Erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden lainsäädäntö

 • Euroopan neuvoston ja parlamentin asetus (EU N:o 609/2013) imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös laihdutusvalmisteista 904/1997
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kliinisistä ravintovalmisteista 406/2000
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös lastenruoista 789/1997
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeesta ja vieroitusvalmisteesta 1216/2007
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus lastenruokien torjunta-ainejäämistä 1215/2007
 • Komission asetus (EY) N:o 953/2009 erityisruokavaliovalmisteisiin ravitsemuksellisessa tarkoituksessa lisättävistä aineista
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 

Lainsäädäntö muuttui 20.7.2016

Erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä, koostumusvaatimuksia ja markkinointia selkeytetään uudistuvan lainsäädännön avulla.

Euroopan neuvoston ja parlamentin asetus (EU N:o 609/2013) imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista (ERE-asetus) julkaistiin kesällä 2013 ja sitä alettiin soveltaa 20.7.2016. Sen nojalla tullaan antamaan yksityiskohtaisempia säädöksiä imeväisten ja pikkulasten ruoista, kliinisistä ravintovalmisteista ja koko päivän ruokavalion korvaavista laihdutusvalmisteista.

Komissio on julkaissut seuraavat delegoidut asetukset:

Komission delegoiduilla asetuksilla on usean vuoden siirtymäajat. Siirtymäaikana noudatetaan nykyistä lainsäädäntöä.

ERE-asetuksella kumottiin erityisruokavaliovalmistedirektiivi (2009/39/EY) ja sen nojalla annetut erityisdirektiivit. Termi ”erityisruokavaliovalmiste” jäi lainsäädännön muutoksen myötä historiaan. 

Osa aikaisemmin erityisruokavaliovalmisteiksi katsotuista elintarvikkeista siirtyi 20.7.2016 lähtien säädeltäviksi muulla lainsäädännöllä. Tällaisia elintarvikeryhmiä ovat esimerkiksi:

 • urheiluvalmisteet
 • gluteenittomat ja erittäin vähägluteeniset elintarvikkeet
 • laktoosittomat ja vähälaktoosiset elintarvikkeet
 • painonhallintaan tarkoitetut ateriankorvikkeet
 • pikkulapsille tarkoitetut maitojuomat

Niiden tulee 20.7.2016 lähtien täyttää elintarviketietoasetuksen (EU N:o 1169/2011), väiteasetuksen (EY N:o 1924/2006) ja elintarvikkeesta riippuen täydentämisasetuksen (EY N:o 1925/2006) tai ravintolisäasetuksen vaatimukset. Käytännössä tämä voi vaatia pakkausmerkintä- ja koostumusmuutoksia. Ennen 20.7.2016 markkinoille saatettujen tai merkinnöin varustettujen tuotteiden varastot saa myydä loppuun.

Ruokavirasto on koonnut taulukkoon erityisruokavaliovalmisteille ja erityisille ryhmille tarkoitetuille elintarvikkeille sovellettavan lainsäädännön jota

Taulukoissa kuvataan Ruokaviraston 15.2.2019 tiedossa oleva säädöstilanne. Taulukkoja päivitetään mikäli muutoksia ja päivitystarpeita ilmenee.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.3.2019