Tutkimus siipikarjatilojen tautisuojauskäytännöistä

Vakavia lintuinfluenssatapauksia todettiin luonnonlinnuissa Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 2016. Suomalaisilla siipikarjatiloilla tautia ei ole vielä todettu, toisin kuin muualla Euroopassa.

Lintuinfluenssa on helposti tarttuva tauti, mutta eurooppalaisten siipikarjatilojen tapausten tartuntareitti on epäselvä. Ruokaviraston riskinarvioinnin tutkimusyksikkö käynnistää kevään 2018 aikana tutkimuksen, jossa kerätään tietoa erilaisten siipikarjan pitopaikkojen tautisuojauskäytännöistä. Tarkastelemme tässä tutkimuksessa erityisesti helposti leviävien virustautien maahantulo- ja leviämisriskiä, mutta tutkimus tuottaa tietoa myös muiden siipikarjan tarttuvien tautien esiintymiseen vaikuttavista tekijöistä. Taustatietona käytetään muun muassa tilan sijaintia, etäisyyttä vesistöihin ja muihin tiloihin, muuttolintujen reittejä sekä aiempaa tutkimustietoa. Tutkimus toteutetaan sähköisenä kyselynä siipikarjan pitäjille.

Kyselyn saate (pdf)

Linkki siipikarjakyselyyn

Lisätietoja kyselystä

erikoistutkijat Heidi Rossow (puh. 040 548 0071) ja Leena Seppä-Lassila (puh. 050 467 0627), riskinarvioinnin tutkimusyksikkö, Ruokavirasto.