Byt till Suomi.fi-fullmakt

Katso-rättigheterna fungerar inte i Hyrrä-tjänsten efter 31.12.2020 kl 16. I fortsättningen sköts rättigheterna att uträtta ärenden elektroniskt för en organisations räkning med Suomi.fi-fullmakt. De rättigheter som nu finns i Katso-tjänsten ändras inte automatiskt till Suomi.fi-fullmakter, utan ärendefullmakterna måste göras upp på nytt i Suomi.fi-tjänsten. Det är skäl att göra ändringen nu genast – Suomi.fi-fullmakterna fungerar redan i e-tjänsten Hyrrä.

Om uppgifterna om en organisation kan hämtas från handelsregistret eller FODS, kan den person som har rätt att teckna organisationens namn uträtta ärenden elektroniskt i organisationens namn utan särskilda fullmakter. Också när det gäller sådana föreningar för vilka bara en namntecknare har förts in i föreningsregistret, kan personen som har rätt att teckna föreningens namn uträtta ärenden elektroniskt i föreningens namn utan särskilda fullmakter. Om man vill befullmäktiga en person som saknar namnteckningsrätt att uträtta ärenden för organisationen, ska personen som har rätt att teckna organisationens namn göra upp fullmakter i Suomi.fi.

Anvisning: Så här gör du en Suomi.fi-fullmakt

En fullmakt kan inte göras upp direkt i Suomi.fi-tjänsten i följande fall:

  • om organisationen inte är införd i handelsregistret eller FODS (till exempel kommuner, läroanstalter, församlingar och stiftelser)
  • om det i föreningens stadgar står att flera personer tillsammans ska teckna föreningens namn.

I dessa fall ska organisationens representant till först göra upp ansökan om fullmakt i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Ansökan bör skickas in till tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande så snart som möjligt, eftersom behandlingstiden är 2–3 veckor från det att ansökan kom in.

Anvisning: Så här gör du ansökan om fullmakt via tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande

De här information behöver du för att kunna göra upp fullmakter till Hyrrä

Den som ger fullmakt behöver information om kundkategori och fullmaktskoder för att kunna göra upp fullmakter till Hyrrä.

Välj som kundkategori: Landsbygdsstöd och -förmåner

Välj någon av följande som fullmaktskod:

  • Söka stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen: med den här fullmakten kan du fylla i, underteckna och skicka in ansökan.
  • Bereda ansökningar om stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen: med den här fullmakten kan du hjälpa med att fylla i ansökan, men inte underteckna eller skicka in den. Den här fullmakten kan användas av till exempel en rådgivare eller en bokföringsbyrå.
  • Läsa uppgifter om stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen: med den här fullmakten kan du bara granska ansökningar men inte fylla i, underteckna eller skicka in dem.

Vad är en Suomi.fi-fullmakt?

En fullmakt innebär att en person har eller har beviljats rätt att uträtta ärenden för ett företags, en förenings eller en annan organisations räkning. Personen som fått fullmakt identifierar sig i Hyrrä med sina egna bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt personkort. Från Suomi.fi-fullmakten får Hyrrä information om vad personen får uträtta i Hyrrä i organisationens namn. En person kan få rättigheter att exempelvis läsa, bereda, fylla i eller skicka in ansökan i Hyrrä.

Vad händer om jag inte gör några ändringar?

Katso-auktoriseringen slopas 31.12.2020. Om du inte har gjort upp Suomi.fi-fullmakter innan Katso-auktoriseringen slopas, är det bara en person med i handelsregistret införd rätt att teckna ditt företags namn som får uträtta ärenden elektroniskt för ditt företags räkning.

FöretagsFinland-telefontjänsten hjälper

FöretagsFinland-telefontjänsten hjälper dig att ta i bruk Suomi.fi-fullmakten: tel 0295 020 501 (lna/msa), vardagar kl. 9.00–16.15.

Sidan har senast uppdaterats 29.12.2020