Så här gör du en Suomi.fi-fullmakt

 1. Kontrollera att uppgifterna om ditt företag i handelsregistret (www.prh.fi) eller FODS (tietopalvelu.ytj.fi) är korrekta: din rätt att teckna företagets namn är införd i registret.
 2. Logga in på adressen www.suomi.fi med dina egna bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
 3. Välj Fullmakter i övre menyn.
 4. Välj typ av fullmakt: ärendefullmakt eller fullmaktsrätt. Med ärendefullmakt ger du en annan person rätt att uträtta ärenden för ditt företags räkning. Ge fullmaktsrätt om du vill att den person du befullmäktigat ska kunna ge fullmakt åt fler personer att uträtta ärenden för ditt företags räkning.
 5. Ge uppgifterna om den person du befullmäktigar: efternamn, för- eller tilltalsnamn och personbeteckning.
 6. Välj som kundkategori: Landsbygdsstöd och -förmåner
 7. Välj någon av följande som fullmaktskod:
  Söka stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen: med den här fullmakten kan du fylla i, underteckna och skicka in ansökan.
  Bereda ansökningar om stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen: med den här fullmakten kan du hjälpa med att fylla i ansökan, men inte underteckna eller skicka in den. Den här fullmakten kan användas av till exempel en rådgivare eller en bokföringsbyrå.
  Läsa uppgifter om stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen: med den här fullmakten kan du bara granska ansökningar men inte fylla i, underteckna eller skicka in dem.
 8. Bestäm giltighetstiden för fullmakten. En fullmakt är som standard i kraft i fem år, men du kan vid behov bestämma en kortare eller längre giltighetstid.
 9. Kontrollera uppgifterna i fullmakten och bekräfta den.

Se också Suomi.fi Fullmakt - Anvisningar

Sidan har senast uppdaterats 9.7.2021