Valet av gårdar till gårdskontroll

Coronapandemin inverkar på övervakningarna av jordbrukarstöd. I nyhetsbrevet till jordbrukare som utkom 8.6 kan du studera de ändringar som coronapandemin orsakar. Undantagen är i kraft också vid övervakningarna 2021.

Av gårdarna som ansökt om stöd övervakas minst 5 procent årligen. Övervakningen av tvärvillkor gäller minst 1 procent av gårdarna som ansökt om stöd.

Slumpmässigt och viktat urval

Av gårdarna som ska övervakas väljs 20–25 % ut slumpmässigt. Resten av gårdarna väljs ut genom viktat urval och då kan sannolikheten för att gården ska tas ut till kontroll variera till exempel enligt gårdens egenskaper eller de stöd gården har ansökt om.

I Finland är det Livsmedelsverket som ansvarar för att de gårdar som ska övervakas väljs ut enligt författningarna. NTM-centralen kan dessutom ta ut en enskild gård till övervakning av grundad anledning.

Sidan har senast uppdaterats 10.6.2021