Barnmat

Smakprov i 4-6 månaders ålder

Babyns tarmkanal utvecklas så småningom efter födseln och tidigast i fyra månaders ålder är tarmkanalen vanligen tillräckligt utvecklad att ta emot nya födoämnen. Hos helammade barn stöds utvecklingen av tarmkanalen och toleransen mot nya födoämnen om barnet ges fast mat i form av smakprov vid sidan om modersmjölken vid 4-6 månaders ålder.*

Om ett barn över 4 månader utöver modersmjölken också behöver annan mat, är det bättre att börja med fast mat än att övergå till modersmjölksersättning för att utsöndringen av modersmjölk och delamningen ska kunna fortsätta. Om barnet får enbart modersmjölksersättning, börjar man ge fast mat vid cirka 4 månaders ålder allt enligt barnets individuella anpassningsberedskap.*

Babyn börjar serveras fast mat i små mängder åt gången. Man vänjer barnet vid maten så, att man först ammar och därefter ger ersättning och efter det smakprov. Det är lätt att ta nya smakprov skilt från familjens vanliga vardagsmat innan maten saltas och kryddas.* Färdig burkmat för barn är ett lätt och tryggt alternativ till hemlagad mat.

Som första smakprov lämpar sig  milda bassmaker, såsom kokad potatis och kokade grönsaker, bär, frukt och grötar. Den fasta maten kan tunnas ut till lösa puréer så, att man tillsätter vatten eller bröstmjölk. Från första början serveras babyn mångsidigt nya födoämnen.*

Färdig burkmat för barn

I livsmedelslagstiftningen avses med barnmat industriellt framställd barnmat, som särskilt tillverkats för att komplettera under treåriga barns kost och näringsmässiga behov. Sådan barnmat är bl.a. grötar och vällingar, frukt- och bärpuréer, grönsakspuréer och kött- och fiskpuréer.

För dem finns egen produktspecifik lagstiftning, som reglerar till exempel produkternas näringsinnehåll. För råvaror som används för framställning av industriell barnmat har också fastställts strängare renhetskrav än för råvarorna i vanliga livsmedel.

Det är viktigt att observera att, även om man i dagligt språk lätt uppfattar alla livsmedel avsedda för barn som barnmat, så räknas många produkter i lagstiftningen inte som barnmat. Sådana produkter kan till exempel vara yoghurt, mjölkbaserade drycker och saftdrycker, puddingar, kex och frukostflingor som i förta hand marknadsförs till barn.  Lagstiftningen begränsar inte näringsinnehållet i dem. Kvalitets- och renhetskraven på råvarorna som används vid tillverkning av dem avviker inte från kraven på andra vanliga produkter.

På Livsmedelsverkets webbplats berättas om lagstiftningen som reglerar barnmat som följer lagstiftningen, om kraven på sammansättningen och märkningarna på förpackningen och om allmänna säkerhetssynvinkar.  På webbplatsen till Institutet för hälsa och välfärd finns information om frågor som hänför sig till amning och kosten till barn. På Statens näringsdelegations webbplats finns information om näringsrekommendationerna.

Sidan har senast uppdaterats 18.12.2018