Matsvampar som kan rekommenderas

Plockning och försäljning av handelssvamp i Finland var tidigare länge reglerad och övervakad av myndigheterna. Evira (numera Livsmedelsverket) upprätthöll en sådan förteckning över handelssvampar som avses i förordningen om matsvampar (489/2006) och svamparna hade godtagits i förteckningen på basen av att de var lätta att identifeiera och inte lätt kunde förväxlas med giftiga snarlika arter. Den nationella förordningen om matsvampar upphävdes 1.7.2012. Efter att förordningen om matsvampar upphävdes har Livsmedelsverket upprätthållit en riktgivande listning på matsvampar som kan rekommenderas.

Enligt livsmedelslagen (23/2006) svarar livsmedelsföretagaren för att han saluhåller endast säkra livsmedel.
 
Matsvampar som kan rekommenderas är:

Suositeltavien ruokasienten nimet suomeksi ja latinaksi.
Stensoppar     Boletus edulis, B. pinophilus och B. reticulatus
Sandsopp    Suillus variegatus
Strävsoppar Leccinum aurantiacum, L. populinum, Leccinum versipelle, ja L. vulpinum
Smörsopp  Suillus luteus
Skogsriskor  Lactarius trivialis ja L. utilis
Pepparriska   Lactarius rufus
Skäggriska Lactarius torminosus
Blodriskor Lactarius deliciosus, L. deterrimus och L. fennoscandicus
Storkremla Russula paludosa
Tegelkremla  Russula decolorans ja R. pubescens
Gulkremla Russula claroflava
Vinkremla  Russula vinosa
Sotvaxskivling Hygrophorus camarophyllus
Rimskivling Cortinarius caperatus
Kantarell Cantharellus cibarius
Trattkantarell      Cantharellus tubaeformis, rödgul trumpetsvamp C. lutescens får finnas
Svart trumpetsvamp   Craterellus cornucopioides
Fårticka   Albatrellus ovinus
Blek taggsvamp Hydnum repandum, rödgul taggsvamp H. Rufescens får finnas med
Stenmurkla  Gyromitra esculenta
Toppmurklor  Morchella spp.
Goliatmusseron Tricholoma matsutake
Odlade matsvampar