Vienti EU:n ulkopuolelle

Voit viedä yrityksesi tuotteita vapaasti Suomesta EU:n ulkopuolelle, kun:

Ruokavirasto edistää suomalaisen elintarvikeketjun tuotteiden, kasvien ja puutavaran vientiä Suomesta EU:n ulkopuolelle. Vientiin liittyvä toimintamme jakautuu kahteen kokonaisuuteen: uuden viennin mahdollistamiseen ja olemassa olevan viennin turvaamiseen.

Ruokavirasto ei myönnä vientilupia eri kohdemaihin. Kohdemaan viranomaisella on valta päättää, minkä maan ja minkä yrityksen valmistamia tuotteita maassa saa myydä ja markkinoida – ja millä ehdoin. Keinotekoiset kaupanesteet ovat kiellettyjä ja Maailman kauppajärjestö WTO:n sopimusten vastaisia.

Ajankohtaista viennistä