Aktuellt om laboratorietjänster

 • 18. juni 2024

  Referenslaboratoriets nyhetsbrev 2/2024

  Referenslaboratoriets nyhetsbrev 2/2024  har publicerats. I Livsmedelsverkets elektroniska nyhetsbrevet ges information om aktuella frågor som rör laboratoriemetoder, provtagning och tillsyn och om…

  Referenslaboratoriets nyhetsbrev 2/2024
 • 18. juni 2024

  Kurs till mikrobiologiska laboratorier 27. –28.11.2024

  Livsmedelsverket ordnar i samarbete med NMKL en grundkurs i mikrobiologisk analys för laboratoriepersonal 27.–28.11.2024. Kursen fokuserar på livsmedelsanalys, men innehållet kan också vara till nytta…

  Kurs till mikrobiologiska laboratorier 27. –28.11.2024
 • 17. juni 2024

  Tillämpningsanvisning om bestämmelserna om hushållsvatten

  Valvira har på sin webbplats publicerat en Tillämpningsanvisning om bestämmelserna om hushållsvatten som utarbetats tillsammans med intressentgrupper. I den har man sammanställt anvisningar som är…

  Tillämpningsanvisning om bestämmelserna om hushållsvatten
 • 17. juni 2024

  Lämnande av myndighetsprovresultat för hushållsvatten till överföringstjänsten för analysuppgifter

  I resultaten av myndighetsproven för hushållsvatten, som laboratorierna har levererat till överföringstjänsten för analysuppgifter, har man observerat vissa avvikelser. Avvikelserna har särskilt gällt…

  Lämnande av myndighetsprovresultat för hushållsvatten till överföringstjänsten för analysuppgifter
 • 17. juni 2024

  Anvisning för tillämpning av förordningen om boendehälsa: mineralfibrer

  Valvira har 3.5.2024 gjort en ändring i anvisningen om tillämpning av förordningen om boendehälsa gällande mineralfibrer. På sidan 11, i del 3, under punkt 1.6 i tillämpningsanvisningen har följande…

  Anvisning för tillämpning av förordningen om boendehälsa: mineralfibrer
 • 17. juni 2024

  Anmäl ändringar i ackrediteringen till Livsmedelsverket så snart som möjligt

  Livsmedelsverket följer regelbundet upp ackrediterade och utvärderade kompetensområden för utsedda och godkända laboratorier som en del av tillsynen över laboratorierna. Kompetensområdet jämförs med…

  Anmäl ändringar i ackrediteringen till Livsmedelsverket så snart som möjligt
 • 17. juni 2024

  Rekommendationen att analysera kloren i bassängvattnet med kort fördröjning fick stöd i laboratoriernas validering

  Laboratorier som utför kloranalyser enligt hälsoskyddslagen har ombetts validera den tid som går åt från provtagning till analys före utgången av januari 2024. I samband med samma brev har man…

  Rekommendationen att analysera kloren i bassängvattnet med kort fördröjning fick stöd i laboratoriernas validering
 • 17. juni 2024

  Pikantti-arbetsyta för utsedda laboratorier och myndigheter

  Livsmedelsverket har tagit i bruk Pikantti-arbetsytan som är avsedd för utsedda och godkända laboratorier. Arbetsytan är en gemensam informationskanal för godkända laboratorier och myndigheter som har…

  Pikantti-arbetsyta för utsedda laboratorier och myndigheter
 • 10. juni 2024

  Fördröjningar i undersökningar angående diagnostik av djursjukdomar

  Livsmedelsverkets samarbetsförhandlingar för att balansera verkets ekonomi slutfördes den 23.5.2024. För att uppnå anpassningsmålet för sin ekonomi och verksamhet blir Livsmedelsverket tvungen att…

  Fördröjningar i undersökningar angående diagnostik av djursjukdomar
 • 3. juni 2024

  Elektronisk remiss för undersökningar av djursjukdomar från och med 3.6.2024

  Livsmedelsverkets laboratorietjänster för djurhälsoundersökningar tar i bruk en elektronisk remiss från och med den 3 juni 2024. I fortsättningen kan man också beställa en djursjukdomsundersökning med…

  Elektronisk remiss för undersökningar av djursjukdomar från och med 3.6.2024
 • 30. maj 2024

  Utbildning: Aktuellt på laboratoriefronten 2.10.2024

  Livsmedelsverket, FINAS och Valvira ordnar utbildningen Ajankohtaista laboratoriorintamalla (Aktuellt på laboratoriefronten) 2.10.2024. Evenemanget genomföras i Teams. Utbildningen är avsedd för…

  Utbildning: Aktuellt på laboratoriefronten 2.10.2024
 • 16. maj 2024

  Färdigställandetider för laboratorieundersökningar i utsädeslaboratoriet ändras från och med 1.6.2024

  Renhetsundersökningarna av förhandsgaranti- och brådskande prover slutförs senast följande arbetsdag, om provet har förts till eller om brådskande har anmälts senast kl. 12 föregående arbetsdag. Vi…

  Färdigställandetider för laboratorieundersökningar i utsädeslaboratoriet ändras från och med 1.6.2024
 • 14. mars 2024

  Sändning av prover till utsädeslaboratorium

  När du skickar prover till utsädesboratorium till Loimaa, skicka dem via Posten som postpaket till Ruokavirasto, Siemenlaboratorio, Tampereentie 51, 32200 Loimaa (telefonnummer 040 192 0040,…

  Sändning av prover till utsädeslaboratorium
 • 13. mars 2024

  NMKL:s årsmöte 2023

  Nordiska och Baltiska metodikkommittén för livsmedels (NMKL) årsmöte ordnades som ett hybridmöte med Sverige som värd i Stockholm, Barkarby. Sammanlagt 46 deltagare från alla nordiska och baltiska…

  NMKL:s årsmöte 2023
 • 13. mars 2024

  EURL-STEC workshop 2023

  I workshoppen för referenslaboratorier för E. coli -bakterier (STEC) som producerar Shigatoxin 2023 var huvudtemana bl.a. reflektion över praxis och åtgärder i olika länder med anledning av…

  EURL-STEC workshop 2023
 • 7. mars 2024

  Patogenix användargränssnitt uppdaterades

  Patogenix användargränssnitt uppdaterades i början av februari. I och med uppdateringen gjordes ändringar i vyerna för de som loggar in med laboratoriekoder: Om användarnamnets lösenord inte har bytts…

  Patogenix användargränssnitt uppdaterades
 • 7. mars 2024

  Anmälan till Livsmedelsverket om livsmedelsundersökningar 2023

  Ett laboratorium som utsetts enligt 36 § i livsmedelslagen (297/2021) och 13 § i laboratorieförordningen (SRf 152/2015) ska på Livsmedelsverkets begäran ge verket ett sammandrag av sina undersökningar…

  Anmälan till Livsmedelsverket om livsmedelsundersökningar 2023
 • 7. mars 2024

  Tipsa om teman för höstens utbildningsdagar

  Livsmedelsverket, FINAS och Valvira ordnar följande utbildning Ajankohtaista laboratoriorintamalla (Aktuellt på laboratoriefronten) 1.–2.10.2024. Utbildningen är avsedd för laboratorier som godkänts…

  Tipsa om teman för höstens utbildningsdagar
 • 27. februari 2024

  Leverans av information om undersökningarna av djursjukdomar

  Lagen om djursjukdomar (76/2021, 66 §) förutsätter att laboratorierna som undersöker förtecknade sjukdomar och andra anmälningspliktiga djursjukdomar lämnar Livsmedelsverket uppgifter om antalet…

  Leverans av information om undersökningarna av djursjukdomar
 • 14. februari 2024

  Livsmedelsverket och Naturresursinstitutet publicerade skördestatistik över spannmålsskördens kvalitet och mängd år 2023

  Kvaliteten på spannmålsskörden 2023 försvagades av rödmögel och axgroning. Mycket av det DON-mögelgift som rödmögel producerar uppmättes i höstens spannmålsskörd.  Livsmedelsverkets växtanalytik och…

  Livsmedelsverket och Naturresursinstitutet publicerade skördestatistik över spannmålsskördens kvalitet och mängd år 2023
 • 20. december 2023

  Referenslaboratoriets nyhetsbrev 4/2023

  Referenslaboratoriets nyhetsbrev 4/2023  har publicerats. I Livsmedelsverkets elektroniska nyhetsbrevet ges information om aktuella frågor som rör laboratoriemetoder, provtagning och tillsyn och om…

  Referenslaboratoriets nyhetsbrev 4/2023
 • 19. december 2023

  Mikrobiologiska delprov ska vanligtvis undersökas separat

  När egenkontrollprov undersöks i enlighet med de mikrobiologiska kraven på livsmedel i kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005, ska delproven undersökas separat. Känsligheten i och tolkningen av…

  Mikrobiologiska delprov ska vanligtvis undersökas separat
 • 15. december 2023

  Utsädeskontroll stängd vecka 52

  Utsädeskontrollen inklusive utsädeslaboratoriet är ledig vecka 52.  Vi önskär er alla en god jul. 

  Utsädeskontroll stängd vecka 52
 • 24. november 2023

  Livsmedelsverket och Naturresursinstitutet publicerade preliminära skördestatistik över spannmålsskördens kvalitet och mängd år 2023

  Höstens regn sänkte falltalet för vårvete och råg. DON-mögeltoxin orsakat av Fusarium har uppmätts i stor mängd i årets spannmålsskörd.   Uppgifterna om spannmålsskördens kvalitet och kvantitet 2023…

  Livsmedelsverket och Naturresursinstitutet publicerade preliminära skördestatistik över spannmålsskördens kvalitet och mängd år 2023
 • 14. november 2023

  I utsädeslaboratoriet finns trängsel

  I utsädeslaboratoriet finns trängsel vid grobarhetsbestämningen av ärt- och bondbönor. Leveranstiden för resultaten kan bli försenad. Tilläggsavgifts, brådskande prover behandlas vi normalt.

  I utsädeslaboratoriet finns trängsel
 • 3. november 2023

  Aktuellt om spannmålenskvalitet 2023

  Uppgifterna om medelvärdet för spannmålsskörden grundar sig på undersökningsresultaten från cirka 1000 spannmålsprover som hittills kommit till laboratoriet och undersökts.  Livsmedelsverkets…

  Aktuellt om spannmålenskvalitet 2023
 • 13. september 2023

  Referenslaboratoriets nyhetsbrev 3/2023

  Referenslaboratoriets nyhetsbrev 3/2023 har publicerats. I Livsmedelsverkets elektroniska nyhetsbrevet ges information om aktuella frågor som rör laboratoriemetoder, provtagning och tillsyn och om…

  Referenslaboratoriets nyhetsbrev 3/2023
 • 8. september 2023

  Pseudomonas aeruginosa har avlägsnats från kontrollundersökningar av hushållsvattnet

  Pseudomonas aeruginosa är inte längre en variabel som undersöks vid kontinuerlig övervakning av hushållsvatten (social- och hälsovårdsministeriets förordning 1352/2015, ändring 2/2023) och dess…

  Pseudomonas aeruginosa har avlägsnats från kontrollundersökningar av hushållsvattnet
 • 8. september 2023

  Upphandling av analystjänster som lagts ut på entreprenad i utsedda laboratorier, resultat från auditeringen

  Livsmedelsverket auditerade upphandlingen av analystjänster som lagts ut på entreprenad i utsedda officiella laboratorier sommaren 2023. Syftet med auditeringen var att utvärdera om kraven i…

  Upphandling av analystjänster som lagts ut på entreprenad i utsedda laboratorier, resultat från auditeringen
 • 8. september 2023

  Utsädeslaboratorium stängt onsdag 13 september

  Utsädeslaboratorium är stängt onsdagen den 13 september på grund av personalutvecklingsdagen.

  Utsädeslaboratorium stängt onsdag 13 september
 • 7. september 2023

  Flygspridningen av rabiesvaccinbeten startar längs den sydöstra gränsen

  Livsmedelsverket inleder flygspridningen av rabiesvaccinbeten längs den sydöstra gränsen den 9 september 2023. Flygspridningarna fortsätter i cirka en månad efter inledningsdagen. Syftet med…

  Flygspridningen av rabiesvaccinbeten startar längs den sydöstra gränsen
 • 29. augusti 2023

  Sändningen av prover till Livsmedelsverket ändras den 1 september 2023

  Leverans av prover till Livsmedelsverkets verksamhetsställen med Matkahuoltos Expresspaket upphör den 31 augusti 2023. Bakgrunden till förändringen är förnyelser som sker i Matkahuoltos…

  Sändningen av prover till Livsmedelsverket ändras den 1 september 2023
 • 25. augusti 2023

  Utbildning: Aktuellt på laboratoriefronten 3.-4.10.2023

  Livsmedelsverket, FINAS och Valvira ordnar utbildningen Ajankohtaista laboratoriorintamalla (Aktuellt på laboratoriefronten) 3–4.10.2023. Utbildningen är avsedd för laboratorier som Livsmedelsverket…

  Utbildning: Aktuellt på laboratoriefronten 3.-4.10.2023
 • 28. juli 2023

  Provförfrågningar för kvalitetsuppföljning av spannmålskvalitet 2023 har skickats

  Livsmedelsverket har sänt en begäran om sädesprover till 1200 odlare för kvalitetsuppföljning av spannmålsskörden. Dessa gårdar utvaldes till kvalitetsuppföljningen genom ett samplingsförfarande.Vi…

  Provförfrågningar för kvalitetsuppföljning av spannmålskvalitet 2023 har skickats
 • 7. juni 2023

  Fördröjningen för kloranalysen av bassängvatten ska valideras senast januari 2024

  Laboratorier som utför kloranalyser enligt hälsoskyddslagen förutsätts validera fördröjningen från provtagning till analys senast januari 2024. Laboratorierna ska också ange klockslagen för när…

  Fördröjningen för kloranalysen av bassängvatten ska valideras senast januari 2024
 • 7. juni 2023

  Arbetet med standardisering av vattenkvaliteten fortskrider

  Standardmetoder för undersökning av vattenkvaliteten, provtagningsmetoder samt kemiska, fysikaliska, biologiska och mikrobiologiska mätningar samt radioaktivitetsmätningar bereds av den…

  Arbetet med standardisering av vattenkvaliteten fortskrider
 • 7. juni 2023

  Byte av lösenord till Patogenix!

  Patogenix är ett system där utsedda laboratorier anmäler livsmedelsundersökningar som de gjort för Livsmedelsverket samt skickar månatliga anmälningar till de nationella zoonosövervakningsprogrammen.…

  Byte av lösenord till Patogenix!
 • 15. maj 2023

  Tillförlitliga mätningar lägger grunden för säkra livsmedel

  Det finns väl inget bättre än god mat! I synnerhet när vi kan lita på att den aptitliga måltiden framför oss och alla dess råvaror är säkra, att vi vet deras ursprung och kan lita på kvaliteten. Det…

  Tillförlitliga mätningar lägger grunden för säkra livsmedel
 • 11. maj 2023

  Anvisningar till laboratorier om åtgärder i livsmedelsburna hälsorisksituationer

  Anvisningen "Åtgärder i livsmedelsburna hälsorisksituationer” för tillsynsmyndigheter" finns på Livsmedelsverkets webbplats…

  Anvisningar till laboratorier om åtgärder i livsmedelsburna hälsorisksituationer
 • 20. april 2023

  EU har publicerat gränsvärden för halterna av PFAS-föreningar i livsmedel (20.3.2023)

  Europeiska kommissionen har publicerat gränsvärden för de högst tillåtna halterna av perfluorerade alkylföreningar, dvs. PFAS-föreningar, i livsmedel. Gränsvärden har fastställts för kött från ägg,…

  EU har publicerat gränsvärden för halterna av PFAS-föreningar i livsmedel (20.3.2023)
Sidan har senast uppdaterats 5.7.2023