Provtagningsplan för kartläggning av tallvedsnematod

Målet för projektet är att göra upp en provtagningsplan för kartläggningen av tallvedsnematod och uppskatta kostnaderna för den. Planen ska uppfylla kraven i EU:s nya växtskyddsförordning (2016/2031).

Arbetet inleds med att utifrån hittills gjorda kartläggningar bedöma hur säkra vi kan vara på att det inte förekommer tallvedsnematod i Finland.

Med hjälp av historiska väderdata bedöms dessutom om förhållandena någonstans i Finland åren 1998 - 2018 var sådana att tallvedsnematoden hade kunnat orsaka symptom. Bedömningen görs på basis av medeltemperaturerna från årets tre varmaste månader och i rutor som mäter 10 × 10 kilometer. Avsikten är också att göra bedömningen med hjälp av exaktare epidemiologiska modeller på grundval av väderstationernas väderdata för varje dag.

Projektgrupp

  • Salla Hannunen (Livsmedelsverket)
  • Juha Tuomola (Livsmedelsverket)
  • Hanna Huitu (Luke)

Projektperiod

2018 - 2020

Finansiering

Livsmedelsverket

Vidare information

Salla Hannunen, salla.hannunen@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2019