Blogg: Jordbrukspolitikens gröna arkitektur – vad är det?

11. maj 2021

Blogg: Jordbrukspolitikens gröna arkitektur – vad är det?

Uttrycken ’den gröna arkitekturen’ och ’höga miljöambitioner’ började odlas för drygt tre år sedan i samband med beredningen inför CAP-reformen. Visst är de snofsiga! Synd bara att deras praktiska…

Blogg: Jordbrukspolitikens gröna arkitektur – vad är det?
Jordbrukarnas samlade stödansökan har börjat

26. april 2021

Jordbrukarnas samlade stödansökan har börjat

Jordbrukarna kan nu skicka in sin samlade stödansökan i e-tjänsten Vipu ( https./vipu.ruokavirasto.fi ). De sökande har tid på sig fram till mitten av juni att skicka in ansökan. Innan ansökan skickas…

Jordbrukarnas samlade stödansökan har börjat
Bekämpning av afrikansk svinpest förutsätter kontinuerliga åtgärder

24. september 2020

Bekämpning av afrikansk svinpest förutsätter kontinuerliga åtgärder

Spridningen av afrikansk svinpest (ASF) till Tyskland, Europas största producentland för griskött och den näst största exportören, väcker oro på köttmarknaden och hos primärproducenterna, både hos oss…

Bekämpning av afrikansk svinpest förutsätter kontinuerliga åtgärder
 • 18. maj 2021

  Transportstödet för sockerbeta och restbeloppet av stöd för växthusproduktion börjar betalas ut 3.6

  Den 3 juni 2021 börjar Livsmedelsverket betala ut transportstödet för sockerbeta för år 2020 och restbeloppet av stöd för växthusproduktion för år 2021. På grund av att coronasituationen dragit ut på…

  Transportstödet för sockerbeta och restbeloppet av stöd för växthusproduktion börjar betalas ut 3.6
 • 17. maj 2021

  Driftsavbrott i e-tjänsterna 21–23.5.2021

  Livsmedelsverkets e-tjänster är ur bruk från och med fredag 21.5 kl. 16.15. Orsaken till driftsavbrottet är underhåll av datasystemen. E-tjänsterna kan användas som normalt senast måndag 24.5 kl. 8.…

  Driftsavbrott i e-tjänsterna 21–23.5.2021
 • 11. maj 2021

  Blogg: Jordbrukspolitikens gröna arkitektur – vad är det?

  Uttrycken ’den gröna arkitekturen’ och ’höga miljöambitioner’ började odlas för drygt tre år sedan i samband med beredningen inför CAP-reformen. Visst är de snofsiga! Synd bara att deras praktiska…

  Blogg: Jordbrukspolitikens gröna arkitektur – vad är det?
 • 10. maj 2021

  Användningen av titandioxid som livsmedelstillsats kommer att förbjudas

  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) publicerade 6.5.2021 den bedömning av säkerheten hos titandioxid som livsmedelstillsats som länge varit under arbete. EFSA konstaterar i sitt…

  Användningen av titandioxid som livsmedelstillsats kommer att förbjudas
 • 7. maj 2021

  Rester av etylenoxid i pannkaksmix, uppdatering 11.5.2021

  Func Food Finland Oy har meddelat att man återkallat pannkaksmix från handeln. Vid framställning av produkterna som tillverkats i Belgien har använts psylliummjöl som innehåller etylenoxid i en mängd…

  Rester av etylenoxid i pannkaksmix, uppdatering 11.5.2021
 • 5. maj 2021

  Krav på märkning och registrering av nya djurarter

  Från den 21 april 2021 iakttas den gemensamma djurhälsolagen inom hela EU. Registrering av anläggningar för hållning av produktionskaniner och identifiering av alpacka, lamadjur och hägnade hjortdjur…

  Krav på märkning och registrering av nya djurarter
 • 4. maj 2021

  Eko- och kompensationsersättningarna betalas till gårdarna fr.o.m. 20.5

  Livsmedelsverket börjar betala ut kompensationsersättningens husdjursförhöjning och ekoersättningen 20.5.2021. Utbetalningen gäller kompensationsersättningens husdjursförhöjning, ersättningen för…

  Eko- och kompensationsersättningarna betalas till gårdarna fr.o.m. 20.5
 • 3. maj 2021

  Ändringar i lagstiftning som gäller identifiering och spårbarhet av hästar

  Från den 21 april 2021 iakttas den gemensamma djurhälsolagen inom hela EU. Lagen medför nya krav även för aktörer som håller och identifierar hästdjur. Den aktör som ansvarar för en anläggning för…

  Ändringar i lagstiftning som gäller identifiering och spårbarhet av hästar
 • 29. april 2021

  Nytt exporttillstånd: grissperma kan nu exporteras från Finland till Japan

  Japans ministerium för jordbruk, skogsbruk och fiske (MAFF) I har efter flera års förhandlingar godkänt exporten av grissperma från Finland till Japan. Finland och Japan har kommit överens om ett…

  Nytt exporttillstånd: grissperma kan nu exporteras från Finland till Japan
 • 29. april 2021

  Nytt inom exportlagstiftningen

  En ny lag om djursjukdomar (76/2021) träder i kraft den 21 april 2021. Som ett resultat kommer veterinärintyg för export framöver att kallas djurhälsointyg. Nationell lagstiftning kompletterar…

  Nytt inom exportlagstiftningen

Säkerhet och konkurrenskraft tillsammans med livsmedelskedjan