Gödselfabrikat

I Finland regleras tillverkningen och marknadsföringen av gödselmedel samt i viss mån användningen av den nationella lagen om gödselfabrikat och EU:s gödselmedelsförordning. Bestämmelser om användning och lagring av gödselmedel ingår dessutom i nitratförordningen. Lagen om gödselfabrikat innehåller begränsningar för fosforanvändningen samt för kadmiumbelastningen per hektar. Livsmedelsverket ansvarar tillsammans med NTM-centralerna och tullen för tillsynen över gödselmedel. Livsmedelsverket övervakar bland annat att förpackningspåskrifterna på gödselmedel stämmer och att halterna av skadliga metaller inte överskrider gränserna. 

 

Sidan har senast uppdaterats 20.9.2021