Ennakkomaksun hakeminen - kehittämishanke

Tämä ohje koskee kehittämishanketta, yleishyödyllistä investointihanketta, teemahanketta sekä soveltuvin osin toimintaryhmän toimintarahaa.

Yleistä ennakon hakemisesta

Ennakkoa voidaan maksaa yksityisoikeudelliselle yleishyödylliselle yhteisölle, jos hakijalla ei ole merkittäviä omia tuloja tai hankkeen väliaikaisrahoitukseen käytettävissä olevaa varallisuutta ja vaara hankkeen toteutumatta jäämisestä on vähäinen eikä ennakon maksaminen vaikeuta tuen käytön tarkoituksenmukaista valvontaa. Ennakon maksamiseksi voidaan edellyttää vakuuden asettamista. Tukea voidaan maksaa ennakkoon vain kerran hankkeen toteuttamiseksi.

Ennakon kuittaaminen

Ennakkoa vastaavien kustannusten syntyminen otetaan huomioon tuen ensimmäisestä maksuerästä lähtien. Ennakkoa kuitataan 30 % jokaisen maksuerän määrästä siihen saakka, kunnes ennakko on kokonaisuudessaan kuitattu. Kuitenkin koko jäljellä oleva osuus ennakosta tulee kuitata viimeistään viimeisessä maksuerässä.

Tuensaajan ilmoituksella voidaan kuittauksessa käyttää myös edellä mainittua suurempaa prosenttia. Mikäli maksuerässä halutaan käyttää edellä mainittua suurempaa ennakon kuittausprosenttia, suurempi kuittausprosentti on erikseen ilmoitettava maksuerän maksuhakemuksessa.

Ennakkomaksuhakemuksen täyttäminen

Kun hankkeellesi on tehty myönteinen tukipäätös, voit hakea ennakkomaksua. Ennakkomaksuhakemuksen tekeminen aloitetaan Hankkeet-osion kautta.

Klikkaa hiirellä Hankkeet-osiossa haluttua hanketta, minkä jälkeen avautuu hakemuksen tietoikkuna. Avaa viimeisin tukipäätös Avaa-sanasta .

Hankkeelle on päätöksenteon yhteydessä tullut uusi Päätös-välilehti. Maksuhakemuksen tekeminen aloitetaan Päätös-välilehdellä.

Tarkista ensin, että tukipäätös on Hyväksytty. Näet sen Päätös-laatikosta.

maksuhakemuksen aloitus

Valitse Maksuhakemustyyppi-kohdasta maksuhakemustyypiksi Ennakko. Valinnan jälkeen aktivoituu aatikon alla oleva Tee maksuhakemus -painike, josta pääset tekemään ennakkomaksuhakemuksen.

Maksuhakemus sisältää kolme välilehteä: Perustiedot, Kustannus ja rahoitus sekä Allekirjoitus ja lähetys. Täytä Perustiedot huolellisesti.

maksuhakemuksen tilinumero

Hakija-kenttään voi Muokkaa-painikkeesta muuttaa hakijan www-osoitetta sekä tilinumeroa.

Erittäin tärkeä tieto maksuhakemuksella on tilinumero, jolle ennakkomaksu maksetaan.

Tilinumero-laatikon nuolesta avautuvat valintavaihtoehdot. Jos hakijalle on jo aikaisemmin tallennettu tilinumero, näkyy se Tallennetut-otsikon alla. Klikkaamalla hiirellä haluttua tilinumeroa siirtyy valinta laatikkoon.

uusitilinumero

Jos tilinumeroa ei ole tallennettu järjestelmään tai haluat tallentaa toisen tilinumeron, valitse Lisää uusi tilinumero. Valinnan jälkeen Tilinumero-laatikkoon ilmestyy teksti Lisää uusi tilinumero ja sen viereen Uusi tilinumero -laatikko. Kirjoita tähän laatikkoon haluttu tilinumero IBAN-muodossa. Tilinumeron syöttämisen jälkeen järjestelmä täydentää laatikon alapuolelle automaattisesti BIC-koodin tilinumeron perusteella.

Maksuhakemuksen vastuuhenkilönä näkyy automaattisesti järjestelmään kirjautunut henkilö. Vastuuhenkilön voi vaihtaa Lisää vastuuhenkilö hetulla -painikkeesta tai lisätä alasvetovalikosta. Lisää vastuuhenkilö hetulla -painikkeen yläpuolelle avautuu laatikko, jossa lukee Syötä henkilötunnus. Lisää vastuuhenkilön henkilötunnus laatikkoon, minkä jälkeen aktivoituu Hae-painike, jota klikkaamalla järjestelmä hakee uuden vastuuhenkilön tiedot hakemukselle Digi- ja väestötietovirastosta.

Määritä vastuuhenkilön/-henkilöiden rooliksi Allekirjoittaja. Klikkaa Allekirjoittaja-sanan edessä olevaa valintaruutua niin, että siihen ilmestyy täppä. Vastuuhenkilöstä tulee näin hakemuksen allekirjoittaja. Allekirjoittajalla tulee olla Hyrrä-Hakija-oikeudet.

Seuraavaksi täytä Maksuhakemuksesta lisätietoja antavan henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Kirjanpito-kentässä ilmoitat hankkeen kirjanpitäjän ja kirjanpidon säilytyspaikan. Lisätietoja-laatikkoon voit kirjoittaa muuta tietoa kirjanpidosta.

Liitteet-kohdassa lisätään tarvittavat liitteet maksuhakemukselle. Liitteen lisääminen tapahtuu Lisää liite -painikkeesta.

Kustannus ja rahoitus -välilehdellä merkitse Haettavan ennakon määrä -laatikkoon ELY-keskukselta maksuun haettavan avustuksen (ennakko) määrä. Ennakon määrä voi olla enintään 20 % myönnetyn tuen määrästä tai enintään 100 000 euroa. Perustele Perustelu ennakon hakemisesta -laatikkoon ennakon tarve.

Kun olet täydentänyt kaikki kohdat huolellisesti, voi allekirjoitusoikeuden omaava henkilö/henkilöt allekirjoittaa ennakkomaksuhakemuksen Allekirjoitus ja lähetys -välilehdellä. Kyseisten henkilöiden kohdalle on Perustiedot-välilehdellä asetettu Allekirjoittaja-täppä.  Kun kaikki allekirjoittajat ovat allekirjoittaneet hakemuksen, aktivoituu Lähetä-painike, jota klikkaamalla hakemus lähetetään ELY-keskuksen käsiteltäväksi.

Katso ohje Allekirjoitus ja lähettäminen.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.2.2024