Äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden ravintoarvomerkinnät

Äidinmaidonkorvikkeissa ja vieroitusvalmisteissa tulee olla ravintoarvomerkintä. Ravintoarvomerkinnän tulee sisältää elintarviketietoasetuksen (EPNAs (EU) N:o 1169/2011) mukaisen pakollisen ravintoarvoilmoituksen tiedot lukuun ottamatta suolaa, sekä komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/127 mukaiset pakolliset lisätiedot.

Äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden energiasisältö ja ravintoaineiden määrät tulee antaa 100 ml:aa valmistajan ohjeiden mukaisesti valmistettua käyttövalmista tuotetta kohti. Tarvittaessa tiedoissa voidaan viitata lisäksi 100 g:aan myyntivalmista elintarviketta.

Pakolliset ravintoarvomerkinnät

Äidinmaidonkorvikkeen ja vierotusvalmisteen pakkauksessa on ilmoitettava seuraavien ravintoaineiden määrät 100 ml:ssa käyttövalmista valmistetta:

 • energia
 • rasva
 • tyydyttynyt rasva
 • hiilihydraatti
 • sokerit
 • proteiini
 • jokaisen tuotteessa esiintyvän vitamiinin ja kivennäisaineen määrä, jotka on annettu asetuksen (EU) 2016/127 liitteessä I ja II lukuun ottamatta molybdeeniä

Äidinmaidonkorvikkeen ravintoarvomerkinnässä tulee lisäksi antaa:

 • koliinin,
 • inositolin ja
 • karnitiinin määrät.

Vapaaehtoiset ravintoarvomerkinnät

Äidinmaidonkorvikkeen ja vierotusvalmisteen ravintoarvomerkintää voidaan täydentää seuraavilla elintarviketietoasetuksen mukaisilla tiedoilla:

 • kertatyydyttymättömät rasvat, monityydyttymättömät rasvat
 • polyolit, tärkkelys
 • ravintokuitu

Ravintoarvomerkintää voidaan lisäksi täydentää yhdellä tai useammalla delegoidun asetuksen (EU) 2016/127 mukaisista tiedoista: 

 • proteiinien, hiilihydraattien tai rasvojen ainesosien määrät
 • heraproteiini / kaseiini -suhde
 • muut liitteissä I ja II tai asetuksen (EU) N:o 609/2013 liitteessä mainittujen aineiden määrät
 • mikäli äidinmaidonkorvikkeeseen tai vieroitusvalmisteeseen on lisätty 3 artiklan mukaisesti muita kuin liitteissä I ja II mainittuja aineita, voidaan näiden aineiden määrät ilmoittaa ravintoarvomerkinnässä.

Vierotusvalmisteen pakkaukseen voidaan merkitä vitamiinien ja kivennäisaineiden määrän lisäksi niiden prosenttiosuus saannin vertailuarvosta, joka on esitetty delegoidun asetuksen (EU) 2016/127 liitteessä VII.

Pakolliseen ravintoarvomerkintään sisältyviä tietoja ei saa toistaa pakkausmerkinnöissä.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.2.2022