Hyrrä – den elektroniska ansökningen om landsbygdsstöd

hyrra_logo_RGB.jpg

Via e-tjänsten Hyrrä kan du ansöka om företags- och projektstöd för landsbygden och de investerings- och startstöd som är avsedda för gårdar.      

Suomi.fi-fullmakten tas i bruk i e-tjänsten Hyrrä under år 2020

Katso-auktoriseringen som erbjuds av Skatteförvaltningen ersätts stegvis med Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-fullmakt under år 2020. Meddelande 10.1.2020: Hyrrä övergår tillbaka att använda Katso-tjänsten, när Suomi.fi-fullmakterna inte började fungera felfritt

Företagare – så här gör du upp Suomi.fi-fullmakter

Via Hyrrä kan du ansöka om följande stöd:  

 • Investeringsstöd för jordbruket
 • Startstöd till unga jordbrukare
 • Utvecklings- och investeringsstöd för landsbygden 
 • Företagsstöd för landsbygden
 • Ersättning för jordbruksrådgivning 
 • Stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)  

Bekanta dig med Hyrrä (videor på finska) 

Anvisningsvideor 

Fem viktigaste Hyrrä-tips 

 • Ta kontakt med NTM-centralen eller Leadergruppen innan du gör ansökan (kontaktuppgifterna för ditt eget område hittar du här). Det lönar sig att planera projektet och studera anvisningarna innan du loggar in i Hyrrä.
 • Använd rätt webbläsare. Hyrrä fungerar bäst med de nyaste versionerna av Google Chrome och Mozilla Firefox. 
 • Rensa cacheminnet och använd webbläsarfunktionen Privat surfning. Logga in i Hyrrä först efter det. Läs om hur du rensar cacheminnet.
 • Sätt dig in i Katso-koden. Kontrollera att tjänsten Hyrrä har tagits i bruk i Katso och att den som gör ansökan har beviljats auktorisering. Katso-koden upphör att gälla 15 månader efter att den har tagits i bruk, om du under den tiden inte loggar in i Katso-tjänsten och inte heller använder koderna för att logga in i någon annan tjänst, till exempel när du sköter organisationens skatteärenden. Närmare upplysningar hittar du på www.vero.fi/katso
 • Var uppmärksam när det gäller basuppgifterna i ansökan: vilken stödform söker du, ansöker du om stöd hos NTM-centralen eller Leadergruppen? Mer detaljerad information om stödformerna och om uppgörandet av ansökan ger NTM-centralen och Leadergruppen. 

Så här framskrider ansökningsprocessen: 

 1. Fyll i ansökan och skicka den elektroniskt till myndigheten via Hyrrä. Hyrrä vägleder dig och ger dig råd när det gäller ifyllandet samt bifogandet och sändningen av bilagor som behövs. Ansökan undertecknas elektroniskt.
 2. Du får ett meddelande om att din ansökan har blivit anhängig. På samma gång får du veta vem som kommer att handlägga ansökan och ungefär när handläggningen kan väntas bli färdig .
 3. Efter att din ansökan har handlagts får du stödbeslutet via Hyrrä. Om ansökan behöver kompletteras får du en begäran om komplettering.
 4. När du har påbörjat projektet och kostnader har uppkommit, ansök då via Hyrrä om utbetalning. Om utbetalningsansökan behöver kompletteras så ge in kompletteringarna via Hyrrä. Efter att beslut om utbetalningen har fattats får du besked om saken via Hyrrä, och pengarna sätts in på kontot.    

Informationen i alla ansökningar som du lämnar in plus bilagorna till dem lagras i Hyrrä. Där är de tillgängliga för både dig och myndigheterna också längre fram.  

Katso-kod gör det möjligt att sköta organisationers ärenden 

När du ansöker om stöd för ett företag eller en förening behöver du en auktorisering som beviljas i Skatteförvaltningens autentiseringstjänst Katso (yritys.tunnistus.fi). Tack vare den kan du representera din organisation när du uträttar ärenden.   

 1. Gå först till adressen yritys.tunnistus.fi och skapa en Katso-kod. I Katso-tjänsten ger huvudanvändaren i din organisation en auktorisering att fylla i ansökningar och underteckna dem elektroniskt i företagets eller föreningens namn.
 2. Efter det  loggar du in i Hyrrä med dina egna bankkoder, mobil ID eller ett chipförsett ID-kort (HST-kort). När du loggar in i Hyrrä, säkerställer systemet automatiskt att du är behörig att representera företaget eller föreningen i Hyrrä.
 3. Efter det kan du börja använda Hyrrä.  

En person med rätt att teckna företagets firma eller föreningens namn, alltså en Katso-huvudanvändare, kan med hjälp av Katso-koden tilldela andra användare inom organisationen olika Hyrrä-roller: 

 • Hyrrä-sökande kan bläddra bland, fylla i och sända organisationens stöd- och utbetalningsansökningar via Hyrrä (motsvarar undertecknande).
 • Hyrrä-bläddrare kan bläddra bland organisationens stöd- och utbetalningsansökningar. 
 • Hyrrä-assistent.
Ditt företag eller din förening ska ha ett FO-nummer för att en Katso-kod ska kunna skapas för det. Det är gratis för organisationer att anlita Katso-tjänsten. 
 
Katso-koden används nu för tiden i stor utsträckning för att autentisera företag, sammanslutningar och organisationer inom den offentliga förvaltningen inom olika slag av e-tjänster. Omkring 300 000 organisationer använder redan Katso-tjänsten. Närmare upplysningar får du på adressen yritys.tunnistus.fi och på Skatteförvaltningens webbsida.  
 
Blivande företagare kan ansöka om stöd också utan Katso-kod.  

Anvisningar för Katso 

Sidan har senast uppdaterats 10.1.2020