Att spara uppföljningsuppgifter i Hyrrä

Uppföljningsuppgifter skickas om följande stödtyper:
•    Utvecklingsprojekt
•    Företagsstöd

För att skicka uppföljningsuppgifter behöver kunden Katso -autentisering:
•    Hyrrä-sökande eller
•    Hyrrä-assistent

Uppgifterna skickas om de projekt som har fått ett bifallande stödbeslut. Du hittar ditt projekt genom att logga in i Hyrrä och högst upp till vänster på framsidan välja Projekten. Öppna sedan det projekt på vilket du tänker mata in uppföljningsuppgifter.

kansi_sv

Status för stödansökan syns in punkten Ansökningens status. Via Stödbeslut kommer du in på projektet.

tukipaatos_sv

Med knappen Stödbeslut öppnas en projektvy där knappen Uppföljningsuppgifter finns med. Tryck på Uppföljningsuppgifter, så öppnas ett avsnitt för att skicka in uppföljningsuppgifter om det berörda projektet.

seuranta_sv

Utvecklingsprojekt

 • I samband med utvecklingsprojekt skickas uppföljningsuppgifterna en gång om året före utgången av januari och vid projektets slut i samband med den sista ansökan om utbetalning.
 • Uppföljningsuppgifterna varierar i enlighet med den åtgärd som fått stöd.
 • Dessutom syns de s.k. Leader-indikatorerna för utvecklingsprojekt som finansierats via Leader.
 • I fråga om projekt som helt eller delvis genomförts av statliga ämbetsverk och inrättningar fyller man också i en utfallstabell över årsverken och eurobelopp.

Anmäl uppgifterna om varje rapporteringsperiod (år) på sin egen flik.

seuntatietodot-_keh

lisatietoja

När uppgifterna är ifyllda ska de sparas med knappen Spara. Det senaste datumet då något sparats förblir synligt.

Sparandet av följande års uppföljningsuppgifter inleds genom att med +-tecknet skapa en ny flik för den nya rapporteringsperioden.

För respektive indikator syns nu i kolumnen De föregående årens utfall sammanlagt ett tal som är summan av de föregående årens indikator. Den här summan är den sammanlagda summan av myndighetens godkända uppgift från de föregående åren.

ei-voi-kasitella

Företagsstöd

 • Uppföljningsuppgifterna varierar i enlighet med åtgärden.
 • Uppföljningsuppgifterna ska skickas in om du har fått stöd för något av följande:
  • En investering
  • Etableringsstöd för ett verksamt företag
  • Etableringsstöd för ett företag som inleder verksamheten
 • Uppgifterna på den första fliken (Utfallsuppgifter) ska ha sparats i samband med den sista ansökan om utbetalning.
 • Fliken +2 år från den sista utbetalningen sparas för de projekt där stödbeloppet (=EU + staten) överstiger 5 000 € vid slutbetalningen.

tavoittet_sv

lisatietoja

När uppgifterna är ifyllda ska de sparas med knappen Spara. Det senaste datumet då något sparats förblir synligt.

Uppföljningsuppgifterna kontrolleras och godkänns av myndigheten

Uppföljningsuppgifterna kontrolleras vid NTM-centralen eller i Leadergruppen beroende på vilkendera som har finansierat projektet.

När uppföljningsuppgifterna har skickats till Hyrrä tar NTM-centralen eller Leadergruppen uppgifterna för kontroll.

Efter det kan kunden inte ändra uppgifterna på den låsta fliken om inte NTM-centralen eller Leadergruppen öppnar den på nytt för redigering. När uppgifterna är under behandling vid NTM-centralen eller i Leadergruppen eller när de redan är färdigt godkända ser kunden meddelandet: Uppföljningsuppgifterna under behandling, uppgifterna kan inte redigeras.

ei-voi-kasitella

De slutliga uppgifterna som NTM-centralen eller Leadergruppen har godkänt syns i kolumnen Godkända utfallsuppgifter (myndigheten fyller i). I fältet Tilläggsuppgifter (myndigheten fyller i) antecknar NTM-centralen eller Leadergruppen motiveringarna för att ändra uppgifterna.

Ändring av uppföljningsuppgifterna

NTM-centralen eller Leadergruppen kan be kunden redigera redan inlämnade uppgifter, varvid sidan öppnas för redigering och kunden för in de behövliga uppgifterna i Hyrrä.

NTM-centralen eller Leadergruppen kan också på egen hand ändra uppgifter som kunden skickat in, efter att saken först har diskuterats med kunden.

Sidan har senast uppdaterats 9.7.2021