Suomi.fi-fullmakten tas i bruk i e-tjänsten Hyrrä

Katso-auktoriseringen som erbjuds av Skatteförvaltningen ersätts stegvis med Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-fullmakt under år 2020. I det första skedet börjar Suomi.fi-fullmakt användas av de företag som är införda i handelsregistret, dvs. till exempel företagare som ansökt om företagsstöd för landsbygden eller investerings- eller startstöd för jordbruket. Vi informerar om tidpunkten för ibruktagandet när den är preciserad. 

En person som har behörighet att uträtta ärenden och namnteckningsrätt i handelsregistret eller FODS får uträtta ärenden i företagets namn i e-tjänsten Hyrrä. Om en person med behörighet att uträtta ärenden och namnteckningsrätt vill bemyndiga andra att uträtta ärenden i företagets namn, måste han eller hon göra upp en Suomi.fi-fullmakt.

Gör så här

 1. Kontrollera att uppgifterna om ditt företag i handelsregistret (www.prh.fi) eller FODS (tietopalvelu.ytj.fi) är korrekta: din rätt att teckna företagets namn är införd i registret.
 2. Logga in på adressen www.suomi.fi med dina egna bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
 3. Välj Fullmakter i övre menyn.
 4. Välj typ av fullmakt: ärendefullmakt eller fullmaktsrätt. Med ärendefullmakt ger du en annan person rätt att uträtta ärenden för ditt företags räkning. Ge fullmaktsrätt om du vill att den person du befullmäktigat ska kunna ge fullmakt åt fler personer att uträtta ärenden för ditt företags räkning.
 5. Ge uppgifterna om den person du befullmäktigar.
 6. Välj som kundkategori: Landsbygdsstöd och -förmåner
 7. Välj som fullmaktskod antingen Söka stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen
  eller Läsa uppgifter om stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen
 8. Bestäm giltighetstiden för fullmakten. En fullmakt är som standard i kraft i fem år, men du kan vid behov bestämma en kortare eller längre giltighetstid.
 9. Kontrollera uppgifterna i fullmakten och bekräfta den.

Medborgarrådgivningen hjälper

Medborgarrådgivningen hjälper dig att ta i bruk Suomi.fi-fullmakten. Du kan uträtta ärenden hos Medborgarrådgivningen till exempel per telefon, e-post eller chatt: https://www.kansalaisneuvonta.fi/sv-FI

Vad händer om jag inte gör några ändringar?

Katso-auktoriseringen slopas under år 2020. Vi informerar om den exaktare tidtabellen genast när den är fastställd. Om du inte har gjort upp Suomi.fi-fullmakter innan Katso-auktoriseringen slopas, är det bara en person med i handelsregistret införd rätt att teckna ditt företags namn som får uträtta ärenden elektroniskt för ditt företags räkning.