Äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden pakolliset pakkausmerkinnät

Äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden pakkausmerkinnöissä tulee olla:

 • elintarviketietoasetuksen (EPNAs (EU) N:o 1169/2011) mukaiset pakolliset elintarviketiedot ja
 • äidinmaidonkorvikkeita ja vieroitusvalmisteita koskevan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/127 mukaiset pakolliset lisämerkinnät

Pakolliset elintarviketiedot

Äidinmaidonkorvikkeesta ja vieroitusvalmisteesta tulee antaa pakolliset elintarviketiedot (EPNAs 1169/2011):

 • elintarvikkeen nimi (äidinmaidonkorvike tai vieroitusvalmiste)
 • ainesosaluettelo
 • allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet
 • tiettyjen ainesosien ja ainesosien ryhmien määrät (tarvittaessa)
 • sisällön määrä
 • vastuussa olevan elintarvikealan toimijan nimi, toiminimi tai aputoiminimi ja osoite
 • alkuperämaa tai lähtöpaikka (tarvittaessa)
 • ravintoarvomerkintä
 • asianmukaiset ohjeet valmistusta, varastointia ja hävittämistä varten sekä varoitus väärän valmistustavan ja varastoinnin aiheuttamista terveydellisistä vaaroista
 • asianmukaiset tiedot valmisteen oikeasta käytöstä siten, ettei aliarvioida rintaruokinnan merkitystä 

Äidinmaidonkorvikkeen pakolliset lisämerkinnät (komission delegoitu asetus (EU) 2016/127):

 • valmisteen nimi ”Äidinmaidonkorvike” tai ”Maitopohjainen äidinmaidonkorvike” (jos kokonaan lehmänmaidon proteiinista)
 • maininta siitä, että tuote soveltuu imeväisille syntymästä lähtien, kun niitä ei imetetä
 • ohjeet asianmukaista valmistusta, varastointia ja hävittämistä varten
  ja varoitus väärän valmistustavan ja varastoinnin aiheuttamista terveydellisistä vaaroista
 • otsikolla Tärkeää tai vastaavalla muulla vastaavalla ilmaisulla
  • maininta rintaruokinnan paremmuudesta
  • suositus siitä, että tuotetta olisi käytettävä ainoastaan sellaisten riippumattomien henkilöiden ohjeiden mukaan, jotka ovat saaneet lääketieteellisen, ravitsemustieteellisen tai farmasian alan koulutuksen tai jotka ovat muita äitiys- ja lastenhoidosta vastuussa olevia ammattihenkilöitä  

Vieroitusvalmisteen pakolliset lisämerkinnät: 

 • valmisteen nimi ”Vieroitusvalmiste” tai ”Maitopohjainen vieroitusvalmiste” (jos kokonaan lehmänmaidon proteiinista)
 • seuraavat maininnat
  • valmiste soveltuu vain yli kuuden kuukauden ikäisille imeväisille
  • se muodostaa ainoastaan osan monipuolistuvasta ruokavaliosta
  • sitä ei saa käyttää rintamaidon korvikkeena kuuden ensimmäisen elinkuukauden aikana
  • päätöksen täydentävän ruokinnan aloittamisesta ja kaikista poikkeamista kuuden kuukauden ikärajasta saisi tehdä vain sellaisten riippumattomien henkilöiden ohjeiden mukaan, jotka ovat saaneet lääketieteen, ravitsemustieteen tai farmasian alan koulutuksen tai jotka ovat muita äitiys- tai lastenhoidosta vastuussa olevia ammattihenkilöitä, ja yksittäisen imeväisen kasvu- ja kehittymistarpeiden perusteella
 • ohjeet asianmukaista valmistusta, varastointia ja hävittämistä varten
  ja varoitus väärän valmistustavan ja varastoinnin aiheuttamista terveydellisistä vaaroista

 

Äidinmaidonkorvike ja vieroitusvalmiste on merkittävä niin, että kuluttaja pystyy selkeästi erottamaan valmisteet toisistaan eikä mitään vaaraa sekaannuksesta niiden välillä ole. Äidinmaidonkorvikkeen ja vieroitusvalmisteen merkinnöissä on annettava valmisteiden asianmukaisesta käytöstä aiheelliset tiedot siten, ettei rintaruokinnan merkitystä aliarvioida. Ilmaisujen ”luonnollisen kaltainen”, ”äidinmaidon kaltainen”, ”muunnettu” tai vastaavien ilmaisujen käyttö on kiellettyä.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.2.2022