Färska nyheter

Läs alla nyheter
Information om effekterna av Brexit sammanställs på Livsmedelsverkets Brexit-webbsida

3. oktober 2019

Information om effekterna av Brexit sammanställs på Livsmedelsverkets Brexit-webbsida

Storbritanniens möjliga utträde ur EU, dvs. Brexit, skulle ha en mängd olika effekter på människors, djurs och varors rörlighet mellan Storbritannien och EU. För tillfället är alla detaljer ännu inte…

Information om effekterna av Brexit sammanställs på Livsmedelsverkets Brexit-webbsida
Livsmedelsverket tar tillbaka sin rekommendation som gällde införsel av hundar från Norge

25. september 2019

Livsmedelsverket tar tillbaka sin rekommendation som gällde införsel av hundar från Norge

I Finland har inte konstaterats någon liknande, till en viss ort eller ett visst område koncentrerad anhopning av sjukdomsfall bland hundar.

Livsmedelsverket tar tillbaka sin rekommendation som gällde införsel av hundar från Norge
Höstanmälan kan skickas in från och med 16.9.2019

16. september 2019

Höstanmälan kan skickas in från och med 16.9.2019

Från och med måndag 16.9 kan jordbrukarna lämna in höstanmälan för miljöersättning i webbtjänsten Vipu. Anmälan gäller skiften där miljöersättningsåtgärderna växttäcke vintertid, placering av flytgödsel i åker och återanvändning av näringsämnen och organiskt material genomförs.

Höstanmälan kan skickas in från och med 16.9.2019

Säkerhet och konkurrenskraft tillsammans med livsmedelskedjan