Ajankohtaista tuista

 • 20. kesäkuuta 2024

  Kosteikko- ja uomainvestointien maksuja voi nyt hakea

  Kosteikko- ja uomainvestointien toteuttajat voivat nyt hakea tuen maksua niistä investointihankkeista, joihin he ovat hakeneet tukea viime vuonna ja saaneet myönteisen päätöksen. Maksua haetaan…

  Kosteikko- ja uomainvestointien maksuja voi nyt hakea
 • 20. kesäkuuta 2024

  Hanketukien maksupäätösten tekeminen alkaa

  ELY-keskukset aloittavat nyt hanketukien maksupäätösten tekemisen. Tukia maksetaan hakijoiden tileille sitä mukaa kuin ELY-keskukset saavat päätöksiä tehtyä. Tukia ei makseta 15.7.–2.8.2024 välisenä…

  Hanketukien maksupäätösten tekeminen alkaa
 • 18. kesäkuuta 2024

  Viljelijätukien maksuaikataulu on julkaistu

  Ruokavirasto on julkaissut syksyn 2024 viljelijätukien tavoitteellisen maksuaikataulun. Maksuajankohdat esitetään kuukausitasolla. Viljelijätuet maksetaan samassa aikataulussa kuin vuonna 2023. Vuonna…

  Viljelijätukien maksuaikataulu on julkaistu
 • 13. kesäkuuta 2024

  Vielä ehdit hakea tukea vesistöjen tilaa parantavaan investointiin

  Kosteikko- ja uomainvestointeihin voi hakea ei-tuotannollisten investointien tukea 30.6.2024 saakka. Tuen avulla voi perustaa kosteikon, perustaa tulvatasanteen ojan tai virtavesistön reunoille tai…

  Vielä ehdit hakea tukea vesistöjen tilaa parantavaan investointiin
 • 7. kesäkuuta 2024

  Viimeiset vuoden 2023 viljelijätuet maksuun 20.6.2024 alkaen

  Ruokavirasto aloittaa vuoden 2023 perustulotuen, uudelleenjakotulotuen, nuorten viljelijöiden tulotuen, tärkkelyskasvipalkkion, erikoiskasvipalkkion ja ekojärjestelmätuen loppumaksujen maksamisen…

  Viimeiset vuoden 2023 viljelijätuet maksuun 20.6.2024 alkaen
 • 6. kesäkuuta 2024

  Metsämarjojen ja -sienten varastointituki haettavana

  Metsämarjojen ja -sienten varastointituki vuodelta 2024 on haettavissa. Tuki on tarkoitettu pohjoisen tuen alueella poimittujen ja varastoitujen metsämarjojen ja -sienten pitkäaikaisesta…

  Metsämarjojen ja -sienten varastointituki haettavana
 • 5. kesäkuuta 2024

  Hanketukien maksuja voi nyt hakea

  Maaseudun kehittämishankkeiden toteuttajat voivat nyt hakea tuen maksua niistä hankkeista, joihin he ovat hakeneet tukea viime tai tämän vuoden aikana ja saaneet myönteisen päätöksen. Maksua haetaan…

  Hanketukien maksuja voi nyt hakea
 • 28. toukokuuta 2024

  Uusi luonnon monimuotoisuuden koulutusverkosto haluaa kuulla tarpeistasi – vastaa kyselyyn

  Millaista koulutusta tai ohjeita tarvitset luonnon monimuotoisuuteen liittyen? Minkä tahon kanssa haluaisit tiivistää yhteistyötä? Millainen toiminta palvelisi sinua tai organisaatiotasi parhaiten? Tavoitteenamme on tuoda erilaisia asiantuntijoita ja tekijöitä yhteen sekä parantaa tiedonvaihtoa ja…

  Uusi luonnon monimuotoisuuden koulutusverkosto haluaa kuulla tarpeistasi – vastaa kyselyyn
 • 22. toukokuuta 2024

  Viljelijätukien loppuosat maksetaan maatiloille kesäkuussa

  Ruokavirasto maksaa kesäkuussa vuoden 2023 viljelijätukia seuraavasti: sokerijuurikkaan kuljetustuki (100 %) ympäristökorvauksen loppuosa (noin 15 %) sekä koko korvaus toimenpiteistä kiertotalouden…

  Viljelijätukien loppuosat maksetaan maatiloille kesäkuussa
 • 21. toukokuuta 2024

  Mehiläistalouden tuen haku on auki Vipu-palvelussa

  Mehiläistalouden kansallista pesäkohtaista tukea voi hakea  verkkoasiointipalvelu Vipussa  21.5.2024 alkaen. Haku päättyy tiistaina 18.6.2024. Ruokavirasto kannustaa hakemaan tuet verkossa. Hakemus…

  Mehiläistalouden tuen haku on auki Vipu-palvelussa
 • 20. toukokuuta 2024

  Kyläkauppatuen haku jatkuu maanantaihin 27.5.2024 asti

  Ruokavirasto jatkaa kyläkauppatuen hakuaikaa maanantaihin 27.5.2024 asti. Syynä hakuajan jatkamiselle on asiointipalveluiden huoltokatko, joka estää hakemusten tekemisen Hyrrä-asiointipalvelussa pe…

  Kyläkauppatuen haku jatkuu maanantaihin 27.5.2024 asti
 • 17. toukokuuta 2024

  Kyläkauppatuen haku päättyy 24.5.2024

  Maaseudun kyläkaupat ehtivät vielä hakea kyläkauppatukea, jonka haku päättyy 24.5.2024. Tähän mennessä noin 60 kauppaa on hakenut tukea. Pienelle kaupalle tuki on merkittävä: enimmillään tuen määrä…

  Kyläkauppatuen haku päättyy 24.5.2024
 • 15. toukokuuta 2024

  Viljelijätukia maksuun toukokuussa

  Ruokavirasto maksaa toukokuussa vuoden 2023 viljelijätukia seuraavasti: luonnonhaittakorvauksen loppumaksu (noin 5 % korvauksen kokonaismäärästä) ympäristösopimusten loppumaksu (noin 15 %)…

  Viljelijätukia maksuun toukokuussa
 • 6. toukokuuta 2024

  Peltotukien haku on alkanut

  Viljelijät voivat hakea peltotukia viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipussa ( https://vipu.ruokavirasto.fi ) 6.5.–18.6.2024.   Tukien ehdot on koottu peltotukien hakuoppaaseen, joka on luettavissa…

  Peltotukien haku on alkanut
 • 3. toukokuuta 2024

  Kyläkauppatukea voi hakea 24.5.2024 saakka

  Maaseudun kyläkaupat voivat hakea kyläkauppatukea 24.5.2024 saakka. Tukeen varatut määrärahat ovat vähentyneet, joten tukea voidaan myöntää vain harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla sijaitseville…

  Kyläkauppatukea voi hakea 24.5.2024 saakka
 • 2. toukokuuta 2024

  Maaseudun yritystukien maksujen hakeminen käynnistyy

  Maaseudun yritystukien hakijat voivat nyt hakea tuen maksua hankkeisiin, joihin he ovat hakeneet tukea viime tai tämän vuoden aikana ja saaneet hakemukseensa myönteisen päätöksen. Maksua haetaan…

  Maaseudun yritystukien maksujen hakeminen käynnistyy
 • 18. huhtikuuta 2024

  Maatalouden ja maaseudun tuet vastaavat suomalaisten huoliin

  Riittääkö ruoka? Toimiiko netti? Säilyykö luonto? Näihin arkipäivän huoliin vastataan maatalouden ja maaseudun rahoituksella. Ruoantuotantoa ja maaseudun kehittämistä tuettiin viime vuonna Suomessa…

  Maatalouden ja maaseudun tuet vastaavat suomalaisten huoliin
 • 16. huhtikuuta 2024

  Keskinkertainen marjasato ja ulkomaalaisten poimijoiden puuttuminen pienensivät luonnonmarjamarkkinaa rajusti vuonna 2023

  Vuoden 2023 luonnonmarjasato oli keskinkertainen ja sienten sato erittäin vaihteleva. Puolukkaa ja herkkutattia kerättiin myyntiin eniten. Rouskujen ja keltavahveroiden myynti kasvoi merkittävästi…

  Keskinkertainen marjasato ja ulkomaalaisten poimijoiden puuttuminen pienensivät luonnonmarjamarkkinaa rajusti vuonna 2023
 • 12. huhtikuuta 2024

  Kosteikko- ja uomainvestointeihin voi hakea tukea 30.6.2024 saakka

  Kosteikko- ja uomainvestointien tuen haku on alkanut Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Näihin ei-tuotannollisiin investointeihin voi hakea tukea 30.6.2024 saakka. Tukien…

  Kosteikko- ja uomainvestointeihin voi hakea tukea 30.6.2024 saakka
 • 11. huhtikuuta 2024

  Peruslohkomuutoksia voi nyt tehdä Vipu-palvelussa

  Viljelijät voivat tehdä nyt peruslohkomuutoksia verkkoasiointipalvelu Vipussa ( https://vipu.ruokavirasto.fi ). Peruslohkomuutoksiin kuuluvat peruslohkojen yhdistämiset, jaot ja uusien lohkojen…

  Peruslohkomuutoksia voi nyt tehdä Vipu-palvelussa
 • 11. huhtikuuta 2024

  Neuvojarekisteri on uudistunut

  Ruokaviraston neuvojarekisteri on uudistunut tekniseltä toteutukseltaan. Uudistunut rekisteri on verkossa osoitteessa  www.ruokavirasto.fi/neuvojarekisteri.  Viljelijät voivat tilata rekisteriin…

  Neuvojarekisteri on uudistunut
 • 9. huhtikuuta 2024

  Kasvihuonetuotannon tuen ennakko, kansalliset kotieläintuet ja puutarhatuotteiden varastointituki maksuun huhtikuussa

  Ruokavirasto maksaa huhtikuussa kasvihuonetuotannon tukea, kansallisia kotieläintukia ja puutarhatuotteiden varastointituen. Kasvihuonetuotannon tuesta maksetaan vuoden 2024 tuen ennakko. Ennakkoa…

  Kasvihuonetuotannon tuen ennakko, kansalliset kotieläintuet ja puutarhatuotteiden varastointituki maksuun huhtikuussa
 • 25. maaliskuuta 2024

  Eläinmääräilmoitukseen voi ilmoittaa muutoksia 25.3.–12.4.

  Viljelijä voi korjata vuoden 2023 eläinmääräilmoituksen eläinten hyvinvointikorvaukseen liittyviä teurastietoja 12.4. asti. Muutosmahdollisuus ei koske muita eläinmääräilmoituksessa ilmoitettuja…

  Eläinmääräilmoitukseen voi ilmoittaa muutoksia 25.3.–12.4.
 • 18. maaliskuuta 2024

  Satelliitit seuraavat nyt peltojen kasvipeitteisyyttä

  Viljelijätukien satelliittiseuranta laajenee tänä keväänä. Satelliittikuvien avulla tarkastellaan, ovatko viljelijät säilyttäneet talviaikaisen kasvipeitteen pelloillaan ehtojen mukaiseen määräaikaan…

  Satelliitit seuraavat nyt peltojen kasvipeitteisyyttä
 • 14. maaliskuuta 2024

  Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimusten katselmoinnit etenevät

  Maatalousluonnon ja maiseman viisivuotisia hoitosopimuksia haettiin viime vuonna 1 696 kappaletta yhteensä 31 757 hehtaarin alueelle. Sopimusten avulla säilytetään tai edistetään alueen tavanomaista…

  Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimusten katselmoinnit etenevät
 • 13. maaliskuuta 2024

  Turkistarhojen suojaamiseen lintuinfluenssalta voi hakea investointitukea 16.3. alkaen

  Turkistarhat voivat 16.3.2024 alkaen hakea maatalouden investointitukea verkkojen tai muun lintuinfluenssalta suojaavan materiaalin hankintaan ja asentamiseen. Tukea haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa…

  Turkistarhojen suojaamiseen lintuinfluenssalta voi hakea investointitukea 16.3. alkaen
 • 13. maaliskuuta 2024

  Muutaman tonnin täsmätarpeisiin voi hakea tukea Leader-ryhmistä

  Tarvittaisiinko lähileikkipuistoon uusia telineitä tai porukallesi urheiluvälineitä? Toisiko kesätapahtuma piristystä kylällesi? Tällaisiin muutaman tuhannen euron kokoisiin pienhankkeisiin voi nyt…

  Muutaman tonnin täsmätarpeisiin voi hakea tukea Leader-ryhmistä
 • 11. maaliskuuta 2024

  Maidon tuotantotuen korotukset korotus maksetaan maitotiloille 13.3. alkaen

  Ruokavirasto maksaa vuoden 2023 maidon pohjoisen tuotantotuen lopullisten tukitasojen mukaisen korotuksen maitotiloille 13.3.2024 alkaen. Korotus maksetaan kuukausittaisen maidon tuotantotuen maksun…

  Maidon tuotantotuen korotukset korotus maksetaan maitotiloille 13.3. alkaen
 • 8. maaliskuuta 2024

  Ympäristösitoumuksen verkkokoulutus on auki

  Viljelijät pääsevät nyt suorittamaan ympäristösitoumuksen verkkokoulutuksen. Koulutus koskee maatiloja, jotka ovat valinneet vuonna 2023 peltotukien haussa ympäristösitoumukseensa ilmasto- ja…

  Ympäristösitoumuksen verkkokoulutus on auki
 • 8. maaliskuuta 2024

  Lisämaksu pohjoiseen hehtaaritukeen tärkkelysperunasta

  Vuoden 2023 pohjoista hehtaaritukea tärkkelysperunasta on korotettu. Korotus on 100 euroa hehtaarilta, jolloin uusi tuen määrä on 200 euroa hehtaaria kohti. Ruokavirasto maksoi pohjoiset hehtaarituet…

  Lisämaksu pohjoiseen hehtaaritukeen tärkkelysperunasta
 • 5. maaliskuuta 2024

  Ruokaketjun hankehaku on avoinna 16.4.2024 saakka

  Ruokaketjun hankehaku on avoinna 5.3.–16.4.2024. Ruokaketjun kehittämishankkeisiin myönnettävää avustusta voivat hakea järjestöt, yhdistykset, yritykset ja muut yhteisöt sekä korkeakoulut. Ruokaketjun…

  Ruokaketjun hankehaku on avoinna 16.4.2024 saakka
 • 19. helmikuuta 2024

  Ekojärjestelmätuen ja ympäristökorvauksen täydentävä haku on auki – hakulomake palautettava kuntaan viimeistään 27.2.2024

  Ruokavirasto on avannut täydentävän peltotukien haun, joka koskee vuoden 2023 ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpidettä sekä ympäristökorvauksen kiertotalouden edistäminen-,…

  Ekojärjestelmätuen ja ympäristökorvauksen täydentävä haku on auki – hakulomake palautettava kuntaan viimeistään 27.2.2024
 • 16. helmikuuta 2024

  Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimusta voi hakea Vipu-palvelussa 20.2.–14.3.2024

  Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksen haku avautuu Vipu-palvelussa tiistaina 20.2.2024. Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimus on yksivuotinen ympäristösopimus. Sopimusaika alkaa…

  Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimusta voi hakea Vipu-palvelussa 20.2.–14.3.2024
 • 9. helmikuuta 2024

  Hanketukien päätöksenteko käynnistyy

  ELY-keskukset aloittavat päätöksenteon viime ja tänä vuonna haetuista maaseudun hanketuista. Päätöksiä voidaan nyt tehdä investoinneissa, muiden hanketukien päätöksenteko avautuu myöhemmin. Päätöksiä…

  Hanketukien päätöksenteko käynnistyy
 • 8. helmikuuta 2024

  Täydentävä haku vuoden 2023 ekojärjestelmätukeen ja ympäristökorvaukseen avautuu

  Ruokavirasto antaa viljelijöille mahdollisuuden täydentää viime vuoden peltotukien hakemuksiaan. Täydentävässä peltotukien haussa on mahdollista hakea ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite…

  Täydentävä haku vuoden 2023 ekojärjestelmätukeen ja ympäristökorvaukseen avautuu
 • 7. helmikuuta 2024

  Tukihakuja auki eläintiloille, kasvihuoneyrittäjille ja sokerijuurikkaan viljelijöille 12.2.–5.3.2024

  Kansallisten kotieläintukien, kasvihuonetuen ja sokerijuurikkaan kuljetustuen haut alkavat 12.2.2024. Tukia voi hakea verkkoasiointipalvelu Vipussa 5.3.2024 asti. Kansallisten kotieläintukien haussa…

  Tukihakuja auki eläintiloille, kasvihuoneyrittäjille ja sokerijuurikkaan viljelijöille 12.2.–5.3.2024
 • 6. helmikuuta 2024

  Ympäristösopimusten maksaminen alkaa 15.2.2024

  Ruokavirasto aloittaa vuonna 2023 haettujen ympäristösopimusten mukaisten korvausten maksamisen 15.2.2024. Maksettavina ovat maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimusten sekä kosteikkojen…

  Ympäristösopimusten maksaminen alkaa 15.2.2024
 • 1. helmikuuta 2024

  Nautapalkkioiden maksaminen alkaa helmikuussa

  Ruokavirasto aloittaa 8.2.2024 vuoden 2023 nautapalkkioiden maksamisen. Nautapalkkioista maksetaan noin 70 prosenttia vuoden 2023 tukisummasta. Eri eläinryhmien palkkiot määräytyvät seuraavasti: Emo-…

  Nautapalkkioiden maksaminen alkaa helmikuussa
 • 31. tammikuuta 2024

  Maaseudun yritys- ja hanketukien maksaminen alkaa vaiheittain

  Viime vuonna haettavaksi tulleiden maaseudun yritys- ja hanketukien maksut käynnistyvät vaiheittain. Ensimmäisenä tulevat haettaviksi hanketukien ennakkomaksut. Sen jälkeen tulee mahdolliseksi…

  Maaseudun yritys- ja hanketukien maksaminen alkaa vaiheittain
 • 22. tammikuuta 2024

  Maatilojen kiinnostus energiainvestointeihin jatkui vuonna 2023

  ELY-keskukset rahoittivat viime vuonna 1805 maatalouden investointia, joihin myönnettiin avustusta noin 72 miljoonaa euroa. Viime vuonna myönnettyjen investointitukien maksaminen alkoi tammikuun…

  Maatilojen kiinnostus energiainvestointeihin jatkui vuonna 2023
 • 15. tammikuuta 2024

  Syysilmoitus koskee nyt kaikkia maatiloja – ilmoitusaika päättyy 8.2.2024

  Syysilmoitus on avautunut viljelijöiden täytettäväksi verkkoasiointipalvelu Vipussa. Ilmoituksen tekoon ja lähettämiseen on aikaa 8.2.2024 asti. Maatilojen pitää tehdä syysilmoitus talviaikaisesta…

  Syysilmoitus koskee nyt kaikkia maatiloja – ilmoitusaika päättyy 8.2.2024
 • 8. tammikuuta 2024

  Eläinpalkkioiden ja eläinten hyvinvointisitoumuksen haku alkoi Vipu-palvelussa 8.1.2024

  Ensimmäiset vuoden 2024 eläintukien haut ovat avautuneet Vipu-palvelussa. Kaikkia eläintukia pitää hakea vuosittain. Nautojen eläinpalkkioiden sekä lammas- ja vuohipalkkioiden haku on avoinna…

  Eläinpalkkioiden ja eläinten hyvinvointisitoumuksen haku alkoi Vipu-palvelussa 8.1.2024
 • 8. tammikuuta 2024

  Maatalouden investointi- ja aloitustukien maksut käynnistyvät

  Viime vuonna myönnettyjen maatalouden investointitukien ja nuoren viljelijän aloitustukien maksaminen käynnistyy tällä viikolla. Ruokavirasto maksaa tukia hakijoiden tileille sitä mukaa kuin…

  Maatalouden investointi- ja aloitustukien maksut käynnistyvät
 • 8. tammikuuta 2024

  Ruokavirasto avaa aineellisen avun toisen hankehaun 26.1.2024

  Ruokavirasto avaa ESR+ -rahastosta (Euroopan sosiaalirahasto plus) rahoitettavan aineellisen avun hankehaun 26.1.2024. Rahoitettaville hankkeille on varattu kahdeksan (8) miljoonaa euroa. Rahoitusta…

  Ruokavirasto avaa aineellisen avun toisen hankehaun 26.1.2024
 • 21. joulukuuta 2023

  Syysilmoitus siirtyy viikolla – uusi ilmoitusaika on 15.1.–8.2.2024

  Syysilmoitus avautuu viljelijöiden täytettäväksi verkkoasiointipalvelu Vipussa 15.1.2024. Ilmoituksen tekoon ja lähettämiseen on aikaa 8.2.2024 asti. Syysilmoitus siirtyy aiempaan tietoon nähden…

  Syysilmoitus siirtyy viikolla – uusi ilmoitusaika on 15.1.–8.2.2024
 • 21. joulukuuta 2023

  Maataloustuotteiden jalostusyritysten kehittämiseen on nyt saatavilla uusi tuki

  Maataloustuotteita valmistavien ja myyvien yritysten toiminnan kehittämiseen on saatavilla uusi tuki, jolla voi kattaa puolet yrityksen kehittämiseen käytettävien asiantuntijapalveluiden…

  Maataloustuotteiden jalostusyritysten kehittämiseen on nyt saatavilla uusi tuki
 • 21. joulukuuta 2023

  Maatalousinvestointien korkotukilainojen nostolupien päätöksenteko käynnistyy

  ELY-keskukset voivat nyt aloittaa päätöksenteon maatalouden investointitukiin liittyvistä korkotukilainojen nostoluvista. Nostolupien haku alkoi 5.12. Maatalouden investointitukien ja nuoren…

  Maatalousinvestointien korkotukilainojen nostolupien päätöksenteko käynnistyy
 • 14. joulukuuta 2023

  Poro- ja luontaiselinkeinojen rakennetukien ja kolttalain mukaisten tukien maksut käynnissä

  Poro- ja luontaiselinkeinojen investointi- ja aloitustukien sekä kolttalain mukaisten tukien maksut ovat käynnistyneet tänä syksynä. Poro- ja luontaiselinkeinojen investointi- ja aloitustukien maksuja…

  Poro- ja luontaiselinkeinojen rakennetukien ja kolttalain mukaisten tukien maksut käynnissä
 • 5. joulukuuta 2023

  Kosteikko- ja uomainvestointien päätöksenteko käynnistyy

  ELY-keskukset aloittavat nyt päätöksenteon tänä vuonna haetuista kosteikko- ja uomainvestoinneista. Maksujen hakeminen tulee mahdolliseksi vasta myöhemmin ja Ruokavirasto tiedottaa ajankohdasta…

  Kosteikko- ja uomainvestointien päätöksenteko käynnistyy
 • 5. joulukuuta 2023

  Maatalouden investointi- ja aloitustukien maksujen haku on alkanut

  Viljelijät voivat nyt hakea heille tänä vuonna myönnettyjen maatalouden investointitukien maksuja ja korkotukilainojen nostolupia sekä nuoren viljelijän aloitustukien maksuja. Myös aloitustuen…

  Maatalouden investointi- ja aloitustukien maksujen haku on alkanut
 • 21. marraskuuta 2023

  840 000 000 euroa viljelijätukia maksuun joulukuussa

  Ruokavirasto aloittaa 8.12.2023 luonnonhaittakorvauksen ja pinta-alaan perustuvien peltotukien maksamisen. Vuonna 2023 haettuja tukia maksetaan maatiloille joulukuussa yhteensä noin 840 000 000 euroa.…

  840 000 000 euroa viljelijätukia maksuun joulukuussa
 • 7. marraskuuta 2023

  Ympäristökorvauksen, eläinten hyvinvointikorvauksen ja luomukorvauksen ennakoiden maksaminen alkaa marraskuun lopulla

  Ruokavirasto aloittaa marraskuun lopulla vuoden 2023 ympäristökorvauksen, luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksen ja eläinten hyvinvointikorvauksen maksamisen maatiloille. Yhteensä tukia maksetaan…

  Ympäristökorvauksen, eläinten hyvinvointikorvauksen ja luomukorvauksen ennakoiden maksaminen alkaa marraskuun lopulla
 • 1. marraskuuta 2023

  Maaseudun yritystukien päätöksenteko käynnistyy

  ELY-keskukset aloittavat nyt päätöksenteon tänä vuonna haetuista maaseudun yritystuista. Rahoitusta hakeneet yrittäjät saavat päätöksiä sitä mukaa kuin ELY-keskukset ehtivät niitä käsitellä.  Maksua…

  Maaseudun yritystukien päätöksenteko käynnistyy
 • 1. marraskuuta 2023

  Nuoren viljelijän aloitustuen korkotukilainojen nostolupien haku on mahdollista

  Viljelijät voivat nyt hakea heille tänä vuonna myönnettyjen nuoren viljelijän aloitustukien korkotukilainojen nostolupia. Nostolupia haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa…

  Nuoren viljelijän aloitustuen korkotukilainojen nostolupien haku on mahdollista
 • 31. lokakuuta 2023

  Maatilan maksuvalmiuslainan valtiontakauksen haku päättyy 10.11.2023

  Viljelijät ehtivät vielä hakea ELY-keskuksesta valtiontakausta pankkilainalle, joka parantaa maatilan maksuvalmiutta. Valtiontakauksen hakuaika päättyy perjantaina 10.11.2023 klo 16.15, johon mennessä…

  Maatilan maksuvalmiuslainan valtiontakauksen haku päättyy 10.11.2023
 • 31. lokakuuta 2023

  Tarkennettu tiedote: puutarhatuotteiden varastointituen haku on avoinna 1.–16.11.2023

  Tukea puutarhatuotteiden varastointiin voi hakea  verkkoasiointipalvelu Vipussa 1. marraskuuta alkaen. Tukeen oikeuttavia puutarhatuotteita ovat kiinankaali, kyssäkaali, lanttu, mukulaselleri, nauris,…

  Tarkennettu tiedote: puutarhatuotteiden varastointituen haku on avoinna 1.–16.11.2023
 • 13. lokakuuta 2023

  Maatilat voivat hakea valtiontakausta maksuvalmiutta parantavalle lainalle

  Viljelijä voi hakea 10.11.2023 asti ELY-keskuksesta valtiontakausta pankkilainalle, joka parantaa tilan maksuvalmiutta. Valtiontakausta voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi luotolle, joka on…

  Maatilat voivat hakea valtiontakausta maksuvalmiutta parantavalle lainalle
 • 9. lokakuuta 2023

  Puutarhatuotteiden varastointituki on haettavissa Vipu-palvelussa 1.–16.11.2023

  Tukea puutarhatuotteiden varastointiin voi hakea marraskuussa verkkoasiointipalvelu Vipussa . Varmista, että tilasi tiedot ja asiointioikeudet ovat Vipu-palvelussa oikein. Tukeen oikeuttavia…

  Puutarhatuotteiden varastointituki on haettavissa Vipu-palvelussa 1.–16.11.2023
 • 4. lokakuuta 2023

  Viljelijätukien kevään 2024 maksuaikataulu on julkaistu

  Ruokavirasto on julkaissut kevään 2024 viljelijätukien maksuaikataulun. Viljelijätukien tavoitteelliset maksuajankohdat esitetään maksuaikataulussa kuukausitasolla ja tarkat aloituspäivät julkaistaan…

  Viljelijätukien kevään 2024 maksuaikataulu on julkaistu
 • 26. syyskuuta 2023

  Porotalouden, mehiläistalouden ja kasvihuonetuotannon tukia maksuun lokakuussa

  Ruokavirasto aloittaa vuoden 2023 mehiläistalouden pesäkohtaisen tuen, porotalouden eläinkohtaisen tuen sekä vuoden 2023 kasvihuonetuotannon tuen loppumaksun maksamisen 12.10.2023. Asiakkaat saavat…

  Porotalouden, mehiläistalouden ja kasvihuonetuotannon tukia maksuun lokakuussa
 • 21. syyskuuta 2023

  Tiedote Suomen Vilja-Aitta Oy hyväksyttiin tuottajaorganisaatioksi

  Suomen Vilja-Aitta Oy on hyväksytty tuottajaorganisaatioksi. Suomen Vilja-Aitta Oy on toinen vilja-alan tuottajaorganisaatio Suomessa ja ensimmäinen hyväksytty herneen, rapsin- ja rypsinsiementen sekä…

  Tiedote Suomen Vilja-Aitta Oy hyväksyttiin tuottajaorganisaatioksi
 • 20. syyskuuta 2023

  MMM: Toimeenpano yhtenäistyy maatalousluontoa edistävissä ympäristösopimuksissa

  CAP-kauden vaihtuessa maatalousluontoa edistäviin ympäristönhoitosopimusten ehtoihin on tehty tarkennus korvaukseen hyväksyttävän alueen rajaamisesta. Sopimuskohteiden maastokatselmoinnit ovat…

  MMM: Toimeenpano yhtenäistyy maatalousluontoa edistävissä ympäristösopimuksissa
 • 15. syyskuuta 2023

  Syysilmoitus on nyt osa peltotukien hakua – ilmoitusaika siirtyy tammikuulle

  Syysilmoitus kasvipeitteisyydestä on vuodesta 2023 alkaen osa peltotukien hakua suurimmalle osalle maatiloja. Ennakkotiedon mukaan syysilmoitusten oli määrä alkaa Vipu-palvelussa marraskuussa 2023.…

  Syysilmoitus on nyt osa peltotukien hakua – ilmoitusaika siirtyy tammikuulle
 • 15. syyskuuta 2023

  Laajakaistainvestointien rahoituksen haku aukeaa

  Laajakaistainvestointien rahoituksen haku EU-rahoituskaudelle 2023–27 alkaa Hyrrä-asiointipalvelussa. Rahoitusta myönnetään ELY-keskuksista, ja haku on mahdollista aikaisintaan 19.9. Tarkemman haun…

  Laajakaistainvestointien rahoituksen haku aukeaa
 • 15. syyskuuta 2023

  Viljelijät ovat vastanneet nopeasti satelliittiseurannan selvityspyyntöihin – tulokset näkyvät nyt Vipu-mobiilissa

  Satelliittiseurannan selvityspyyntöjen tulokset näkyvät nyt viljelijöille Vipu-mobiilissa. Tulokset ovat saatavilla selvityspyynnöistä, joihin on vastattu valokuvalla. Valtaosa selvityspyyntöjen…

  Viljelijät ovat vastanneet nopeasti satelliittiseurannan selvityspyyntöihin – tulokset näkyvät nyt Vipu-mobiilissa
 • 8. syyskuuta 2023

  Maatalouden investointi- ja aloitustukien maksut käynnistyvät syksyn aikana

  Viljelijät voivat hakea heille tänä vuonna myönnettyjen maatalouden investointitukien ja nuoren viljelijän aloitustukien maksuja sekä korkotukilainan nostolupia syksyn aikana. Ruokavirasto valmistelee…

  Maatalouden investointi- ja aloitustukien maksut käynnistyvät syksyn aikana
 • 29. elokuuta 2023

  Viljelijä, auta kehittämään satelliittiseurantaa

  Ruokavirasto kerää nyt viljelijöiltä satelliittiseurannan tuloksiin liittyvää palautetta. Täyttämällä palautelomakkeen autat satelliittiseurannan analyysien kehittämisessä.  Satelliittiseuranta…

  Viljelijä, auta kehittämään satelliittiseurantaa
 • 28. elokuuta 2023

  Peltotukien hakemusta voi korjata ja täydentää 2.10.2023 asti – osalla maatiloista tukia on vielä hakematta

  Peltotukien haku on tästä vuodesta alkaen aiempaa joustavampaa, sillä viljelijä voi tehdä tukihakemukseensa muutoksia tarpeen mukaan koko kasvukauden ajan. Tukien hakuaika päättyi 15.6.2023, mutta…

  Peltotukien hakemusta voi korjata ja täydentää 2.10.2023 asti – osalla maatiloista tukia on vielä hakematta
 • 17. elokuuta 2023

  Satelliittiseurannan selvityspyynnöt ovat avautuneet vastattavaksi

  Peltotukien ehtojen noudattamista varmistetaan satelliittikuvien avulla. Kuvista tarkastellaan viljelyä ja kasvustojen kehittymistä. Satelliittiseuranta tuottaa epäselvistä tapauksista…

  Satelliittiseurannan selvityspyynnöt ovat avautuneet vastattavaksi
 • 16. elokuuta 2023

  Aineellisen avun ensimmäisen hakukierroksen hanketoteuttajat on valittu

  Ruokavirasto on valinnut Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) aineellisen avun ensimmäisen hakukierroksen hanketoteuttajat. Hakuaika oli 13.3. ̶ 8.5.2023. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 15…

  Aineellisen avun ensimmäisen hakukierroksen hanketoteuttajat on valittu
 • 15. elokuuta 2023

  Porotalouden tukea voi hakea 15.8.–7.9.2023

  Porotalouden eläinkohtainen tuki on haettavissa verkkoasiointipalvelu Vipussa 15.8.–7.9.2023. Porotalouden harjoittajat voivat kirjautua Vipu-palveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.…

  Porotalouden tukea voi hakea 15.8.–7.9.2023
 • 5. heinäkuuta 2023

  ViljaTavastia on Suomen ensimmäinen vilja-alan tuottajaorganisaatio

  ViljaTavastia osuuskunta on Suomen ensimmäinen vilja-alan tuottajaorganisaatio ja kymmenes hyväksytty tuottajaorganisaatio Suomessa. ViljaTavastia on myös suurin tuottajaorganisaatio yli 600…

  ViljaTavastia on Suomen ensimmäinen vilja-alan tuottajaorganisaatio
 • 26. kesäkuuta 2023

  Peltotukien uudistus toi mukanaan satelliittiseurannan ja mahdollisuuden korjata hakemusta

  Peltotukien ehtojen noudattamista varmistetaan tästä kesästä alkaen satelliittikuvien avulla. Kuvista tarkastellaan viljelyä ja kasvustojen kehittymistä niillä peltolohkoilla, joista viljelijät ovat…

  Peltotukien uudistus toi mukanaan satelliittiseurannan ja mahdollisuuden korjata hakemusta
 • 26. kesäkuuta 2023

  Suojavyöhykkeiden karttataso tarkentui Vipu-palvelussa

  Suojavyöhykkeiden karttatasoon Vipu-palvelussa on tullut päivitys. Päivityksen jälkeen Vipu-palvelun karttatasolla näkyy noin 4 000 hehtaaria uutta suojavyöhykkeeksi kelpaavaa alaa. Peltotukien haussa…

  Suojavyöhykkeiden karttataso tarkentui Vipu-palvelussa
 • 22. kesäkuuta 2023

  Ruokavirasto myönsi avustusta 181 kyläkaupalle

  Ruokavirasto on myöntänyt kyläkauppatukea 181 maaseudun kyläkaupalle. Suurin osa maaseudun kyläkaupoista haki tukea ja tuki myönnettiin lähes kaikille sitä hakeneille. Noin 83 prosenttia hakijoista…

  Ruokavirasto myönsi avustusta 181 kyläkaupalle
 • 21. kesäkuuta 2023

  Maatalouden investointi- ja aloitustukien päätöksenteko käynnistyy

  ELY-keskukset aloittavat maatalouden investointitukien ja nuorten viljelijöiden aloitustukien päätöksenteon tästä päivästä lähtien. ELY-keskukset tekevät ensin päätökset 10.5. päättyneellä…

  Maatalouden investointi- ja aloitustukien päätöksenteko käynnistyy
 • 21. kesäkuuta 2023

  Maaseudun yritys- ja hanketukien haku on alkanut Hyrrä-asiointipalvelussa

  Maaseudun yritys- ja hanketukien haut EU-rahoituskaudelle 2023–27 ovat alkaneet Hyrrä-asiointipalvelussa. Nyt haettavissa ovat kaikki yritystukimuodot sekä hanketuista yhteisöjen investoinnit,…

  Maaseudun yritys- ja hanketukien haku on alkanut Hyrrä-asiointipalvelussa
 • 19. kesäkuuta 2023

  Peltotukien haku: viljapeltojen vieressä kasvaa nyt monimuotoisuuskasveja

  Yhteensä 43 382 maatilaa teki vuoden 2023 peltotukien hakemuksen. Tämä on noin 2 400 tilaa vähemmän kuin edellisenä vuonna viljelijöiden päätukihaussa. Tiedot perustuvat tilanteeseen sähköisen…

  Peltotukien haku: viljapeltojen vieressä kasvaa nyt monimuotoisuuskasveja
 • 19. kesäkuuta 2023

  Mitä tehdä kuivuudesta kärsiville kasvustoille?

  Lämpimän ja sateettoman kevään ja alkukesän vuoksi viljelykasvit voivat kärsiä kuivuudesta. Peltotukien saamisen ehtona on hyvän maatalouskäytännön mukainen viljely myös siinä tapauksessa, jos kuivuus…

  Mitä tehdä kuivuudesta kärsiville kasvustoille?
 • 13. kesäkuuta 2023

  Vieraile luonnonlaitumia hoitavilla maatiloilla Luonnonlaidunpäivänä 17.6.2023

  Lauantaina 17. kesäkuuta vietetään valtakunnallista luonnonlaidunpäivää jo toista kertaa, ja tilat ympäri Suomen pitävät avoimia ovia ja järjestävät ohjelmaa. Päivä juhlistaa luonnonlaitumia sekä lehmiä, lampaita ja muita eläimiä, jotka hoitavat uhanalaisia perinneympäristöjämme ja huolehtivat…

  Vieraile luonnonlaitumia hoitavilla maatiloilla Luonnonlaidunpäivänä 17.6.2023
 • 12. kesäkuuta 2023

  Lievennyksiä ekojärjestelmätuen monimuotoisuuskasvien ehtoihin

  Ekojärjestelmätuen monimuotoisuuskasvit-toimenpiteen perusteella maksetaan tukea tiettyjen seoskasvustojen viljelystä. Toimenpiteessä on valittavissa pölyttäjähyönteis- ja maisemakasvien,…

  Lievennyksiä ekojärjestelmätuen monimuotoisuuskasvien ehtoihin
 • 7. kesäkuuta 2023

  Kosteikko- ja uomainvestointeihin voi hakea tukea 30.6.2023 saakka

  Kosteikko- ja uomainvestointien tuen haku on alkanut Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Näihin ei-tuotannollisiin investointeihin voi hakea tukea 30.6.2023 saakka. Tukien…

  Kosteikko- ja uomainvestointeihin voi hakea tukea 30.6.2023 saakka
 • 6. kesäkuuta 2023

  Energiainvestoinnit kiinnostivat ensimmäisessä maatalouden investointitukien haussa

  Maatalouden investointitukien tämän vuoden ja tämän EU-rahoituskauden ensimmäinen tukijakso päättyi 10.5. Viljelijät tekivät ensimmäisellä jaksolla yhteensä 1400 hakemusta, joilla haettiin reilut 64…

  Energiainvestoinnit kiinnostivat ensimmäisessä maatalouden investointitukien haussa
 • 6. kesäkuuta 2023

  Metsämarjojen ja -sienten varastointituki haettavana

  Metsämarjojen ja -sienten varastointituki vuodelta 2023 on haettavissa. Tuki on tarkoitettu korvaamaan Pohjois-Suomessa eli C-tukialueella poimittujen ja varastoitujen metsämarjojen ja metsäsienten…

  Metsämarjojen ja -sienten varastointituki haettavana
 • 30. toukokuuta 2023

  Viljelijätukien loppuosat maksetaan maatiloille kesäkuussa

  Ruokavirasto maksaa vuonna 2022 haettujen viljelijätukien loppuosat kesäkuun aikana. Maksuun tulevat 8.6.2023 alkaen seuraavat tuet: sokerijuurikkaan kuljetustuki EU:n lammas- ja vuohipalkkiot EU:n…

  Viljelijätukien loppuosat maksetaan maatiloille kesäkuussa
 • 22. toukokuuta 2023

  Mehiläistalouden tuen haku on auki Vipu-palvelussa

  Mehiläistalouden kansallista pesäkohtaista tukea voi hakea verkkoasiointipalvelu Vipussa 22.5.2023 alkaen. Haku päättyy torstaina 15.6.2023. Ruokavirasto kannustaa hakemaan tuet verkossa. Hakemus…

  Mehiläistalouden tuen haku on auki Vipu-palvelussa
 • 17. toukokuuta 2023

  Maaseudun yritys- ja hanketukien haut käynnistyvät vaiheittain vuonna 2023

  Maaseudun yritys- ja hanketukien haut EU-rahoituskaudelle 2023–27 avautuvat vaiheittain tämän vuoden aikana. Hakemukset tehdään Hyrrä-asiointipalvelussa, joka on uudistunut käyttöliittymältään uudelle…

  Maaseudun yritys- ja hanketukien haut käynnistyvät vaiheittain vuonna 2023
 • 3. toukokuuta 2023

  Luomukorvaukset ja luonnonhaittakorvaukset maksetaan maatiloille 19.5. alkaen

  Ruokavirasto aloittaa vuoden 2022 luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen ja luomukorvauksen maksamisen 19.5.2023. Maksuun tulevat luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus, luonnonmukaisen…

  Luomukorvaukset ja luonnonhaittakorvaukset maksetaan maatiloille 19.5. alkaen
 • 27. huhtikuuta 2023

  Uudistuneiden peltotukien hakuaika alkaa 8.5.2023

  Peltotuet ovat uudistuneet. Maatalouspolitiikan uudistuksesta johtuvat muutokset näkyvät sekä tukien hakemisessa että uusissa tukiehdoissa. Viljelijät voivat hakea uusien ehtojen mukaisia peltotukia…

  Uudistuneiden peltotukien hakuaika alkaa 8.5.2023
 • 21. huhtikuuta 2023

  Kyläkauppatuen haku päättyy 2.5.2023

  Maaseudun kyläkaupat ehtivät vielä hakea kyläkauppatukea, jonka haku päättyy 2.5.2023. Tähän mennessä noin 60 kauppaa on jättänyt hakemuksen Ruokavirastoon. Edellisellä hakukerralla hakijoita oli…

  Kyläkauppatuen haku päättyy 2.5.2023
 • 21. huhtikuuta 2023

  Maatalouden investointitukien ja nuoren viljelijän aloitustuen haut ovat alkaneet – navettainvestointeja kuitenkin siirrettävä myöhemmäksi

  Maatalouden investointitukien ja nuoren viljelijän aloitustuen haut ovat alkaneet. Maa- ja metsätalousministeriö suosittelee viljelijöitä viivästyttämään tulevia nauta- ja lypsykarjatalouden…

  Maatalouden investointitukien ja nuoren viljelijän aloitustuen haut ovat alkaneet – navettainvestointeja kuitenkin siirrettävä myöhemmäksi
 • 19. huhtikuuta 2023

  Luonnonmarjoista poimittiin viime vuonna hyvä sato, mutta sienisato jäi kauas ennätyksistä

  Erinomaiset mustikan ja lakan sadot sekä hyvä puolukkasato laskivat vuoden 2022 luonnonmarjojen poimijahintaa edellisestä vuodesta. Luonnonsienisato jäi satoja tonneja edellisvuotta pienemmäksi.…

  Luonnonmarjoista poimittiin viime vuonna hyvä sato, mutta sienisato jäi kauas ennätyksistä
 • 13. huhtikuuta 2023

  Ympäristökorvauksen sitoumuksen ja luomukorvauksen ennakoita maksuun marraskuussa 2023

  Ruokavirasto aloittaa tänä keväänä haussa olevien ympäristökorvauksen ja luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksen maksamisen maatiloille marraskuussa 2023. Alkuperäisen aikataulun mukaan maksujen…

  Ympäristökorvauksen sitoumuksen ja luomukorvauksen ennakoita maksuun marraskuussa 2023
 • 12. huhtikuuta 2023

  Vuoden ensimmäiset maataloustuet maksuun huhtikuussa

  Vuoden ensimmäisten maataloustukien maksaminen alkaa huhtikuussa. Kansallisia kotieläintukia, kasvihuonetuotannon tukia, ympäristösopimuksia ja puutarhatuotteiden varastointitukia maksetaan yhteensä…

  Vuoden ensimmäiset maataloustuet maksuun huhtikuussa
 • 23. maaliskuuta 2023

  Tuet vahvistavat ruokaturvaa ja kehittävät kotimaista yrittäjyyttä

  Maataloustuotantoa ja maaseudun kehittämistä tuettiin viime vuonna Suomessa 2,13 miljardilla eurolla. Rahoitusta saivat viime vuonna muun muassa viljelijät, yhdistykset, yritykset, kunnat, järjestöt,…

  Tuet vahvistavat ruokaturvaa ja kehittävät kotimaista yrittäjyyttä
 • 23. maaliskuuta 2023

  Porotalouden investointi- ja aloitustukien haku on alkanut

  Porotalouden elinkeinonharjoittajat ja porotilanpidon aloittavat uudet poronhoitajat voivat hakea investointitukea ja nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukea 23.3.2023 lähtien. Tuen määrät eivät…

  Porotalouden investointi- ja aloitustukien haku on alkanut
 • 21. maaliskuuta 2023

  Maatalouden investointi- ja aloitustukien haut alkavat huhtikuun aikana

  Maatalouden investointi- ja aloitustukien haut alkavat huhtikuun aikana. Investointi- ja aloitustukien ensimmäinen tukijakso on 3.4.–10.5.2023, mutta hakemuksia ei voi tehdä heti tukijakson alusta…

  Maatalouden investointi- ja aloitustukien haut alkavat huhtikuun aikana
 • 8. maaliskuuta 2023

  Maidon tuotantotuen korotukset maksetaan maitotiloille 15.3. alkaen

  Ruokavirasto maksaa vuoden 2022 maidon tuotantotuen lopullisten tukitasojen mukaiset korotukset maitotiloille 15.3.2023 alkaen. Korotus maksetaan kuukausittaisten maidon tuotantotuen maksujen…

  Maidon tuotantotuen korotukset maksetaan maitotiloille 15.3. alkaen
 • 6. maaliskuuta 2023

  Kyläkauppatukea voi hakea 13.3.–2.5.2023

  Maaseudun kyläkaupat voivat hakea kyläkauppatukea 13.3.–2.5.2023. Kyläkauppatuki on maaseudun päivittäistavarakaupoille tarkoitettu tuki, jonka avulla pyritään edistämään maaseudun palveluiden…

  Kyläkauppatukea voi hakea 13.3.–2.5.2023
Sivu on viimeksi päivitetty 5.7.2023