Bantningspreparat

Kostersättningar

Sedan 20.7.2016 regleras kompletta kostersättningar för viktkontroll av EPRf 609/2013 om livsmedel för särskilda grupper (FSG-förordningen). FSG-förordningen omfattar såväl LCD- som VLCD-kostersättningarna som används vid viktkontroll för att ersätta alla måltider under en och samma dag.

Kommissionen har den 2 Juni 2017 givit en delegerad författning (EU) 2017/1798 som inbegriper mer detaljerade sammansättnings- och märkningskrav på kompletta kostersättningar. Författningen ska tillämpas från och med den 27 October 2022.

Fram till dess tillämpas kraven i HIM:s beslut om bantningspreparat (904/1997) på LCD-kostersättningar. Med beslut (904/1997) man har implementerats kommssionens direktiv 96/8/EG om om livsmedel avsedda att användas i energibegränsade dieter för viktminskning.

Detaljerade sammansättningskrav på VLCD-kostersättningar fastställs i kommissionens delegerade författning (EU) 2017/1798. 

 

Måltidsersättningar

Sedan 20.7.2016 är måltidsersättningar avsedda för viktkontroll allt enligt sitt innehåll antingen berikade livsmedel eller sedvanliga livsmedel. HIM:s beslut om bantningspreparat (904/1997) gäller inte längre måltidsersättningar.

Tillverkaren eller importören till måltidsersättningen ska säkerställa att hans egen produkt uppfyller kraven i lagstiftningen.

Sidan har senast uppdaterats 20.6.2019