Export till länder utanför EU

Livsmedelsverkets tjänster till exportörer

Livsmedelsverket främjar exporten av finländska produkter från livsmedelskedjan, växter och trävaror från Finland till länder utanför EU. Vår verksamhet som hänför sig till exporten fördelar sig på två helheter: möjliggörandet av ny export och säkrandet av existerande export.

Resande- och presentexport

Vill du ta med dig livsmedel eller andra produkter då du reser? Om instruktioner och restriktioner som gäller presenter som privata resande tar med sig till utlandet finner du information på webbplatsen till tullen i destinationslandet.

Anvisningar till personer som reser tillsammans med ett sällskapsdjur finner du på vår webbplats Privatkunder.

Sidan har senast uppdaterats 2.3.2020