Areal med ekologiskt fokus

Kravet på areal med ekologiskt fokus gäller endast gårdar i landskapen Nyland, Egentliga Finland och Åland (se kartan). Gårdar i dessa landskap ska anmäla areal med ekologiskt fokus som utgör minst 5 procent av åkerarealen.

Gårdar i landskapen Nyland, Egentliga Finland och Åland befrias dock från kravet på areal med ekologiskt fokus, om 

  • över 75 procent av åkerarealen är vall, träda och/eller areal för baljväxter
  • över 75 procent av jordbruksmarken är vall och/eller permanent gräsmark
  • åkerarealen är högst 15 hektar.

Som areal med ekologiskt fokus kan du ange

  • areal i träda*
  • arealer med kvävefixerande grödor (ärt, böna, lupin med undantag för alaskalupin och blomsterlupin, vicker, sojaböna, sötväppling, lusern och klöver samt blandningar av ovan nämnda grödor). Som ekologisk fokusareal godkänns också blandade växtbestånd med kvävefixerande grödor där de kvävefixerande grödornas andel av utsädesblandningens vikt överstiger 50 procent.
  • arealer med energiskog med kort omloppstid (asp och pil)
  • skyddade landskapselement som är förenliga med tvärvillkoren.

* Som trädesarealer kan du uppge Grönträda (vall och äng), Grönträda (vilt och landskap), Stubbträda, Svartträda. Som efa-träda kan du inte uppge grönträda (vall och äng) för ett område som har ändrats till permanent gräsmark.

Den permanenta gräsmarkens inverkan på den ekologiska fokusarealen (pdf)

Fullgörandet av den ekologiska fokusarealen beräknas genom att du multiplicerar jordbruksskiftets areal med den ekologiska fokusarealens viktkoefficient. Viktkoefficienterna är:

Ekologinen fokusareal Viktoefficient  ​Exempel
​Trädesarealer
​1 En hektar grönträda motsvarar 1 ha ekologisk fokusareal.
​Arealer med kvävefixerande växter ​1 En hektar ärt motsvarar 1 ha ekologisk fokusareal.
Skyddade landskapselement som är förenliga med tvärvillkoren ​1 Om du uppger 0,1 ha landskapselement som ekologisk fokusareal motsvarar det 0,1 ha ekologisk fokusareal.
Arealer med skottskog med kort omloppstid ​0,5 ​En hektar skottskog med kort omloppstid motsvarar 0,3 ha ekologisk fokusareal.

 

förgröning-bild-ekologisk-fokusareal.PNG

Sidan har senast uppdaterats 30.11.2018