Inloggning

Hyrrä är ett elektroniskt servicesystem som fungerar i webbläsaren. Hyrrä-systemet fungerar på de vanligaste webbläsarna, men vi rekommenderar Mozilla Firefox eller Google Chrome. Vi stöder alltid webbläsarnas nyaste versioner.

Innan du loggar in i systemet måste du rensa webbläsarens sidhistorik och efter rensningen öppna Nytt inkognitofönster i webbläsaren. Använd Hyrrä i det här inkognitofönstret.

Systemet kan användas på vilken som helst dator som har nätanslutning. Systemet kan användas dygnet runt på adressen https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html. På den här webbplatsen hittar du även aktuell information om Hyrrä. Man loggar in i systemet genom att klicka på E-tjänster i sidans övre högra hörn eller på sidans högra kant på Gör en elektronisk ansökan -> Hyrrä-tjänsten.

Innan du använder Hyrrä ska du se till att den person som har rätt att teckna organisationens namn, d.v.s. Katso-huvudanvändaren, har auktoriserat dig att representera din organisation i Hyrrä genom Suomi.fi-tjänsten. Läs mer på sidan Suomi.fi Fullmakt. Förutom Fullmakt behöver du även något av följande identifikationssätt för att logga in: certifikatkort, mobilcertifikat eller bankkoder.

Inloggningsskeden:

1. Börja använda Hyrrä genom att skriva denna adress i webbläsarens adressfält: https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html. Inled inloggningen i systemet genom att klicka på E-tjänster på sidans övre högra hörn. I rullgardinsmenyn ska du välja Hyrrä – e-tjänst för projekt-, företags- och strukturstöd information om Hyrrä

2. Webbläsaren öppnar fönstret Välkommen till Hyrrä.Välkommen till Hyrrä -websidan.

3. Välj vilket identifieringssätt du vill använda för att logga in i Hyrrä:

  • certifikatkort
  • mobilcertifikat
  • bankkoder.

Identifikation sidan.

4. Efter att du valt identifieringssätt ska du följa instruktionerna i tjänsten du valt. Efter att identifieringen lyckats ser du meddelandet Identifieringen lyckades. Klicka på Fortsätt till tjänsten för att logga in i systemet.

5. Om du i Fullmakt-tjänsten auktoriserats att representera flera olika organisationer i Hyrrä, välj då den organisation som du vill representera i Hyrrä denna gång.

Anvisningen.

6. Efter att du valt organisation öppnas Hyrräs framsida. På framsidan kan du fylla i nya projektansökningar samt granska organisationens tidigare projekts situation och lämna in utbetalningsansökningar för dem. Om du börjat fylla i en ansökan tidigare kan du fortsätta fylla i ansökan genom att klicka på Projekten.

Anvisningen.

 

Sidan har senast uppdaterats 22.7.2021