Valet av gårdar till gårdskontroll

Övervakningen av djurstöd börjar i april och övervakningen av åkerstöd i medlet av juni. Övervakningar utförs fram till medlet av november. Övervakningar av åker- och djurstöd utförs på tre procent av gårdarna och övervakningar av tvärvillkor på 0,5 procent av gårdarna.

Slumpmässigt och viktat urval

Av gårdarna som ska övervakas väljs 20–25 % ut slumpmässigt. Resten av gårdarna väljs ut genom viktat urval och då kan sannolikheten för att gården ska tas ut till kontroll variera till exempel enligt gårdens egenskaper eller de stöd gården har ansökt om.

I Finland är det Livsmedelsverket som ansvarar för att de gårdar som ska övervakas väljs ut enligt författningarna. NTM-centralen kan dessutom ta ut en enskild gård till övervakning av grundad anledning.

Sidan har senast uppdaterats 11.4.2022