Äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden merkinnät

Elintarvikkeista annettavia tietoja koskevien säännösten tarkoituksena on kuluttajan valistaminen sekä suojaaminen terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta. Merkintöjen tulee antaa riittävästi tietoa tuotteista, jotta kuluttaja pystyy tekemään tietoisia valintoja ostotilanteessa ja valitsemaan itselleen soveltuvia tuotteita.

Elintarviketietoasetus (EPNAs 1169/2011), joka säätelee yleisesti elintarvikkeista kuluttajille annettavia tietoja, koskee myös äidinmaidonkorvikkeita ja vieroitusvalmisteita. Lisäksi on katsottu tarpeelliseksi säätää näille tuotteille erityisiä merkintävaatimuksia turvaamaan haavoittuvaa kuluttajaryhmää sekä rintaruokinnan edistämiseksi ja suojelemiseksi.

Seuraavilla sivuilla kerrotaan tarkemmin äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden:

  • pakollisista pakkausmerkinnöistä
  • ravintoarvomerkinnöistä
  • väitteistä ja markkinoinnista
  • etämyynnistä
Sivu on viimeksi päivitetty 17.12.2018