Virusten esiintyminen ja säilyvyys elintarviketuotantoketjussa ja elintarviketeollisuuden prosesseissa (VirSta)

Elintarvikevälitteisten virusten aiheuttamien riskien hallinta on oleellinen osa elintarviketoimijoiden omavalvontaa, jolla vähennetään kuluttajiin kohdistuvia terveydellisiä haittoja. Tässä projektissa tutkitaan ja arvioidaan prosessoinnin vaikutuksia hepatiitti E -viruksen (HEV) ja afrikkalaisen sikaruttoviruksen (ASFV) säilymiseen sianlihaa sisältävissä elintarvikkeissa.

Sianlihatuotteet ovat aiheuttaneet ihmisten HEV-tartuntoja ja lisäksi sikojen kanssa tekemisissä olevilla on todettu olevan lisääntynyt tartuntariski. Usein lieväoireinen tai oireeton HEV-tartunta voi myös johtaa krooniseen maksatulehdukseen ja vakavaan maksan vajaatoimintaan. Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen, mini- ja mikrosikojen verenvuotokuumetauti. Se ei ole vaarallinen ihmisille, mutta vaikutukset sikakantaan voivat olla suunnattomat.

Elintarvikevirukset tuhoutuvat riittävässä kypsennyksessä. Ei kuitenkaan tiedetä tarkasti mm. savustuksen, kypsytyksen ja fermentoinnin vaikutusta virusten säilyvyyteen. Bakteerien kasvua vähentävät pakkausmenetelmät eivät juurikaan vaikuta virusten määrään, sillä virukset ovat kestäviä ympäristössä.

Tavoitteena on

 • Selvittää HEV:n esiintymistä ja säilymistä suomalaisessa sianlihan tuotantoketjussa sekä sen esiintymistä villisioissa ja riistaeläimissä.
 • Määrittää soveltuvin osin virusten (HEV ja ASFV) infektiivisyyden tuhoutumista a) yleisimmissä kuumennuskäsittelyissä ja b) ei-kuumennuskäsittelyissä (savustus) sellaisenaan syötävissä elintarvikkeissa, erityisesti sianlihatuotteissa.
 • Arvioida eri prosessien vaikutuksia ja kustannuksia elintarvikkeiden turvallisuuteen sekä riskinhallintakeinojen tehoa elintarvikevirusten (HEV, ASFV) aiheuttamaan riskiin.
 • Tuottaa täsmätietoa eri kohderyhmille.

Aikataulu

2018 - 2021

Rahoitus

Maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera), Ruokavirasto, Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta.

Tutkimusryhmä

 • Leena Maunula (HYELTDK, Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto) projektin vastuullinen johtaja
 • Tuija Gadd (Ruokavirasto, virologian tutkimusyksikkö)
 • Tuija Kantala (Ruokavirasto, virologian tutkimusyksikkö)
 • Laura London, (Ruokavirasto, virologian tutkimusyksikkö)
 • Pirkko Tuominen (Ruokavirasto, riskinarvioinnin yksikkö)
 • Antti Mikkelä (Ruokavirasto, riskinarvioinnin yksikkö)
 • Suvi Joutsen (Ruokavirasto, riskinarvioinnin yksikkö)
 • Petra Pasonen (Ruokavirasto, riskinarvioinnin yksikkö)
 • Eija Tammisalpa (Ruokavirasto, laboratorio ja tutkimuslinja)

Lisätietoa projektista

Leena Maunula, leena.maunula@helsinki.fi
Tuija Gadd, tuija.gadd@ruokavirasto.fi
Pirkko Tuominen, pirkko.tuominen@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 13.12.2019