Vienti EU:n ulkopuolelle

Ruokaviraston palvelut viejälle

Edistämme suomalaisen elintarvikeketjun tuotteiden, kasvien ja puutavaran vientiä Suomesta EU:n ulkopuolelle. Vientiin liittyvä toimintamme jakautuu kahteen kokonaisuuteen: uuden viennin mahdollistamiseen ja olemassa olevan viennin turvaamiseen.

Voit viedä yrityksesi tuotteita Suomesta EU:n ulkopuolelle, kun:

Ruokavirasto ei myönnä vientilupia kohdemaihin. Kohdemaan viranomaisella on valta päättää, minkä maan ja minkä yrityksen valmistamia tuotteita maassa saa myydä ja markkinoida – ja millä ehdoin. Keinotekoiset kaupanesteet ovat kiellettyjä ja Maailman kauppajärjestö WTO:n sopimusten vastaisia.

Ajankohtaista viennistä