Ersättningsnivåer för miljöförbindelser

Åtgärder​​ ​Euro/ha/år​
Balanserad användning av näringsämnen
  • Åkerväxter
  • Trädgårdsväxter​
 
54
200
​Placering av flytgödsel på åkermark
​40
​Återanvändning av näringsämnen och organiskt material​
​40
​​Hantering av avrinningsvatten
  • Reglerbar dränering
  • Reglerbar underbevattning eller återanvändning av torrläggningsvatten
70
250
​​Miljövårdsvallar
  • Skyddszonsvallar i områden dit miljöersättningen riktas II
  • Skyddszonsvallar i annat område

500
450​
Fleråriga miljövallar
  • Vallar på naturvårdsåker på områden dit miljöersättningen riktas II
  • Vallar på naturvårdsåker i annat område​
50

120
100​
​Användning av organiskt täckmaterial på trädgårdsväxter och sättpotatis
  • Ettåriga trädgårdsväxter
  • Fleråriga trädgårdsväxter

300
500
​​Åkernaturens mångfald
  • Gröngödslingsvall
  • Fånggrödor
  • Saneringsgrödor
  • Mångfaldsåkrar

54
100
300
300
​Alternativa växtskyddsmetoder för trädgårdsväxter
  • Grupp 1
  • Grupp 2

500
350​

​ ​Växttäcke vintertid​

Procentandel för växttäckets areal av gårdens förbindelseareal, % Ersättning i områden
dit miljöersättningen riktas III, euro​
Ersättning i annat område, euro
20 4 4
40 8 9
60 36 11
80 54 -