Pop up -restaurangverksamhet ska vara lågriskverksamhet

Matlagning är i princip inte någon lågriskverksamhet i livsmedelsbranschen: nedkylningen och förvaringen av maten är alltid förknippad med risker, om hanteringen av temperaturerna inte fungerar. En tredjedel av matförgiftningsepidemierna i Finland kunde förhindras om maten kyldes ned tillräckligt snabbt och förvarades tillräckligt kallt.

Enligt livsmedelslagen är en privatpersons pop up -restaurangverksamhet på vissa villkor möjlig om den är förenad med låg risk för livsmedelssäkerheten och då behöver inte lämnas någon anmälan om verksamheten till den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten. Pop-up restaurangverksamhet är också möjlig som en enskild näringsidkare (ett företagare med firma), så länge som de andra villkoren för pop-up restaurangverksamhet är uppfyllda. Pop-up restaurangverksamhet omfattas av en omsättningsgräns på 15 000 euro.

Pop up -restaurangverksamhet har tidigare ordnats främst i samband med evenemanget Restaurangdagen fyra dagar om året. Eftersom Restaurangdagen framöver firas endast en gång om året, definierar evenemanget inte längre pop up -restaurangverksamheten och dess längd.

Pop up -restaurangverksamheten har ändå en betydande ställning som upprätthållare av en vital matkultur. Därför har Livsmedelsverket fastställt riktlinjer om det, hurdan pop up -restaurangverksamhet som betraktas som sådan verksamhet i livsmedelsbranschen, som företagaren inte behöver lämna någon anmälan om till den kommunala tillsynsmyndigheten (Livsmedelslagen 297/2021, 10 §, 2 mom. stycke 2).

Vad är lågriskverksamhet?

Pop up –restaurangverksamheten ska vara förenad med så låg risk som möjligt.

Som matlagning förenad med låg risk eller rimligt låg risk kan betraktas till exempel

 • bakning
 • komponering av skink- och ostsmörgåsar
 • tillredning av sopp, gryt- och lådrätter och omedelbar servering av sådana.

Storskalig matlagning kan inte betraktas som verksamhet förenad med låg risk eller ens rimlig risk.  

Lågriskverksamhet är till exempel inte heller tillverkning eller servering av följande livsmedel:

 • tartarbiffar
 • mediumstekta köttfärsbiffar
 • gravad fisk
 • fiskrom eller sushi.

Hanteringen och tillverkningen av dessa livsmedel är förenad med särskilda risker. Om en sådan pop up -restaurang ska alltid lämnas en anmälan till livsmedelstillsynen i den kommun, där pop up -restaurangen verkar, fyra veckor innan verksamheten inleds.

God hygien och högklassiga råvaror

Då livsmedel hanteras ska mycket god hygien och god handhygien alltid iakttas. Man bör aldrig laga mat när man är sjuk.

Råvarorna som används ska vara färska och högklassiga.

 • Alla grönsaker ska alltid tvättas innan de används och rotfrukterna ska tvättas såväl innan de skalas som efter att de skalats.

 • Kött och fisk som serveras ska vara tillagade genom upphettning.

 • Särskilt vid hantering av lättfördärvliga livsmedel ska livsmedlens förvarings- och serveringstemperaturer beaktas: hett som hett och kallt som kallt.

 • Med korrekt hantering av livsmedlen förhindras korskontamination mellan råa och tillagade livsmedel. Hanteringen av livsmedel avsedda att ätas som sådana kräver också särskild omsorgsfullhet. Redskapen som använts för matlagning får inte sprida bakterier eller allergiframkallande ämnen.

Verksamheten är förenad med en så låg risk som möjligt då maten som ska serveras het lagas av färska råvaror och serveras omedelbart efter tillredningen.

Pop up kan inte vara idkande av näring

Pop up -företagaren ska vara en privatperson och därför kan verksamheten inte vara idkande av näring.

För den som håller en pop up -restaurang gäller de allmänna kraven i livsmedelsbranschen. Han svarar alltid för att livsmedlen han tillverkar och serverar är säkra, även om någon anmälan om verksamheten inte lämnas till den kommunala tillsynsmyndigheten.

Den som håller en pop up -restaurang ska på kundens begäran berätta vilket livsmedlets ursprungsland är och om livsmedlen han serverar innehåller ämnen som orsakar allergi eller överkänslighet (intolerans).

Av den som håller en pop up -restaurang förutsätts inte något hygienpass, men ett sådant rekommenderas.

Tolv pop up -dagar per kalenderår

Livsmedelsverket anser att man kan hålla en pop up -restaurang 12 dagar under ett kalenderår innan en anmälan om livsmedelslokal behöver lämnas om verksamheten. Livsmedelsverket rekommenderar att pop up -restaurangen hålls kortvarigt, gärna under enskilda dagar, eftersom det då är lättare att hantera livsmedelssäkerheten.

 Livsmedelsverket rekommenderar att

 • man i pop up –restaurangen på ett tydligt sätt informerar konsumenterna om att det rör sig om en pop up -restaurang
 • namnet på personen som svarar för verksamheten hålls synligt för konsumenterna.

De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna kan vid behov kontrollera även pop up -restauranger för att säkerställa att rutinerna är hygieniska och att maten är säker och för att förebygga matförgiftningar.

Den som håller en pop up -restaurang kan behöva råd även om andra anmälningar och tillstånd som gäller till exempel restaurangens läge, försäljning av också andra produkter än livsmedel, idkande av näring eller beskattningen. I dessa frågor är det bäst att vända sig till myndigheten i fråga, såsom kommunen eller skattemyndigheten.

 

Sidan har senast uppdaterats 1.7.2021