Vit flugsvamp

Vita flugsvampen (Amanita virosa) är dödligt giftig. Den innehåller farliga cellgifter som skadar de inre organen: njurarna, levern, hjärtmuskeln, hjärnan och kapillärerna.

Svampen är helt vit, och färgen förändras inte vid beröring eller annan hantering. Hatten är äggformad som ung för att sedan bli klockformig och så gott som utbredd som gammal. Då den är fuktig är den klibbig och som torr är den sidenglansig och äldre svampar gulnar ofta något i mitten. Skivorna förblir vita.

Också foten är helt vit. Upptill finns flugsvampens typiska kännetecken: en trasig, hängande ring. Ett gott kännetecken är också fotens tjocka bas som omges av en strumpa (volva).

Köttet är vitt. Vita flugsvampen har en svag doft; till en början är doften sötaktig, men med åldern blir den obehaglig.

Vita flugsvampen växer allmänt i södra och mellersta Finland och blir sällsyntare ju längre norrut man kommer. Den växer en och en eller i små grupper i grandominerade moskogar, särkilt i tjock mossa.

Det finns risk för förväxling med en del av champinjonarterna (Agaricus spp.) som är vita och har en ring. Till skillnad från vita flugsvampen har champinjonernas fotbas ingen strumpa och de mogna sporerna är svarta, vilket färgar skivorna mörkbruna på gamla champinjoner. Vita flugsvampens sporer och därmed också skivorna förblir vita.

Sidan har senast uppdaterats 11.7.2019