Skadliga reaktioner som svampar orsakar

Trehalosintolerans dvs. magbesvär orsakade av svampsocker

Svampar innehåller svampsocker dvs. trehalos. För att det ska kunna spjälkas i kroppen behövs matsmältningsenzymet trehalas. En del människor saknar det här enzymet och då tas svampsockret inte upp i tarmsystemet. Följden blir magbesvär som börjar flera timmar efter att man ätit. Symtomen på trehalosintolerans påminner om symptomen på laktosintolerans som hänför sig till mjölk. Trehalosintolerans är mer sällsynt än laktosintolerans. Om man regelbundet får magbesvär efter att ha ätit svamp är trehalosintolerans en möjlig orsak. Om trehalosintolerans konstaterats består behandlingen av att man undviker svampprodukter i en sådan utsträckning att symtom inte uppstår.

Svampallergi

Odlade svampar, såsom ostronmussling (Pleurotus ostreatus), odlad champinjon (Agaricus bisporus) och shiitake (Lentinus edodes), kan orsaka arbetsbetingad allergi. Svampar kan också orsaka överkänslighet i likhet med pollen- och matallergi.

Hos personer som hanterar stensopp, eller karljohan, (Boletus) har uppträtt allergisk snuva och astma jämte anafylaktiska reaktioner. Stensoppen innehåller också proteiner som inte påverkas av enzymerna i matsmältningskanalen, och som bland annat kan orsaka svullnader och klåda i munnen och svalget jämte magbesvär hos personer som är överkänsliga mot svamp. Trattkantareller (Cantharellus tubaeformis) har konstaterats orsaka magbesvär och matallergi och musslingar (Pleurotus) allergisymtom i luftvägarna. Än så länge har vi ändå tillgång till rätt lite information om allergiska symtom i luftvägarna orsakade av svamp.

Shiitake och andra orientaliska svampar har orsakat kontakteksem, hosta, snuva, nysningar, astma och alveolit. I Arbetshälsoinstitutets statistik över växtbaserade orsakare av astma och allergisk snuva finns hattsvamparna (shiitake) på sjätte platsen.

Shiitakedermatit

Shiitakedermatit (toxikodermia) är ett kliande eksem som yppar sig 1-2 dygn efter att man ätit rå shiitake. Shiitakedermatiten yppar sig i form av små röda utslag på stora hudområden. I sin mest typiska form bildar de långa ränder på huden då man skrapat sig. Sättet på vilket hudförändringarna som shiitakedermatiten orsakar är okänt. Det har framkastats att den kunde beror på polysackarider som shiitakesvampar innehåller, såsom lentinan. Även om shiitakedermatiten avviker från shiitakeallergin, är det inte allmänt känt att intag av rå shiitake kan orsaka eksem också hos sådana personer, som inte är allergiska. Därför borde shiitake inte ätas obehandlad, helt trygg är den endast som tillredd. Stekta eller på annat sätt tillredda svampar orsakar inte shiitakedermatit.

Mer information om shiitakedermatit, (på finska) och English version of Vigil'Anses articles

Sidan har senast uppdaterats 20.3.2020