Lannoitevalmisteet

Suomessa lannoitteiden valmistusta ja markkinointia sekä jossain määrin käyttöä sääntelee kansallinen lannoitevalmistelaki sekä EU:n lannoiteasetus. Lannoitteiden käytöstä ja varastoinnista säädetään lisäksi nitraattiasetuksessa. Lannoitevalmistelaissa on rajoituksia fosforin käytölle sekä kadmiumin hehtaarikohtaiselle kuormitukselle. Lannoitteiden valvonnasta vastaa Ruokavirasto yhdessä ELY-keskusten ja tullin kanssa. Ruokavirasto valvoo muun muassa lannoitteiden pakkausmerkintöjen paikkansapitävyyttä sekä haitallisten metallien pitoisuuksia. 

 

 

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 20.9.2021