Ympäristösitoumus ja -sopimus sekä luomusitoumus vuonna 2022

Kysymyksiä ja vastauksia ympäristösitoumuksista ja -sopimuksista sekä luomusitoumuksista

Vuonna 2015, 2016 ja/tai 2017 alkaneet ympäristösitoumukseni, ympäristösopimukseni ja luomusitoumukseni päättyvät 30.4.2022. Voinko jatkaa sitoumuksia?

Voit halutessasi jatkaa sitoumustasi ja/tai sopimustasi yhdellä vuodella, jolloin ne jatkuvat ennallaan 30.4.2023 saakka.  Voit hakea jatkoa vuoden 2022 päätukihaussa Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B. Päätukihaku päättyy 15.6.2022. Jos et hae muita päätukihaun tukia, hae alkuperäisrotujen kasvattamisen jatkosopimusta paperilomakkeella 218M.

Pitääkö minun jatkaa päättyvää sitoumusta tai sopimusta?

Ei tarvitse. Sitoumus- tai sopimusaika päättyy 30.4.2022, jolloin voit olla jatkamatta niiden voimassaoloa. Tästä ei aiheudu seuraamuksia. 

Muuttuvatko ympäristösitoumuksen tukitasot vuonna 2022

Ympäristösitoumuksen korvaustasot pysyvät entisinä vuonna 2022.

Pysyvätkö ehdot samoina, jos jatkan sitoumusta tai sopimusta?

Sitoumus:

Ehdot pysyvät samoina lohkoillasi, jos jatkat sitoumustasi entisillä toimenpiteillä. Katso alempana olevat kysymykset sitoumuksen muutoksista

Jatkovuoden takia sinun ei tarvitse suorittaa koulutusvaatimusta, tehdä peltomaan laatutestiä eikä laatia viljelykiertosuunnitelmaa.

Ympäristösopimukset:

Toteuta ympäristösopimuksiin kuuluvilla sopimusaloilla vuosittaisia ja mahdollisia määräajoin tehtäviä toimenpiteitä sopimusehtojen ja hoitosuunnitelman mukaisesti jatkovuoden loppuun saakka.

Jos haet jatkoa ympäristösopimuksellesi, sinun on jatkettava sopimusta kaikilla sopimuslohkoilla. Ei voi jättää lohkoja pois jatkovuoden sopimukselta muuten kuin hallinnanmuutostilanteessa.

Alkuperäisrotusopimukset 2022:

Alkuperäisrotujen kasvattamisen sopimusehdot pysyvät ennallaan, mutta jatkovuonna ei vaadita sopimuseläinten lisääntymistä, jos velvoite on jo täytetty. Jatkovuotta voi käyttää eläimen lisääntymisvelvoitteen täyttymiseen.

Voinko muuttaa ympäristösitoumukseni sisältöä, jos jatkan sitä vuodella?

Jatkovuoden ajaksi voit luopua yhdestä tai useammasta sitoumuksellasi olevasta lohkokohtaisesta toimenpiteestä. Voit luopua sitoumukselle valitusta lohkokohtaisesta toimenpiteestä ilmoittamalla siitä  lomakkeella 479.

Muita muutoksia et voi tehdä ympäristösitoumukseesi. Et voi esimerkiksi luopua ilmoittamastasi suojavyöhykkeestä yksittäisellä lohkolla, vaan tällöin sinun on luovuttava koko ympäristönhoitonurmet-toimenpiteestä. Ympäristönhoitonurmi-toimenpiteeseen kuuluvat myös luonnonhoitopeltonurmi ja monivuotinen ympäristönurmi.

Voinko luopua ympäristösitoumuksessa yhden suojavyöhykelohkon toteuttamisesta?

Et valitettavasti voi luopua yksittäisen suojavyöhykelohkon toteuttamisesta ilman seuraamuksia. Jos luovut toteuttamisesta, joudut palauttamaan alasta koko sitoumuskauden aikana saamasi korvaukset. 

Jos lohkon hallinta vaihtuu, seuraava viljelijä ei ole kuitenkaan velvollinen jatkamaan edellisen viljelijän lohkolla toteuttamaa toimenpidettä. Esimerkki: Suojavyöhyke on ollut hallinnassa Pekalla vuonna 2015–2021 ja vuonna 2022 lohkon hallinta siirtyy Maijalle, joka tahtoisi kylvää lohkolle kauraa. Hallinnan vaihduttua seuraavan viljelijän ei tarvitse toteuttaa aiemmin toteutettuja toimenpiteitä, joten Maija voi kylvää lohkolle kauraa. Pekallekaan ei tule seuraamuksia.

Voinko sitoumusta tai sopimusta jatkaessani jättää yksittäisiä lohkoja niiden ulkopuolelle?

Et voi jättää. Omassa hallinnassa säilyvien lohkojen tulee olla sitoumuksessa ja sopimuksessa myös jatkovuonna, jotta takaisinperintää lohkon osalta ei tulisi. Hallinnan vaihtuessa lohkon voi kuitenkin jättää sitoumuksen tai sopimuksen ulkopuolelle.

Jatkan sitoumustani keväällä 2022, joten voinko kyntää suojavyöhykkeen jo syksyllä 2022?

Nykyinen sitoumuskausi kestää 30.4.2023 saakka, johon asti pitää noudattaa voimassa olevia ehtoja. Esimerkiksi suojavyöhykkeen kasvusto pitää säilyttää sinne saakka.

Tiivistetysti

Ympäristösitoumus

 • Voit jatkaa sitoumusta yhdellä vuodella vuoden 2022 päätukihaussa.
 • Ehdot säilyvät samoina v. 2022 kuin v. 2021
  • Korvaustasot säilyvät kaikissa toimenpiteissä ennallaan
  • Maksettavaa alan määrää ei rajoiteta
 • Voit luopua sitoumukselle valitusta lohkokohtaisesta toimenpiteestä ilmoittamalla siitä lomakkeella 479. Et voi vaihtaa tai lisätä toimenpiteitä jatkovuoden perusteella.
 • Jos haluat luopua suojavyöhykkeen toteuttamisesta yhdellä tai useammalla lohkollasi, sinun pitää luopua ympäristönhoitonurmet-toimenpiteestä, jolloin luovut myös luonnonhoitopeltonurmen ja monivuotisen ympäristönurmen toteuttamisesta.
 • Yksittäiseltä lohkolta joudut palauttamaan tuen silloin, jos lohko säilyy omassa hallinnassasi vuonna 2022 ja
  • poistat lohkon ympäristösitoumuksesta (esimerkiksi metsität lohkon)
  • et enää toteuta sitoumuskauden mittaiseksi tarkoitettua toimenpidettä (esimerkiksi otat ilmoittamasi suojavyöhykkeen muuhun viljelyyn ja et ole luopunut Ympäristönhoitonurmet toimenpiteestä)
 • Huomaa! Lohkon hallinnan vaihtuessa, monivuotista toimenpidettä (esimerkiksi suojavyöhyke) ei tarvitse jatkaa. Sen päättämisestä ei aiheudu seuraamusta edelliselle viljelijälle.
 • Noudata sitoumusehtoja sitoumusalalla joka tapauksessa 30.4.2022 saakka, vaikka et jatkaisikaan sitoumusta.
Sivu on viimeksi päivitetty 15.2.2022