Gödselfabrikat

I Finland regleras tillverkningen och marknadsföringen av gödselmedel samt i viss mån användningen av den nationella lagen om gödselfabrikat och EU:s gödselmedelsförordning. Bestämmelser om användning och lagring av gödselmedel ingår dessutom i nitratförordningen. Lagen om gödselfabrikat innehåller begränsningar för fosforanvändningen samt för kadmiumbelastningen per hektar. Livsmedelsverket ansvarar tillsammans med NTM-centralerna och tullen för tillsynen över gödselmedel. Livsmedelsverket övervakar bland annat att förpackningspåskrifterna på gödselmedel stämmer och att halterna av skadliga metaller inte överskrider gränserna. 

Jordbrukaren som importör av gödselmedel (broschyr 2012, pdf)