Muista sitoumusehdot myyntikasvien tuottamisesta ja kotieläintuotteiden myymisestä

Myyntikasvivaatimus 

Jos olet antanut sitoumuksen luonnonmukaisesta kasvintuotannosta, tuota myyntikasveja keskimäärin vähintään 30 %:lla sitoumusalasta. Voit tarkistaa ehdon täyttymisen siten, että lasket vuosittain sitoumuslohkoille ilmoittamasi myyntikasvien alat yhteen ja jaat vastaavien vuosien sitoumusalojen summalla. Kasvit ja sitoumusalat lasketaan niiltä vuosilta, joina ehtoa on tullut noudattaa. Hyväksyttävät kasvit on lueteltu sitoumusehtojen liitteessä 2. Ilmoittamasi kasvit ja vuosittaiset sitoumusalat näet Vipu-palvelusta.

Kysymyksiä ja vastauksia myyntikasvivaatimuksesta

Missä tilanteissa myyntivaatimus ei koske tilaani?

Myyntikasveja ei tarvitse tuottaa, jos tilallasi on voimassa oleva yhteistyösopimus luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksen antaneen tilan kanssa. Palauta tarvittaessa päivitetty sopimus ELY-keskukseen.

Myyntikasvivaatimus ei koske tilaasi viitenä ensimmäisenä sitoumusvuonna alkuperäisestä sitoumuksesta lukien, jos käytät pääosan tilasi sadoista omien tavanomaisesti kasvatettujen eläinten rehuksi.

Myyntikasvivaatimus ei myöskään koske tilaasi, jos olet antanut tilan osan sitoumuksen avomaanvihannesten viljelyn perusteella, mutta sitoumusalalla on tuotettava sitoumusehtojen liitteessä 1 lueteltuja avomaanvihanneksia.

Milloin tilani pitää noudattaa vaatimusta?

Annoin luomusitoumuksen vuonna 2015. Tilallani ei ollut aiemmin luomusopimusta.

Vaatimusta on noudatettava neljännestä sitoumusvuodesta alkaen. Tukihakemuksesi sitoumuslohkoilla on oltava myyntikasveja keskimäärin 30 % vuosina 2018 - 2022.

Annoin luomusitoumuksen vuonna 2015. Edellisen ohjelmakauden luomusopimukseni alkoi 2013.

Vaatimuksen noudattamisvelvoite on alkanut tilallasi vuonna 2016. Jos sopimus olisi alkanut 2014, velvoite koskisi tilaasi vuodesta 2017.

Annoin luomusitoumuksen vuonna 2015. Sitoumus korvattiin lisäalojen vuoksi uudella vuonna 2016.

Vaatimus on koskenut tilaasi vuodesta 2018 alkaen. Vaatimus lasketaan aina alkuperäisen sitoumuksen perusteella, jos tila on antanut uuden korvaavan sitoumuksen lisäalojen vuoksi.

Annoin luomusitoumuksen vuonna 2017, mutta pääosa tilani sadosta käytetään oman tavanomaisen karjan rehuksi.

Jotta voit hakea sitoumuksen jatkamista vuonna 2022, sinulla on kaksi vaihtoehtoa:

A) tilallasi on tuotettava myyntikasveja alkaen vuodesta 2022

B) tilallasi on siirrettävä luonnonmukaiseen tuotantoon se eläinlaji, jonka rehuksi pääosa tilan sadoista on käytetty.

Jos et noudata A- tai B-vaihtoehtoa, sitoumusta ei voi jatkaa. Jos sitoumuksesi on kesken vuonna 2022, koska olet esimerkiksi antanut uuden sitoumuksen lisäalojen perusteella, tilasi sitoumus raukeaa eli päättyy ilman takaisinperintää. 

Olen antanut sitoumuksen vuonna 2015 kotieläintilana, mutta luovuin kotieläintuotannosta vuonna 2018. Miten myyntikasvivaatimus koskee tilaani?

Tilallasi on tuotettava myyntikasveja vuodesta 2019 alkaen keskimäärin 30 %:lla sitoumusalasta sitoumuskauden loppuun saakka.

Myyn tilaltani kasveja, jotka eivät ole myyntikasvien luettelossa, voinko laskea ne myyntikasveiksi?

Myyntikasveiksi lasketaan vain sitoumusalalle ilmoitetut sitoumusehtojen liitteessä 2 luetellut kasvit.

Viljelin myyntikasveja sitoumusalan ulkopuolisilla korvauskelvottomilla lohkoilla. Huomioidaanko ne vaatimuksessa?

Ehtojen mukaan kasveja tulee viljellä sitoumusalalla. Sitoumusalan ulkopuolisia kasveja ei huomioida laskennassa.  

Eläinten myyntivaatimus 

Jos olet antanut sitoumuksen luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta vuonna 2017, on tilaltasi myytävä luonnonmukaisesti kasvatettuja eläimiä tai kotieläintuotteita viimeistään viidentenä sitoumusvuonna.

Toimita kuitti myynnistä joko Vipu-palvelussa päätukihakemuksen liitteenä tai paperikopiona ELY-keskukseen viimeistään 15.6.2022. Kuitin tulee olla päivätty sitoumuskauden ajalle, eli viimeinen hyväksyttävä myyntipäivä on 30.4.2022. Jos et toimita kuittia, sitoumustasi ei voida jatkaa. Vaatimus lasketaan aina ensimmäisestä sitoumuksesta lukien riippumatta lisäalojen vuoksi uusituista sitoumuksista. 

Sivu on viimeksi päivitetty 26.5.2022