Usein kysyttyä erityisille ryhmille tarkoitetuista elintarvikkeista

Laihdutusvalmisteet

1. Tarvitaanko laihdutusvalmisteen markkinointiin Suomessa lupa?

– Laihdutusvalmisteiden markkinointiin ei pääsääntöisesti tarvita lupaa.

Ruokavalionkorvikkeena markkinoitavista laihdutusvalmisteista ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Sen sijaan ateriankorvikkeesta, johon on lisätty vitamiineja ja/tai kivennäisaineita, tulee tehdä täydentämisilmoitus. Ilmoitusvelvollisuus koskee 20.7.2016 jälkeen markkinoille tuotuja ateriankorvikkeita. Jos kyseessä on pillerinä, puristeena tai muussa vastaavassa muodossa myytävä laihdutusvalmiste, siitä tulee tehdä ravintolisäilmoitus, kun tuote saatetaan markkinoille.

2. Mitä eroa on ruokavalionkorvikkeella, ateriankorvikkeella, VLCD- ja LCD-valmisteella?

– Ruokavalionkorvikkeella voi korvata päivän koko ruokavalion, päivän kaikki ateriat. Ateriankorvikkeella voi korvata yhden tai kaksi ateriaa. VLCD-valmisteet (very low calorie diet) ovat erittäin niukkaenergiseen ruokavalioon tarkoitettuja laihdutusvalmisteita, joiden energiapitoisuus on hyvin alhainen, 450–800 kcal/vuorokausiannos. LCD-valmisteet (low calorie diet) ovat vähäenergiseen ruokavalioon tarkoitettuja laihdutusvalmisteita, joiden energiapitoisuus on 800–1200 kcal/vuorokausiannos.

3. Missä laissa säädetään laihdutusvalmisteista?

– Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös laihdutusvalmisteista 904/1997 asettaa vaatimuksia ruokavalion koostumukselle, pakkaamiselle ja pakkausmerkinnöille. Päätös perustuu Euroopan komission direktiiviin 96/8/EY. Niin sanottujen VLCD-tuotteiden koostumuksesta ei toistaiseksi ole yksityiskohtaisia säädöksiä. Komissio on 7.10.2017 julkaissut ruokavalionkorvikkeille tarkempia koostumus- ja merkintävaatimuksia sisältävän delegoidun asetuksen (EU) N:o 2017/1798. Asetusta sovelletaan 27.10.2022 lähtien.

Laihdutusvalmisteihin lisättävien vitamiinien, kivennäisaineiden, aminohappojen ja muiden ravintoaineiden lähteinä saa käyttää vain niitä kemiallisia yhdisteitä, jotka on mainittu Komission asetuksessa (EY) N:o 953/2009 erityisruokavaliovalmisteisiin ravitsemuksellisessa tarkoituksessa lisättävistä aineista.

4. Mitä merkintöjä laihdutusvalmisteessa on oltava tavallisten pakkausmerkintöjen lisäksi?

– Ruokavalionkorvikkeessa on tarvittaessa oltava valmistusohje sekä maininta sen noudattamisen tärkeydestä, maininta mahdollisista laksatiivista vaikutuksista sekä maininta riittävän päivittäisen nesteensaannin tärkeydestä.

Ruokavalionkorvikkeessa on lisäksi oltava maininta siitä, että valmisteesta saa riittävästi kaikkia päivän aikana tarvittavia välttämättömiä ravintoaineita, sekä maininta, että valmistetta ei saisi käyttää yli kolmea viikkoa ilman terveydenhuollon asiantuntijan valvontaa. 

5. Olin kotikutsuilla, joissa markkinoitiin laihdutusvalmistetta. Esittelijän ja myös esitteen mukaan muutaman viikon kuurin aikana laihtuu 10 kg. Onko tämä mahdollista?

– Ei jokaisella ihmisellä. Laihtumisen nopeuteen ja määrään vaikuttavat hyvin monet energiansaantiin ja -kulutukseen liittyvät yksilölliset tekijät, kuten syödyn ja juodun ruoan sisältämä energian määrä, perusaineenvaihdunta, fyysisen aktiivisuus, työn laatu ja hyötyliikunnan määrä. Tämän takia yhden yksittäisen laihdutukseen tarkoitetun elintarvikkeen ei ole mahdollista aikaansaada jokaisessa yksilössä samaa laihtumismäärää samassa ajassa.

Tällaista markkinointia pidetään harhaanjohtavana ja se on nykyisin myös laissa kiellettyä. Sen sijaan laihdutusvalmisteen voi kertoa vaikuttavan painon kontrollointiin, ruokahaluun, näläntunteen vähenemiseen tai kylläisyyden tunteen lisääntymiseen, mikäli väitteen käytölle asetetut ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 mukaiset edellytykset täyttyvät.

Urheiluvalmisteet

1. Onko urheilijoille tarkoitettujen niin sanottujen proteiinilisävalmisteiden käyttö turvallista?

– Useimmat proteiinilisät koostuvat maidosta tai soijasta saatavista proteiineista, ja yleisen koostumuksen perusteella niistä ei pitäisi olla haittaa ihmisen terveydelle.

Urheiluvalmisteiden kuten muidenkin elintarvikkeiden turvallisuudesta vastaa tuotteen valmistaja tai maahantuoja. Niissä saa käyttää vain sallittuja lisäaineita, vierasaineita ei saa olla yli annettujen rajojen ja sekä mikrobiologinen että muu laatu tulee olla määräystenmukainen.

2. Valvotaanko kuntosaleilla myytäviä urheiluvalmisteita?

– Kuntosalilla myytävien ravintolisien ja urheiluvalmisteiden valvonta on osa normaalia elintarvikevalvontaa, jota Suomessa tekevät kunnalliset terveystarkastajat. Maahantuotavia elintarvikkeita valvoo myös Tulli.

Ruokaviraston - Eviran edeltäjä, Elintarvikevirasto, toteutti vuosina 2004–2005 valtakunnallisen kuntosalien valvontaprojektin, jossa tutkittiin yhteensä yli sadan kuntosaleilla myynnissä olleen valmisteen pakkausmerkinnät. Osa valmisteista analysoitiin koostumuksen selvittämiseksi.

3. Onko kuntosaleilla myytävien urheiluvalmisteiden hormonipitoisuuksia tutkittu?

– Katso edellinen vastaus. Vuosina 2004–2005 toteutetussa kuntosalien valvontaprojektissa kuntosalien myymistä valmisteista ei löydetty merkkejä kielletyistä doping-aineista.

4. Tarvitaanko urheiluvalmisteen markkinointiin Suomessa lupa?

– Lupaa ei pääsääntöisesti tarvita, mutta jos kyse on ns. ravintolisästä tai täydennetystä elintarvikkeesta, sitä valmistavan tai maahantuovan yrityksen on tehtävä Ruokavirastoon ravintolisäilmoitus ennen tuotteen markkinoille tuontia. Ravintolisäksi luokitellut urheiluvalmisteet ovat esimerkiksi pillereitä, kapseleita tai yrttiuutteita. Täydennetyksi elintarvikkeeksi katsotaan esimerkiksi urheilijoille suunnatut juomat, joihin on lisätty vitamiineja ja/tai kivennäisaineita.

On myös mahdollista, että urheiluvalmisteissa käytetään sellaisia ainesosia, jotka voidaan luokitella ns. uuselintarvikkeiksi. Uuselintarvikkeet tarvitsevat luvan ennen markkinoille tuloa. Valmistajan, maahantuojan tai muun vastaavan toimijan vastuulla on selvittää, onko tuote mahdollisesti uuselintarvike.

5. Suunnittelen uuden urheiluvalmisteen tuomista Suomeen USA:sta. Vastaavanlaista tuotetta ei vielä ole EU:n markkinoilla. Missä voin tutkituttaa, onko tuote säädösten mukainen?

– Elintarvikealan toimija, esimerkiksi maahantuoja, on vastuussa siitä, että tuote on säädösten mukainen ja käyttäjälleen turvallinen. Maahantuojalla on oltava riittävät tiedot tuotteesta, jota hän tuo maahan ja markkinoi.

USA:n elintarvikelainsäädäntö poikkeaa EU lainsäädännöstä, joten on tarkasti selvitettävä, vastaako tuotteen koostumus EU lainsäädäntöä. Kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset voivat antaa asiassa yleistä neuvontaa, mutta eivät tarkasta tuotteen koostumusta eivätkä pakkausmerkintöjä yksityiskohtaisesti. Jos maahantuojalla itsellään ei ole riittäviä tietoja asian selvittämiseksi, hän voi kääntyä elintarvikealan neuvontayritysten puoleen.

Lisäksi Ruokaviraston nettisivuilta löytyy runsaasti tietoa, mm. elintarvikehuoneistohyväksynnästä, ravintolisien ilmoitusmenettelystä ja pakkausmerkinnöistä.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.1.2019