Matsvampar som kan rekommenderas

Plockning och försäljning av handelssvamp i Finland var tidigare länge reglerad och övervakad av myndigheterna. Evira (numera Livsmedelsverket) upprätthöll en sådan förteckning över handelssvampar som avses i förordningen om matsvampar (489/2006) och svamparna hade godtagits i förteckningen på basen av att de var lätta att identifeiera och inte lätt kunde förväxlas med giftiga snarlika arter. Den nationella förordningen om matsvampar upphävdes 1.7.2012. Efter att förordningen om matsvampar upphävdes har Livsmedelsverket upprätthållit en riktgivande listning på matsvampar som kan rekommenderas.

Enligt livsmedelslagen (297/2021) svarar livsmedelsföretagaren för att han saluhåller endast säkra livsmedel.
 
Matsvampar som kan rekommenderas är:

Suositeltavien ruokasienten nimet suomeksi ja latinaksi.
Stensoppar     Boletus edulis, B. pinophilus och B. reticulatus
Sandsopp    Suillus variegatus
Strävsoppar Leccinum aurantiacum, L. populinum, Leccinum versipelle, ja L. vulpinum
Smörsopp  Suillus luteus  
Skogsriskor  Lactarius trivialis ja L. utilis  
Pepparriska   Lactarius rufus  
Skäggriska Lactarius torminosus  
Blodriskor Lactarius deliciosus, L. deterrimus och L. fennoscandicus  
Storkremla Russula paludosa  
Tegelkremla  Russula decolorans ja R. pubescens  
Gulkremla Russula claroflava  
Vinkremla  Russula vinosa  
Sotvaxskivling Hygrophorus camarophyllus  
Rimskivling Cortinarius caperatus  
Kantarell Cantharellus cibarius  
Trattkantarell      Cantharellus tubaeformis, rödgul trumpetsvamp C. lutescens får finnas  
Svart trumpetsvamp   Craterellus cornucopioides  
Fårticka   Albatrellus ovinus  
Blek taggsvamp Hydnum repandum, rödgul taggsvamp H. Rufescens får finnas med  
Toppmurklor  Morchella spp.  
Goliatmusseron Tricholoma matsutake  
Odlade matsvampar    
Sidan har senast uppdaterats 18.6.2021