EMKR - Hyrrän ohje

Meri- ja kalatalousrahaston tukien sähköinen haku

Paperityö helpottuu, kun yhä useampia tukia voi hakea sähköisesti. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tukia voit hakea  sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelun kautta.

Verkkopalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa. Voit jättää hakemuksen mihin vuorokauden aikaan tahansa, miltä tahansa koneelta, jossa on verkkoyhteys. Hakemuksen lähettäminen on vaivatonta, kun sitä varten ei tarvitse lähteä postilaatikolle tai ELY-keskuksen tai kalatalousryhmän toimistolle. Myös tarvittavat lisätiedot ja maksuhakemukset voit toimittaa nopeasti verkon kautta. Pystyt seuraamaan hakemuksesi käsittelyn etenemistä Hyrrässä.

Rahaston toimenpidekohtaiset hakuohjeet

Meri- ja kalatalousrahastosta voit hakea useita kalatalouteen ja meripolitiikkaan liittyviä tukia. Osa hakuajoista on jatkuvia, ja joitakin tukia voi hakea vain määräaikaisissa hauissa. Ajantasalla olevat toimenpidekohtaiset hakuohjeet löytyvät verkkoportaalista http://www.merijakalatalous.fi/tuen-hakeminen.

Näin hakemusprosessi etenee:

  1. Täytä hakemus ja lähetä se viranomaiselle Hyrrässä. Hyrrä ohjaa ja opastaa sinua hakemuksen täyttämisessä, tarvittavien liitteiden lisäämisessä ja lähettämisessä. Hakemus allekirjoitetaan sähköisesti. HUOM! Muista laittaa täppä "Allekirjoitan yllä mainitut tiedot oikeiksi"-kohtaan! Tämä on yleisin virhe, jonka vuoksi hakemuksen lähettäminen ei onnistu!
  2. Saat ilmoituksen sähköpostiin, kun hakemuksesi on jätetty Hyrrä-järjestelmään. Hakemuksesi tulee samalla vireille. Huomaa, että ennen hakemuksen jättämistä syntyneitä kuluja ei voida hyväksyä tukikelpoisiksi!
  3. Kun viranomainen ottaa hakemuksesi työjonosta käsittelyyn, saat ilmoituksen, että hakemuksesi on otettu käsittelyyn. Samalla saat tiedon hakemuksen käsittelijästä ja arvion käsittelyajasta.
  4. Kun hakemuksesi on käsitelty, saat tukipäätöksen Hyrrän kautta. Jos hakemusta tarvitsee täydentää, saat asiasta lisätietopyynnön ELY-keskuksesta.
  5. Kun olet aloittanut hankkeen, mistä on syntynyt kustannuksia, hae maksua Hyrrässä. Jos maksuhakemusta tarvitsee täydentää, toimita pyydetyt täydennykset Hyrrän kautta. Kun maksupäätös on tehty, saat tiedon siitä Hyrrään ja rahat tulevat tilille.

Kaikki toimittamasi hakemukset tietoineen tallentuvat Hyrrään, josta ne ovat myöhemminkin sekä sinun että viranomaisen saatavilla.

Vaikka hakeminen tapahtuu jatkossa sähköisesti, suositellaan hakijaa olemaan yhteydessä joko ELY-keskukseen tai kalatalousryhmään ja keskustelemaan hankkeen rahoitusmahdollisuuksista rahoittajan kanssa ennen hakemuksen tekemistä.

Perustiedot

Ha­ke­mustyypin va­lin­nan jäl­keen esi­täy­te­tys­sä ­ha­ke­muk­ses­sa näkyy kak­si väli­leh­teä: Pe­rus­tie­dot ja Han­ke­suun­ni­tel­ma. Ennen hakemuksen täyttämistä tarkista lomakkeen yläreunasta, että olet valinnut oikean hakemustyypin. Täytä en­sin  Pe­rus­tie­dot-välilehti. Pe­rus­tie­dot kä­sit­tää tie­dot ha­ki­jas­ta ja tämän yhteystiedoista, hankkeen yhteyshenkilöstä, muista osapuolista sekä hankkeen tiedoista.

Perustiedot-välilehti.

Hakija ja yhteystiedot

Ha­ki­ja ja yh­teys­tie­dot tu­le­vat automaattisesti Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ-palvelusta). Jos osoitetiedot ovat vanhentuneet, päivitä ne YTJ-palveluun, josta ne päivittyvät Hyrrään. Muokkaa-painikkeesta pääset lisäämään tai muuttamaan hakijan www-osoitteen hakemukselle.

viranomais uusi hakija ja yhteystiedot muokattu

Kun pai­nat Muok­kaa, au­ke­aa laa­tik­ko, jon­ne voit kir­joit­taa hakijan www-osoit­teen. Tal­len­na tieto Tal­len­na-pai­nik­kees­ta.

viranomais uusi hakija ja yhteystiedot tallenna muokattu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilöksi tallennetaan sen henkilön tiedot, joka toimii hankkeen yhteyshenkilönä viranomaisten suuntaan. Yhteyshenkilön lisääminen tapahtuu painikkeesta Lisää yhteyshenkilö.

viranomais lisää yhteyshenkilö muokattu

Lisää avatuneeseen laatikkoon yhteyshenkilön henkilötunnus muodossa xxxxxx-xxxx ja paina Hae. Järjestelmä hakee yhteyshenkilön tiedot automaattisesti Digi- ja väestotietovirastosta. Tietoja ei voi muuttaa. Jos haluat vaihtaa jo valitsemasi henkilön toiseksi, paina Vaihda yhteyshenkilö.

viranomais yhteyshenkilö muokattu

Muokkaa-painikkeesta avautuvat laatikot, joihin voit lisätä yhteyshenkilön puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Tallenna tiedot Tallenna-painikkeesta. Sähköpostiosoitteen lisääminen on tärkeää, jotta hakemusta koskevat sähköpostitse kulkevat ilmoitukset tavoittavat yhteyshenkilön.

viranomais uusi yhteyshenkilön puhelin muokattu

 

Vastuuhenkilö

viranomais vastuuhenkilö muokattu

Hankkeen vastuuhenkilö on henkilö, joka voi allekirjoittaa hakemuksen ja vastaa hankkeen toteutuksesta. Järjestelmään tunnistautunut henkilö lisätään automaattisesti vastuuhenkilöksi. Muutettavia (täydentäviä) tietoja ovat:

viranomais vastuuhenkilö yhteystiedot muokattu

  • Hakemuksen allekirjoittaja(t) määritellään  Allekirjoittaja-valintaruudun avulla. Väkänen valintaruudussa tarkoittaa, että henkilö on valittu allekirjoittajaksi. Valinnan saa pois klikkaamalla valintaruutua uudelleen. Valitse organisaation sääntöjen mukaiset allekirjoittajat, eli ne, joilla on virallinen nimenkirjoitusoikeus, jotta hakemuksen allekirjoittaminen ja lähettäminen on mahdollista.
  • Vastuuhenkilön tiedoista voit lisäksi muuttaa (täydentää) henkilön roolin hankkeessa/organisaatiossa, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Sähköpostiosoitteen lisääminen on tärkeää, jotta hakemusta koskevat sähköpostitse kulkevat ilmoitukset tavoittavat vastuuhenkilön.

Muut allekirjoitusoikeuden omaavat henkilöt

viranomais muut osapuolet muokattu

Hakemuksella voi olla muitakin osapuolia (esimerkiksi muita hakemuksen allekirjoittajia), jotka lisätään hakemukselle tässä kohdassa. Lisääminen tapahtuu painikkeesta Lisää uusi osapuoli.

viranomais muut osapuolet lisätty muokattu

Lisää henkilötunnus muodossa xxxxxx-xxxx ja paina Hae-painiketta, jolloin järjestelmä hakee henkilön tiedot Digi- ja väestötietovirastosta. Jos toinen osapuoli toimii hakemuksen allekirjoittajana, lisää täppä kohtaan Allekirjoittaja. Jos haluat poistaa osapuolen, paina Poista.

Voit lisätä hankkeelle useita osapuolia painamalla uudestaan Lisää uusi osapuoli. Hakemuksen voi lähettää vasta sen jälkeen, kun kaikki allekirjoittajiksi määritellyt ovat allekirjoittanut hakemuksen. Jokainen allekirjoittaja kirjautuu sisään omilla tunnuksillaan, joten heillä pitää olla omat Katso-tunnukset, joille on annettu Hyrrä-hakija-valtuudet. Hakemuksen lähettämisestä lisää kohdassa Allekirjoitus ja lähettäminen.

Hankkeen tiedot

Tässä osassa lisätään hankkeen perustiedot, joita ovat muun muassa Hankkeen nimi ja toteutuskunta. Anna toimenpiteelle nimi, joka on kuvaava, lyhyt ja ytimekäs.

Ilmoita yrityksen toimipaikan sijaintikunta hakemushetkellä.

EMKR-tuella tuetut hankkeet voidaan julkistaa internet-sivuilla. Kirjoita tähän sellainen kuvaus hankkeesta, joka ei sisällä yrityssalaisuuksia ja on siten mahdollista julkaista.

Pakolliset täytettävät kentät on merkitty punaisella tähdellä, ja Tooltipit antavat ohjeita kentän täyttämiseen. (Katso Yleistä Hyrrän käytöstä).

Hankkeen tiedot lisätty

Lomakkeen tiedot tallentuvat siirtyessäsi seuraavalle välilehdelle Seuraava-painikkeesta. Samalla täytettäväksi avautuu Hankesuunnitelma-välilehti.

Jos haluat tallentaa tiedot ja jatkaa hakemuksen täyttämistä myöhemmin, paina vasemmasta yläreunasta Tallenna.

viranomais perustiedot tallennuspainike muokattu

 

Kustannukset ja rahoitukset

 

Kustannukset

Kustannus ja rahoitus -välilehdellä ilmoitetaan hankkeen toteuttamiseksi haettavat kustannukset ja rahoitukset kustannus- ja rahoituslajeittain. Ilman näitä tietoja hakemuksen lähettäminen ei ole mahdollista. Tämä sivun näkymä vaihtelee sen mukaan, minkä tyyppistä tukea olet hakemassa.

Arvonlisävero sisältyy hankkeen kustannusarvioon -kenttä on pakollinen. Valinnalla määritellään arvonlisäverokohtelu hankkeessa.

Kustannukset ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Mikäli yritys ei kuitenkaan saa arvonlisäverovähennystä (toimii toimialalla, joka ei ole arvonlisäverotuksen piirissä), vero voidaan sisällyttää kustannusarvion lukuihin.

Hankkeen kustannusarvio

Hankkeen kustannusarvio.
Täytä kustannuslajitteluerittelyn mukaisesti hankkeen kustannusarvio. Harmaapohjaiset laatikot sisältävät laskentakaavoja, joita käyttäjä ei pysty muuttamaan.

 

Hankkeen rahoitus

Hankkeen rahoitus.

Täytä rahoituslajitteluerittelyn mukaisesti tiedot, miten hankkeen kustannukset on tarkoitus rahoittaa. Kustannusarvio ja rahoitukset yhteensä -summien pitää olla yhtä suuret. Harmaapohjaiset laatikot sisältävät laskentakaavoja, joita käyttäjä ei pysty muuttamaan.

Tallenna tiedot painamalla lomakkeen vasemmasta yläreunasta Tallenna. Jos haluat jatkaa hakemuksen täyttämistä seuraavalle välilehdelle, valitse Seuraava. Tällöin lomakkeen tiedot tallentuvat ja täytettäväksi aukeaa Tavoitteet-välilehti.

Tavoitteet

Liikevaihto, taseen loppusumma ja työntekijöiden määrä

Ilmoita liikevaihto ja taseen loppusumma kahden edellisen vuoden tuloslaskelmasta ja arviot kuluvalta ja kahdelta tulevalta tilikaudelta.

Yrityksen työntekijöiden määrä lasketaan kokoaikaisina työpaikkoina. Kokoaikainen työpaikka vastaa yhtä henkilötyövuotta ja se voi koostua yhden tai useamman henkilön työsuhteista.

Yrityskokoa määritettäessä työntekijöinä otetaan huomioon hakemuksen vireilletuloa edeltäneenä tilikautena yrityksessä vakituisesti tai määräaikaisesti työskennelleet työntekijät. Työntekijöihin ei lueta oppisopimuksen tai muun ammatilliseen opiskeluun kuuluvan harjoittelun perusteella työskenteleviä henkilöitä.

Yrityksen työntekijöihin luetaan myös yrityksen johtamiseen osallistuva omistaja sekä yrityksessä säännöllisesti työskentelevä muu yhtiökumppani, joka saa yritykseltä rahamääräisiä etuja.

Tavoitteet

Tavoitteet-välilehden kohdassa Tavoitetaso esitetään hankkeelle asetetut tavoitteet. Lomakkeella ilmoitetaan haettavan tuen toimenpidekohtaisten indikaattorien mukaiset Lähtötaso, Tavoitetaso ja Selitys.

Tavoitteet-välilehti.

Kun haluat tallentaa täyttämäsi tiedot, valitse lomakkeen vasemmasta yläreunasta Tallenna. Jos haluat jatkaa hakemuksen täyttämistä, valitse Seuraava. Tällöin lomakkeen tiedot tallentuvat ja täytettäväksi aukeaa Allekirjoitus ja lähetys -välilehti.

Tavoitetietojen toteutumista tullaan kysymään hakijalta myöhemmin hankkeen aikana ja sen päätyttyä.

Allekirjoitus ja lähetys

Myös allekirjoitus ja lähettäminen tapahtuvat sähköisesti.

Perustiedot-välilehdellä allekirjoittajiksi merkittyjen henkilöiden pitää allekirjoittaa hakemus omilla tunnuksillaan ennen kuin hakemuksen lähettäminen on mahdollista. Jokaisella allekirjoittajalla tulee olla tarvittava Valtuuskoodi, organisaatioon (katso Suomi.fi Valtuus) sekä käytössä jokin tunnistautumistapa (mobiilivarmenne, pankkitunniste tai varmennekortti). Jos hakijana on henkilö, kirjaudutaan sisään mobiilivarmenteella, pankkitunnuksilla tai varmennekortilla.

Allekirjoittaminen tapahtuu klikkaamalla Allekirjoitan yllä mainitut tiedot oikeiksi -tekstin edessä olevaa ruutua. Ruutuun ilmestyy täppä ja laatikko, jossa lukee Allekirjoita. Paina sitä, ja hakemus on allekirjoitettu. Allekirjoituksen alle ilmestyy Lähetä-painike. Jos allekirjoittajia on useampia, ilmestyy painike vasta, kun kaikki allekirjoittajat ovat allekirjoittaneet hakemuksen. Paina Lähetä, ja hakemus lähtee käsittelyyn. Saat ilmoituksen, kun hakemuksesi on lähetetty onnistuneesti.

yritystuki allekirjoitus

Voit muokata hakemusta, joka on allekirjoitettu, mutta jota ei ole vielä lähetetty. Ennen muokkausta hakemukselta täytyy poistaa kaikki allekirjoitukset.  Tämä tapahtuu Poista allekirjoitukset -painikkeesta. Muista, että jos poistat allekirjoitukset muokkausta varten, pitää kaikkien allekirjoittajien allekirjoittaa hakemus uudestaan ennen kuin sen lähettäminen on mahdollista.

yritystuki poista allekirjoitus

Voit muokata hakemusta, joka on lähetetty, mutta jota viranomainen ei ole vielä ottanut käsittelyyn. Tämä tapahtuu vasemman reunan Toiminnot-otsikon alla olevasta Palauta ja muokkaa -painikkeesta. Pääset muokkaamaan hakemusta, kun olet ensin poistanut kaikki allekirjoitukset edellä olevan ohjeen mukaisesti. Muista, että jos poistat allekirjoitukset muokkausta varten, pitää kaikkien allekirjoittajien allekirjoittaa hakemus uudestaan ennen kuin sen lähettäminen on mahdollista.

Huom! Jos palautat hakemuksen itsellesi painamalla Palauta ja muokkaa -painiketta, hakemuksen vireilletulopäivä muuttuu.

yritystuki peruuta lähetys

Kun hakemuksesi on tallentunut Hyrrään, saat hakemuksen vastaanottamisesta vielä vireilletuloilmoituksen sähköpostiisi. Kun ELY-keskus tai kalatalousryhmä on ottanut hakemuksesi käsittelyyn, saat siitäkin ilmoituksen sähköpostiisi.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.7.2021