Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet

Ruokavalionkorvikkeet

Painonhallintaan tarkoitettuja ruokavalionkorvikkeita säädellään 20.7.2016 lähtien ENPAs asetuksella 609/2011 erityisille ryhmille tarkoitetuista elintarvikkeista (ERE-asetus). ERE-asetuksen piiriin kuuluvat sekä LCD- että VLCD-ruokavalionkorvikkeet, joita käytetään laihdutusruokavalioissa korvaamaan päivän kaikki ateriat.

Komissio on 7.10.2017 julkaissut ruokavalionkorvikkeille tarkempia koostumus- ja merkintävaatimuksia sisältävän delegoidun asetuksen (EU) N:o 2017/1798. Asetusta sovelletaan 27.10.2022 lähtien.

Siihen asti LCD-ruokavalionkorvikkeille sovelletaan KTM:n laihdutusvalmistepäätöksen (904/1997) mukaisia vaatimuksia. KTM:n päätöksellä on implementoitu komission direktiivi 96/8/EY laihdutukseen tarkoitetuista vähäenegiaisista elintarvikkeista.

VLCD-ruokavalionkorvikkeiden koostumusvaatimukset on vahvistettu komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 2017/1798. 

 

Ateriankorvikkeet

20.7.2016 lähtien painonhallintaan tarkoitetut ateriankorvikkeet, joiden tarkoituksena on korvata yksi tai kaksi päivän ateriaa, ovat sisältönsä mukaisesti joko täydennettyjä elintarvikkeita tai tavanomaisia elintarvikkeita. KTM:n laihdutusvalmistepäätöstä (904/1997) ei enää sovelleta ateriankorvikkeisiin. 

Ateriankorvikkeen valmistajan tai maahantuojan tulee varmistaa, että oma tuote täyttää lainsäädännön vaatimukset.

  • Pakkausmerkinnät tulee tehdä elintarviketietoasetuksen mukaisesti.
  • Markkinoinnissa saa käyttää vain väitelainsäädännön mukaisia sallittuja ravitsemus- ja terveysväitteitä.
  • Ateriankorvikkeen markkinointi painonhallintaan katsotaan terveysväitteeksi. Tuotteille on hyväksytty kaksi terveysväitettä, joiden käytölle on asetettu käytön ehdot komission asetuksessa (EU) N:o 432/2012. Käytännössä koostumusvaatimukset ovat samat kuin komission direktiivissä 96/8/EY.
  • Jos tuotteeseen on lisätty vitamiineja ja/tai kivennäisaineita, se tulee tehdä täydentämisasetuksen mukaisesti.
    • Uusista, 20.7.2016 jälkeen markkinoille tuoduista ateriankorvikkeista, joihin on lisätty vitamiineja ja/tai kivennäisaineita, tulee tehdä täydentämisilmoitus Ruokavirastoon.
Sivu on viimeksi päivitetty 20.6.2019