Så här begär du fullmakt

 I Suomi.fi-fullmakterna kan du begära ärendefullmakt av en organisation. Begäran om fullmakt ändras till en gällande ärendefullmakt först när mottagaren av begäran har godkänt den. Du behöver organisationens FO-nummer för att kunna begära ärendefullmakt av en organisation.

 1. Identifiera dig på adressen www.suomi.fi med dina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Välj Fullmakter i övre menyn.
 3. Om du har fullmakter till någon organisation kan du välja om du uträttar ärendet för en organisations räkning eller som person.
 4. Klicka på ”Begär fullmakt”.
 5. I punkten ”Lägg till fullmaktsgivare” väljer du ”Lägg till företag”. Välj ”Lägg till företag” också när du begär fullmakt till exempel av en förening, kommun, läroanstalt eller någon annan organisation. Skriv in FO-numret i fältet som öppnas och välj sedan rätt organisation i menyn. Du kan söka fram organisationen också med namnet om du är säker på att det är rätt namn.
 6. I fältet ”Sök fullmaktsärende” skriver du in den fullmakt du ber om. I Hyrrä används följande fullmakter:
  • Söka stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen: med denna fullmakt kan du fylla i, underteckna och skicka in ansökan.
  • Bereda ansökningar om stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen: med denna fullmakt kan du hjälpa till att fylla i ansökan, men inte underteckna eller skicka in den. Den här fullmakten kan användas till exempel av en rådgivare eller bokföringsbyrå.
  • Läsa uppgifter om stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen: med den här fullmakten kan du bara titta på ansökningar, men inte fylla i, underteckna eller skicka in dem.
 7. Bestäm giltighetstiden för den fullmakt du begär.
 8. Kontrollera din begäran om fullmakt och klicka därefter på ”Bekräfta begäran om fullmakt” för att skicka in begäran.
 9. Mottagaren av begäran om fullmakt får information om begäran till Suomi.fi-meddelandena. Om den mottagande organisationen inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden måste du själv meddela mottagaren om begäran om fullmakt.
Sidan har senast uppdaterats 17.12.2020