Kalavalmisteiden turvallinen myyntiaika

Eviran, Lihateollisuuden tutkimuskeskuksen (LTK) ja Kalateollisuuden hankkeen avulla kehitetään ohjeistus mm. säilykkeiden turvallisesta valmistamisesta ja ohje yrityksille kalatuotteiden valmistukseen liittyvien riskien arvioimisesta ja hallinnasta. Riskien vaikutuksesta omavalvontaan annetaan esimerkkejä ja ohjeistus suunnitellaan siten, että se vastaa myös pienten kala-alan laitosten tuotekehittely- ja tuoteturvallisuusarviointitarpeita. Hankkeen puitteissa tehdään myös riskiprofiili, jossa kuvataan Suomessa valmistettaviin, kalastustuotteista saataviin elintarvikkeisiin liittyvien elintarvikehygieenisten riskien ongelmakenttää. Lisäksi kartoitetaan ja esitellään erityisesti pk-yritysten riskinhallintaan soveltuvia käytännön työkaluja. Hanke edistää tuoteturvallisuutta ja kuluttajien luottamus kalavalmisteisiin paranee.

Tutkimusryhmä

Erikoistutkija Pirkko Tuominen, (Evira)
Marjatta Rahkio (Lihateollisuuden tutkimuskeskus)

Aikataulu

2008-2010

Tutkimuksen rahoitus

Maa- ja metsätalousministeriön laatustrategiarahoitus

Projektista julkaistua

Kalavalmisteiden turvallinen myyntiaika. Loppuraportti.

Lisätietoja projektista

Pirkko Tuominen, pirkko.tuominen@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 10.7.2019