Äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden koostumus

Äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden tulee olla ravitsevia ja turvallisia

  • Koostumuksen tulee täyttää imeväisen ravitsemukselliset tarpeet.
  • Eivät saa sisältää mitään ainetta sellaisia määriä, että imeväisen terveys vaarantuisi.
  • Kaikkien valmistuksessa käytettävien aineiden tulee soveltua imeväiselle ja olla imeväisen hyödynnettävissä sekä niillä on oltava ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus.

Äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden valmistuksessa käytettäville raaka-aineille on tiukat laatu ja puhtauskriteerit. Lainsäädäntö määrittelee esimerkiksi kuinka vähän kasvinsuojeluainejäämiä tai kemiallisia vierasaineita, kuten raskasmetalleja, äidinmaidonkorvikkeissa ja vieroitusvalmisteissa saa olla.

Imeväisten terveyden suojelemiseksi lainsäädäntö määrittelee mitä vitamiineja, kivennäisaineita ja eräitä muita aineita saa käyttää äidinmaidonkorvikkeissa ja vieroitusvalmisteissa.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.12.2018