Ympäristösitoumuksen muistilista

Vipu-palvelun Vältä seuraamuksia -välilehti 2022

Suomessa on todettu viime vuosina liikaa noudattamatta jättämisiä ympäristökorvauksen tukiehdoissa. Tämä voi aiheuttaa kaikille suomalaisille maatiloille seurauksia.

Tältä muistilistalta saat vinkkejä ympäristökorvauksen ehdoista, joissa on viime vuosina todettu eniten puutteita. Kannattaa varmistaa, että nämä ehdot ovat tilallasi kunnossa. Huomioi myös muut valitsemiisi toimenpiteisiin liittyvät tukiehdot, jotka löydät ympäristökorvauksen sitoumusehdoista  ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/sitoumus-ja-sopimusehdot/ymparistokorvauksen-sitoumusehdot.

Tukiehtoja kannattaa noudattaa mm. seuraavista syistä:

 • Valvonnassa todettu tukiehtopuute johtaa aina korvauksen vähentämiseen. Jos puute on vakava, koko valvontavuoden ja seuraavankin vuoden korvaus jätetään maksamatta. 
 • Todettu tukiehtopuute saattaa lisätä riskiä joutua valvontaan myös tulevina vuosina.
 • Valvonnassa todetut puutteet lisäävät koko Suomen virheprosenttia. Kun virheprosentti kasvaa, maatiloille tehtävien valvontojen määrää joudutaan lisäämään. Jos puutteita on paljon, se voi myös vähentää EU:n Suomelle maksamia tukimaksuja.

Puutteet viljavuustutkimuksissa aiheuttivat tukimenetyksiä 21 %:lle valvotuista tiloista vuonna 2020.

Viljavuustutkimukset

Teetä viljavuustutkimukset peruslohkoista viiden vuoden välein. Tarkista vuosittain, että kaikki viljavuustutkimukset ovat voimassa.

Jos peruslohko on suurempi kuin 5 hehtaaria, ota näyte jokaista alkavaa 5 hehtaaria kohti.

Pienten, alle 0,5 hehtaarin peruslohkojen osalta voit toimia seuraavasti:

 • Käytä viereisen isomman peruslohkon viljavuustutkimusta.
 • Teetä pienestä peruslohkosta oma viljavuustutkimuksensa.
 • Suunnittele lannoitus käyttäen sitoumusehtojen taulukkoarvoja.

Puutteelliset lohkokohtaiset muistiinpanot aiheuttivat tukimenetyksiä 11 %:lle valvotuista tiloista vuonna 2020.

Viljelyn suunnittelu ja seuranta

 • Laadi viljelysuunnitelma, joka sisältää tiedot suunnitelluista kasveista ja lannoituksesta lohkoittain.
 • Tee lohkokohtaiset muistiinpanot. Muista kirjata ylös kaikki sitoumusehdoissa edellytetyt tiedot.

Lannoituksessa todetut puutteet aiheuttivat tukimenetyksiä 30 %:lle valvotuista tiloista vuonna 2020.

Lannoitus

 • Lannoita sallituilla lannoitustasoilla.
 • Kohdista lannoitusta suunniteltaessa viljavuustutkimukset oikeille peruslohkoille.
 • Huomioi fosforintasaukseen liittyvät ehdot. Esimerkiksi tasausta ei voi aloittaa kaikissa tilanteissa.
 • Varmista, että satotason korjaus perustuu lohkolta jonain viidestä aiemmasta satovuodesta saatuun satoon. Varmista lisäksi, että peruste on kirjattu lohkokohtaisiin muistiinpanoihin tai on muuten dokumentoitu.

Integroidun torjunnan tukiehdoissa todettiin puutteita 9 %:lla valvotuista tiloista vuonna 2020.

Kasvinsuojelu                                                     

 • Pidä kasvisuojelututkinto voimassa.
 • Testauta käyttämäsi kasvinsuojeluruisku kolmen vuoden välein, kun nykyisen testin voimassaoloaika päättyy. Varmista, että uusi ruisku täyttää vaatimukset.
 • Ota huomioon kasvinsuojelussa integroidun torjunnan yleiset periaatteet.

Suojakaistoissa todetut puutteet aiheuttivat tukimenetyksiä 16 %:lla valvotuista tiloista vuonna 2021.

Suojakaista

 • Jätä vesistön varrella sijaitsevalle peruslohkolle kolmen metrin suojakaista pellon puolelle. Suojakaista mitataan peltolohkon reunasta pellolle päin.
 • Varmista, että suojakaistat ovat monivuotisen nurmi-, heinä- tai niittykasvillisuuden peittämiä.

Lohkokohtaisen toimenpiteen korvausta ei makseta, jos lohkolla ei ole noudatettu tukiehtoja.

Lohkokohtaiset toimenpiteet

 • Toimenpiteissä lietelannan sijoittaminen peltoon sekä ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen ota huomioon levitettäville määrille ja aineksille asetetut ehdot.
 • Käytä kerääjäkasvin siementä niin, että koko lohkolla on tasainen ja peittävä kerääjäkasvin kasvusto.
 • Varmista, että peltoviljelykasveilla kerääjäkasvina on italianraiheinä tai muu heinä, apila tai muu nurmipalkokasvi.
 • Niitä luonnonhoitopeltonurmi vuosittain, jos lohkolla on runsaasti rikkakasveja.
 • Korjaa suojavyöhykkeeltä sato.
 • Huomioi monimuotoisuuspeltojen (maisema-, niitty- ja riistapellot) siemenseoksille asetetut vaatimukset.
 • Perusta monimuotoisuuspellot hyvän viljelytavan mukaisesti.
Sivu on viimeksi päivitetty 16.2.2022