Suomi.fi Fullmakt - Anvisningar

Suomi.fi-fullmakt används av företag som är införda i handelsregistret och i Företags- och organisationsdatasystemet FODS. Också föreningar som är införda i föreningsregistret använder Suomi.fi-fullmakt. Ett villkor är ändå att namnteckningsregeln möjliggör att en person ensam representerar företaget eller föreningen och att uppgifter om personen har anmälts till registret.

En person som har behörighet att uträtta ärenden och namnteckningsrätt enligt handelsregistret eller FODS får uträtta ärenden i företagets namn i e-tjänsten Hyrrä. Om en person med behörighet att uträtta ärenden och namnteckningsrätt vill ge andra en fullmakt att uträtta ärenden för företagets räkning, måste han eller hon göra det i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Kontrollera alltså att uppgifterna om ditt företag i handelsregistret (www.prh.fi) eller FODS (tietopalvelu.ytj.fi) är korrekta: när din rätt att teckna företagets namn är införd i registret kan du direkt uträtta ärenden i Hyrrä för din organisations räkning.

Att ge en person fullmakt i Suomi.fi-fullmakt

1. Gå till adressen suomi.fi, välj språket svenska och välj Fullmakter i menyraden upptill. Identifiera dig sedan. Du kan också identifiera dig först och sedan välja Fullmakter.

 Gå till adressen suomi.fi, välj språket svenska och välj Fullmakter i menyraden upptill. Identifiera dig sedan. Du kan också identifiera dig först och sedan välja Fullmakter.

2. Klicka på Uträtta ärenden för ett företag. Välj det företag som du vill uträtta ärenden för. Klicka sedan på Bekräfta och fortsätt till tjänsten. Om företaget inte finns med på listan har du inte beviljats sådan behörighet i handelsregistret eller FODS som gäller företaget.

Klicka på Uträtta ärenden för ett företag.

3. Välj Ge fullmakt

Välj Ge fullmakt.

4. Välj typ av fullmakt: ärendefullmakt eller fullmaktsrätt. Med ärendefullmakt ger du en annan person rätt att uträtta ärenden för ditt företags räkning. Ge fullmaktsrätt om du vill att den som du ge fullmakt ska kunna ge fullmakt åt fler personer att uträtta ärenden för ditt företags räkning.

Välj typ av fullmakt: ärendefullmakt eller fullmaktsrätt.

 

5. Ange uppgifter (namn och personbeteckning) om den person som du ger fullmakt till.

Ange uppgifter (namn och personbeteckning) om den person som du ger fullmakt till.

 

6. Välj kundkategorin Landsbygdsstöd och -förmåner. Välj som fullmaktskod antingen Söka stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen (ger rätt att fylla i, underteckna och skicka in ansökan i Hyrrä), Bereda ansökningar om stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen (ger rätt att fylla i ansökan) eller Läsa uppgifter om stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen (ger rätt att bläddra bland ansökningar i Hyrrä).

Välj kundkategorin Landsbygdsstöd och -förmåner.

7. Bestäm fullmaktens giltighetstid. En fullmakt är som standard i kraft i fem år, men du kan vid behov bestämma en kortare eller längre giltighetstid.

 

Bestäm fullmaktens giltighetstid. En fullmakt är som standard i kraft i fem år, men du kan vid behov bestämma en kortare eller längre giltighetstid.

8. Kontrollera uppgifterna i fullmakten och bekräfta fullmakten genom att klicka på Bekräfta.

Kontrollera uppgifterna i fullmakten och bekräfta fullmakten genom att klicka på Bekräfta.

Suomi.fi-fullmaktskoderna i Hyrrä:

Kundkategori: Landsbygdsstöd och -förmåner

 • Läsa uppgifter om stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen
  • Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar läsa anmälningar, ansökningar och beslut om stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen.
 • Bereda ansökningar om stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen
  • Med denna fullmakt kan den befullmäktigade bereda fullmaktsgivarens ansökningar och anmälningar om stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen samt läsa tillhörande ansökningar, anmälningar och beslut.
 • Söka stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen
  • Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra och skicka ansökningar och anmälningar om stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen samt läsa tillhörande ansökningar, anmälningar och beslut.

FöretagsFinland-telefontjänsten hjälper i problemsituationer

FöretagsFinland-telefontjänsten ger råd till nya och etablerade företag i olika situationer:

 • Information och råd i allmänna frågor som gäller grundande av företag
 • Information om offentliga företags- och arbetsgivartjänster, bl.a. NTM-centralernas, arbets- och näringsbyråernas, Patent- och registerstyrelsens, Skatteförvaltningens, Business Finlands och Finnveras tjänster samt elektroniska tjänster med anknytning till dem
 • Rådgivning gällande användningen av Suomi.fi-tjänster
 • Styr vid behov till en annan sakkunnigtjänst

Telefontjänst

0295 020 501 (lna/msa)

Vardagar kl. 9.00–16.15

Avvikande betjäningstider och mer information om samtalsavgifter

Tjänstebegära

Du kan skicka din fråga med en elektronisk blankett. Vi besvarar din fråga i genomsnitt inom två arbetsdagar.

Kontakta företagsrådgivningen

Chatt på finska

Vardagar kl. 9.00–16.00

FöretagsFinland-telefontjänstens chatt för nya företagare finns på följande sidor:

 

 

Sidan har senast uppdaterats 21.7.2021