menetelmä riskinarvioinnin käyttöön.

Mallissa yhdistetään uusilla laboratoriotekniikoilla saavutettavat tulokset, tiedot tartuntatautirekisteristä, elintarvikevälitteisistä epidemioista ja elintarviketuotannosta, ja arvioidaan suomalaisen kuluttajan altistumista elintarvikevälitteiselle salmonellalle tai EHEC -tartunnalle Suomessa sekä niiden kuluttajalle aiheuttaman riskin suuruutta.
Tieto elintarvikevälitteisten tartuntojen vaikutuksesta lähimenneisyydessä antaa mahdollisuuden arvioida uusien, ennaltaehkäisevien toimien vaikutusta ja kustannus-hyöty suhdetta. Projektin tuloksia voidaan hyödyntää niin teollisuudessa ja elintarvikevalvonnassa kuin myös terveydenhuollossa. Tutkimuksessa kehitettävä menetelmä soveltuu myös muiden elintarvikevälitteisten taudinaiheuttajien riskinarviointiin.

Asiasanat

ruokamyrkytys, salmonella, EHEC, riskinarviointi, altistumisen arviointi, riskiestimaatti, salmonellabakteerit

Hankkeen vastuullinen johtaja

tutkimusprofessori Anja Siitonen, Kansanterveyslaitos, suolistobakteerilaboratorio

Eviran hankevastaava

Professori Sinikka Pelkonen, eläintautibakterologian tutkimusyksikkö

Lisätietoja projektista

Erikoistutkija Pirkko Tuominen, Evira, riskinarvioinnin tutkimusyksikkö

Yhteistyötahot

THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Hankkeen vaihe

Päättynyt

Aloitusvuosi

2007

Lopetusvuosi

2011

Hankkeen rahoitukseen osallistuu

Suomen Akatemia;
Maa- ja metsätalousministeriö

Eviran projektikoodi

8226

Sivu on viimeksi päivitetty 9.10.2018