Export till länder utanför EU

Livsmedelsverkets tjänster till exportörer

Livsmedelsverket främjar exporten av finländska produkter från livsmedelskedjan, växter och trävaror från Finland till länder utanför EU. Vår verksamhet som hänför sig till exporten fördelar sig på två helheter: möjliggörandet av ny export och säkrandet av existerande export.

Varor som resenärer för ut från landet

Vill du ta med dig livsmedel eller andra produkter då du reser? Instruktioner och restriktioner vilka gäller varor som resenärer vill ta med sig till utlandet, hittar du på destinationslandets tullwebbsida. 

Anvisningar till personer som reser tillsammans med ett sällskapsdjur finner du på vår webbplats Privatkunder.

Sidan har senast uppdaterats 21.7.2021