Svampar

Det finns svampar överallt i vår omgivning under alla årstider. Även om vi inte alltid kan se dem, ser vi tecken på deras verksamhet på marken, i vattnet och i luften; löv som faller till marken förmultnar, vedhögen murknar, brödet blir mögligt - och vetedegen jäser. Det finns alltid svampsporer både i inomhus- och utomhusluften.

I Finland finns det tusentals svampsorter, och flera av dem är ätliga. R ekommenderade matsvampar  är: stensopp, sandsopp, strävsoppar, smörsopp, skogsriskor, pepparriska, skäggriska, blodriskor, storkremla, tegelkremla, gulkremla, vinkremla, sotvaxskivling, rimskivling, honungsskivlingar, kantarell, trattkantarell, svart trumpetsvamp, fårticka, blek taggsvamp, stenmurkla, toppmurklor, goliatmusseron och odlade matsvampar.

I vårt land växer ett drygt tjugotal svampsorter som kan orsaka förgiftningar i praktiken. Det är inte nödvändigt att lära sig vilka svampar som är giftiga - det räcker med att plockaren kan identifiera de matsvampar som han eller hon använder. Även bland handelssvamparna finns det svampar som är giftiga som obehandlade.

Vårt land kan anses som ett svampplockarens paradis. Den årliga svampskörden beräknas vara 1,5 - 2 miljarder kilo. Under de bästa åren har skörden kunnat uppgå till 4 miljarder kilo.

Endast 1 - 2 procent, det vill säga 2 - 10 miljoner kilo av den plockningsdugliga svampskörden tas till vara. Nästan hela den tillvaratagna skörden används av plockarna i det egna hushållet. Uppskattningsvis en miljon kilo svamp går till försäljning via olika kanaler.

Ända fram till slutet av 1990-talet var skogsriskan den mest plockade svampsorten. Vid millenniumskiftet intog stensoppen första platsen.

Svampplockning är en trevlig och nyttig hobby som erbjuder förmånlig och hälsosam mat. Under svamputflykten får man åtminstone frisk luft och bra motion, även om man inte skulle råka hitta så många svampar.

Kom ihåg: plocka endast de svampar som du säkert vet är ätliga!

Om du misstänker att du har ätit giftiga svampar, be Giftinformationscentralen om anvisningar om vad du ska göra (telefon (09) 471 977).