Utsäde

Certifierat utsäde:

 • sortrent
 • flyghavrefritt
 • hög grobarhet
 • inga skadliga ogräsfrön
 • inga skadliga växtsjukdomar

Allt utsäde som marknadsförs i Finland ska vara certifierat. Livsmedelsverket kontrollerar genom granskningar, laboratorieundersökningar och övervakning kvaliteten på det utsäde och frökningsmaterial som används i Finland. Verksamheten baserar sig på lagen om handel med utsäde samt de förordningar som jord- och skogsbruksministeriet gett med stöd av denna.

Utsädescertifieringsprocessens olika skeden

 • Odlingsgranskning
 • Fältförsöksgranskning av grundutsädet
 • Provtagning
 • Laboratorieundersökningar
 • Utsädespackeriets packeritillstånd
 • Utsädespartiets certifierings och garantibevis
 • Marknadsövervakning av utsädeshandeln

Aktuellt om utsäde

Sidan har senast uppdaterats 6.2.2020