Erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden lainsäädäntö

 • Euroopan neuvoston ja parlamentin asetus (EU) N:o 609/2013 imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2016/127 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten sekä imeväisten ja pikkulasten ravitsemisesta annettavia tietoja koskevien vaatimusten osalta
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2016/128 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen elintarvikkeiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten osalta
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös laihdutusvalmisteista 904/1997
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös lastenruoista 789/1997
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus lastenruokien torjunta-ainejäämistä 1215/2007
 • Komission asetus (EY) N:o 953/2009 erityisruokavaliovalmisteisiin ravitsemuksellisessa tarkoituksessa lisättävistä aineista
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 

Voimassa oleva lainsäädäntö

Euroopan neuvoston ja parlamentin asetus (EU N:o 609/2013) imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista on kaikkia erityisille ryhmille tarkoitettuja elintarvikkeita koskeva asetus. Sen nojalla annetut komission delegoidut asetukset sisältävät yksityiskohtaisempia pakkausmerkintä-, koostumus- ja markkinointivaatimuksia erityisille ryhmille tarkoitetuille elintarvikkeille. 

Delegoitujen asetusten soveltaminen

Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet: 

Äidinmaidonkorvikkeita ja vieroitusvalmisteita koskevaa komission delegoitua asetusta (EU) 2016/127 on sovellettu helmikuusta 2020 alkaen, paitsi proteiinihydrolysaateista valmistettujen äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden osalta 22.2.2022 alkaen. 

Kliiniset ravintovalmisteet:

Kliinisiä ravintovalmisteita koskevaa komission delegoitua asetusta (EU) 2016/128 on sovellettu helmikuusta 2019 alkaen, paitsi imeväisten kliinisten ravintovalmisteiden osalta helmikuusta 2020 alkaen. 

Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet:

Komissio on julkaissut  painonhallintaan tarkoitettuja ruokavalionkorvikkeita koskevan delegoidun asetuksen (EU) 2017/1798, jota sovelletaan 27.10.2022 alkaen.

Siihen asti LCD-ruokavalionkorvikkeille sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

 • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös laihdutusvalmisteista 904/1997, jolla on toimeenpantu
 • Komission direktiivi 96/8/EY laihdutukseen tarkoitetuista vähäenegiaisista elintarvikkeista.

VLCD-ruokavalionkorvikkeiden koostumusvaatimukset on vahvistettu komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 2017/1798. 

Lastenruoat:

Lastenruokia koskevaa komission delegoitua asetusta ei ole vielä julkaistu. Lastenruokien osalta noudatetaan toistaiseksi seuraavia vaatimuksia:

 • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös lastenruoista KTM 789/1997, jolla on toimeenpantu
 • Komission direktiivi 2006/125/EY imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista.
Sivu on viimeksi päivitetty 28.2.2022