Nyheter om djur

 • 4. december 2023

  Förfrågan om följebrevet för nötkreatursdjurhållare

  Livsmedelsverket har i flera års tid per post skickat följebrev, som innehåller aktuell information gällande nötkreaturshållning. I brevet informeras det bland annat om aktuella saker gällande och…

  Förfrågan om följebrevet för nötkreatursdjurhållare
 • 1. december 2023

  Kartläggningen av fågelinfluensa hos rävar och mårdhundar har framskridit i rask takt

  Kartläggningen av fågelinfluensa hos rävar och mårdhundar på farmer har kommit mer än halvvägs. Livsmedelsverkets laboratorium har undersökt prover från 182 pälsfarmer, av vilka 32 har konstaterats ha…

  Kartläggningen av fågelinfluensa hos rävar och mårdhundar har framskridit i rask takt
 • 29. november 2023

  Nya alternativ för utfodring av ekodjur

  Utfodringen av ekodjur ska alltid grunda sig på 100 % ekofoder och tillåtet konventionellt foder och tillsatsämner. Ändringen av förordning (EU) 2021/1165 tillåter användning av konventionell…

  Nya alternativ för utfodring av ekodjur
 • 29. november 2023

  Information om foderkontroller finns på Livsmedelsverkets webbplats

  En mängd information om foder, foderindustrin, lagkrav och foderkontroll finns på livsmedelsverkets webbplats.   Fodermyndighetens främsta roll är att kontrollera foder för livsmedelsproducerande…

  Information om foderkontroller finns på Livsmedelsverkets webbplats
 • 24. november 2023

  JSM: Livsmedelsverkets åtgärder på pälsfarmer nödvändiga för att skydda människor

  Jord- och skogsbruksministeriet bestrider Finlands Pälsuppfödares Förbunds åsikt (pressmeddelande den 17 november 2023) om att åtgärderna för att utrota aviär influensa hos pälsdjur är oskäliga och…

  JSM: Livsmedelsverkets åtgärder på pälsfarmer nödvändiga för att skydda människor
 • 13. november 2023

  Fågelinfluensa hittades på tio rävfarmer

  I den nyligen inledda kartläggningen av räv- och mårdhundsfarmer har fågelinfluensa konstaterats på tio farmer. Gårdarna där smitta konstaterats ligger i de fem landskap där det tidigare förekommit…

  Fågelinfluensa hittades på tio rävfarmer
 • 7. november 2023

  Vid kartläggningen av minkar har vid några pälsfarmer konstaterats fågelinfluensa

  Vid kartläggningen av fågelinfluensa vid minkfarmer har man inom Livsmedelsverkets laboratorieundersökningar undersökt prover från 111 minkfarmer, varav man på tre farmer har konstaterat…

  Vid kartläggningen av minkar har vid några pälsfarmer konstaterats fågelinfluensa
 • 6. november 2023

  Återkallelser av djurfoder (SMAAK, ALVAR) - uppdaterad meddelanden

  22.11.2023 Livsmedelsverket undersöker situationen, analys av officiella prover pågår Livsmedelsverket undersöker situationen och myndigheternas prover analyseras av Livsmedelsverkets laboratorium.…

  Återkallelser av djurfoder (SMAAK, ALVAR) - uppdaterad meddelanden
 • 2. november 2023

  Smittzonen för fågelinfluensa avvecklas

  Livsmedelsverket avvecklar den smittzon jämte utvidgningar som inrättades på sommaren för att förhindra att fågelinfluensan sprids. Livsmedelsverket häver samtidigt de skyddsbestämmelser för sjukdomen…

  Smittzonen för fågelinfluensa avvecklas
 • 23. oktober 2023

  Vildsvin som spolas iland på Åland hade inte afrikansk svinpest

  Det vildsvin som hittades dött på Åland har inte påvisats ha afrikansk svinpest (ASF) i Livsmedelsverkets laboratorietester. Resultaten av proven från vildsvinet färdigställdes på fredag eftermiddag…

  Vildsvin som spolas iland på Åland hade inte afrikansk svinpest
 • 13. oktober 2023

  En webbläsarversion av blankett F för primärproducenter av foder har skapats

  Blankett F för primärproducenter av foder, som används för att rapportera nya registreringar, ändringar och nedläggningar, har uppdaterats till ett webbläsarformat. Innehållet i blanketten är…

  En webbläsarversion av blankett F för primärproducenter av foder har skapats
 • 11. oktober 2023

  Hundregister väntar en anhopning av anmälningarna till slutet av året

  De hundar som bor i Finland ska anmälas till Livsmedelsverkets hundregister före utgången av detta år. Hittills har endast cirka tio procent av alla hundar anmälts till registret. Överlägset största…

  Hundregister väntar en anhopning av anmälningarna till slutet av året
 • 10. oktober 2023

  Vid kartläggningen av minkfarmer har fågelinfluensa tills vidare konstaterats på två pälsfarmer

  I de första resultaten av kartläggningen av fågelinfluensa på minkfarmer har fågelinfluensa konstaterats på två farmer. I undersökningarna påträffades fågelinfluensa i Vörå och Pedersöre kommuner, på…

  Vid kartläggningen av minkfarmer har fågelinfluensa tills vidare konstaterats på två pälsfarmer
 • 6. oktober 2023

  Inloggningen till får-, get- och svinregistret (djurregistret) kommer att förändras under hösten 2023

  Inloggningsalternativet där användarsignum, lösenord och nyckeltalslista används kommer att upphöra. I fortsättningen kommer inloggningen att kräva stark användaridentifikation via Suomi.fi-tjänsten…

  Inloggningen till får-, get- och svinregistret (djurregistret) kommer att förändras under hösten 2023
 • 28. september 2023

  Konstaterad fågelinfluensa hos minkar i Norra Österbotten

  Fågelinfluensa hos pälsdjur har påträffats hos hägnade minkar i Alavieska. Det är det första fallet av fågelinfluensa vid en pälsfarm i Norra Österbotten. Fallet visar att risken för fågelinfluensa…

  Konstaterad fågelinfluensa hos minkar i Norra Österbotten
 • 19. september 2023

  Ansökan om statsunderstöd för kadaveruppsamlingsverksamhet för år 2024

  Idisslare, svin och fjäderfä som självdött eller avlivats på gårdar i sådana djurtäta uppsamlingsområden som definieras i biproduktlagen måste samlas upp och bearbetas i en godkänd…

  Ansökan om statsunderstöd för kadaveruppsamlingsverksamhet för år 2024
 • 15. september 2023

  Nötkreatursregistrets utdragsbrev och meddelande är nu publicerade

  Livsmedelsverket har postat registerutdragsbrevet endast åt de djurhållare som har beställt brevet. Övriga djurhållare får registerutdragsbrevet elektroniskt. Meddelandet innehåller aktuell…

  Nötkreatursregistrets utdragsbrev och meddelande är nu publicerade
 • 14. september 2023

  Livsmedelsverket har bestämt att alla djur ska avlivas på pälsdjursfarmer som smittats av fågelinfluensa

  Livsmedelsverket har bestämt att alla rävar och mårdhundar ska avlivas på pälsdjursfarmer där fågelinfluensa har konstaterats. Redan tidigare har det bestämts att alla minkar ska avlivas på farmer där…

  Livsmedelsverket har bestämt att alla djur ska avlivas på pälsdjursfarmer som smittats av fågelinfluensa
 • 12. september 2023

  Livsmedelsverket uppmanar att avstå från jaktresor till Mellansverige

  Livsmedelsverket rekommenderar att man tills vidare inte åker på jaktresor till Mellansverige. I Fagerstaregionen upptäcktes nyligen afrikansk svinpest (ASF) hos vildsvin. Smittan kan spridas med…

  Livsmedelsverket uppmanar att avstå från jaktresor till Mellansverige
 • 1. september 2023

  ETT rf Foderseminar 2023

  Tisdagen den 31 oktober 2023 ordnar ETT rf i samarbete med Livsmedelsverkets fodersektion det traditionella Foderseminariet, som i första hand riktar sig till företagen på ETT:s positivlista och andra…

  ETT rf Foderseminar 2023
 • 25. augusti 2023

  Nötkreatursregistrets tillämpning informerar användaren

  Har du redan bekantat dig med nötkreatursregistrets nya e-tjänst? E-tjänsten hittar du på adressen   https://nauta.ruokavirasto.fi/ och om du är nötkreaturshållare eller delaktig i en nötkreatursgård,…

  Nötkreatursregistrets tillämpning informerar användaren
 • 25. augusti 2023

  Hundregistrets ärendehantering för FO-nummer öppnas i slutet av augusti

  Från och med den 29 augusti kan företag och föreningar anmäla sina hundar till Livsmedelsverkets hundregister med hjälp av FO-numret. Den utvidgade ärendehanteringen i hundregistret omfattar bland…

  Hundregistrets ärendehantering för FO-nummer öppnas i slutet av augusti
 • 24. augusti 2023

  Uppföljningen av fågelinfluensa på alla pälsfarmar börjar med minkarna

  Livsmedelsverket startar en uppföljning av fågelinfluensa på alla pälsfarmar i början av september. I det första skedet av uppföljningen undersöks förekomsten av fågelinfluensvirus hos pälsfarmarnas…

  Uppföljningen av fågelinfluensa på alla pälsfarmar börjar med minkarna
 • 22. augusti 2023

  Fågelinfluensa på en ny pälsfarm, i S:t Michel påträffades måsar som dött av sjukdomen

  Högpatogen fågelinfluensa av typ H5N1 har påträffats på en ny pälsfarm i Kauhava. Sammanlagt har fågelinfluensa nu konstaterats på 25 pälsfarmer i Österbotten, varav fler än hälften finns på samma…

  Fågelinfluensa på en ny pälsfarm, i S:t Michel påträffades måsar som dött av sjukdomen
 • 2. augusti 2023

  Fågeljakten närmar sig – hur beakta fågelinfluensan

  Livsmedelsverket rekommenderar att sjöfåglar inte jagas i områden eller på platser där massdöd av fåglar eller fågelinfluensa har konstaterats. Det är vanligt att hundar används vid fågeljakt. För att…

  Fågeljakten närmar sig – hur beakta fågelinfluensan
 • 1. augusti 2023

  Livsmedelsverket har bestämt att alla minkar ska avlivas på pälsdjursfarmar där fågelinfluensa har konstaterats

  Livsmedelsverket har preciserat avlivningskriterierna för pälsdjur som smittats av fågelinfluensa. Enligt beslutet ska alla minkar avlivas på pälsdjursfarmar där fågelinfluensa har konstaterats.…

  Livsmedelsverket har bestämt att alla minkar ska avlivas på pälsdjursfarmar där fågelinfluensa har konstaterats
 • 27. juli 2023

  Livsmedelsverket skickade ett nyhetsbrev till fågelhållare

  Vi skickade 26.7.2023 ett nyhetsbrev via e-post till fågelhållare i vårt register. Nyhetsbrevet innehåller aktuellt information om fågelinfluensa. Livsmedelsverkets nyhetsbrev till fågelhållare…

  Livsmedelsverket skickade ett nyhetsbrev till fågelhållare
 • 26. juli 2023

  Sällsynt med fågelinfluensa hos sällskapsdjur – tills vidare inga konstaterade fall i Finland

  Fågelinfluensa är i synnerhet en sjukdom hos fåglar och virusinfektioner hos sällskapsdjur är mycket sällsynta. Det virus som för närvarande sprids bland vilda fåglar i Finland har veterligen ännu…

  Sällsynt med fågelinfluensa hos sällskapsdjur – tills vidare inga konstaterade fall i Finland
 • 25. juli 2023

  Livsmedelsverket utvidgar smittzonen på grund av fågelinfluensa

  I juni-juli 2023 har högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1 konstaterats på flera orter i Finland. Sjukdomen har konstaterats särskilt hos måsar. Dessutom har sjukdomen som orsakas av viruset…

  Livsmedelsverket utvidgar smittzonen på grund av fågelinfluensa
 • 21. juli 2023

  Smittkällan för fågelinfluensa hos pälsdjur har bekräftats vara en virusvariant som cirkulerar bland måsar

  De preliminära sekvenseringsresultaten av de fall av influensaviruset av subtyp H5N1 (fågelinfluensa) som upptäckts på pälsfarmer i Västra Finland har blivit klara. Resultaten visar att smittkällan…

  Smittkällan för fågelinfluensa hos pälsdjur har bekräftats vara en virusvariant som cirkulerar bland måsar
 • 21. juli 2023

  Livsmedelsverket inrättar smittade zoner på grund av fågelinfluensa

  I juni-juli 2023 har högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1 konstaterats på flera orter i Finland. Sjukdomen har konstaterats särskilt hos måsar. Dessutom har sjukdomen som orsakas av viruset…

  Livsmedelsverket inrättar smittade zoner på grund av fågelinfluensa
 • 21. juli 2023

  Livsmedelsverket rekommenderar också att hobbyhönor hålls inne i hela Finland – det finns rikligt med fågelinfluensa bland vilda fåglar

  Livsmedelsverket rekommenderar att fåglar hålls inomhus eller att man i övrigt säkerställer att vilda fåglar inte kommer i kontakt med fjäderfä och fåglar som hålls i fångenskap eller med det foder…

  Livsmedelsverket rekommenderar också att hobbyhönor hålls inne i hela Finland – det finns rikligt med fågelinfluensa bland vilda fåglar
 • 20. juli 2023

  Livsmedelsverket förbereder sig på att bekämpa fågelinfluensa på pälsdjursfarmer

  Jord- och skogsbruksministeriet ändrade tisdagen den 18 juli 2023 sjukdomsklassificeringen av fågelinfluensa på pälsdjursfarmerna. Detta ger Livsmedelsverket och regionförvaltningsverken möjlighet att…

  Livsmedelsverket förbereder sig på att bekämpa fågelinfluensa på pälsdjursfarmer
 • 19. juli 2023

  Åtgärder som vidtagits av foderföretagare för att bekämpa fågelinfluensa

  I sommar har rikligt med fågelinfluensa konstaterats hos vilda fåglar och hos pälsdjur. Om smittan sprids till fjäderfä eller vidare till pälsdjur kommer det att leda till stora förluster och…

  Åtgärder som vidtagits av foderföretagare för att bekämpa fågelinfluensa
 • 17. juli 2023

  Fågelinfluensa har konstaterats hos rävar på en pälsfarm

  Fågelinfluensasmitta har konstaterats hos blårävar på en pälsfarm i Kaustby, Mellersta Österbotten. Det är fråga om samma högpatogena H5N1-virustyp som har orsakat flera massdödsfall av vilda fåglar…

  Fågelinfluensa har konstaterats hos rävar på en pälsfarm
 • 13. juli 2023

  Den nya lagen om djurvälfärd ställer krav på djurens tillgång till vatten och förhållanden under vilka djur hålls

  Den nya lagen om djurvälfärd som träder i kraft vid årsskiftet medför många förändringar som förbättrar produktions- och sällskapsdjurens levnadsförhållanden. I fortsättningen ska djurhållarna bland…

  Den nya lagen om djurvälfärd ställer krav på djurens tillgång till vatten och förhållanden under vilka djur hålls
 • 10. juli 2023

  Ändring i djurregistrens faktureringstidtabell för år 2023

  Det har varit en paus i djurregistrens fakturering under år 2022, då den nya nötkreatursregistertillämpningen och djurregistrens nya faktureringssystem togs i bruk. Via djurregistrens…

  Ändring i djurregistrens faktureringstidtabell för år 2023
 • 7. juli 2023

  Skrattmåsar, fisktärnor och ejdrar döda i fågelinfluensa

  Livsmedelsverkets undersökningar bekräftar att fåglarnas dödsorsak är högpatogen fågelinfluensa av typ H5N1.  Fisktärnorna hittades i Valkeakoski och Tavastehus, skrattmåsarna i Lahtis och Tavastehus…

  Skrattmåsar, fisktärnor och ejdrar döda i fågelinfluensa
 • 30. juni 2023

  Tänker du hålla sommarfår eller hobbyhöns?

  Kom ihåg, att ägaren är ansvarig för identifiering och registrering av sina djur samt för djurens hälsa och välbefinnande hela djurets livslängd. De krav som lagstiftning ställer på djurhållning bör…

  Tänker du hålla sommarfår eller hobbyhöns?
 • 21. juni 2023

  Djurskyddsinspektionerna återgick till samma nivå som före coronaviruset

  Försummelserna har ställvis ökat på de inspekterade produktionsdjursgårdarna. Det framgår av Livsmedelsverkets senaste rapport om djurskyddstillsynen. Vid de urvalsbaserade djurskyddsinspektionerna…

  Djurskyddsinspektionerna återgick till samma nivå som före coronaviruset
 • 21. juni 2023

  Fågelinfluensa orsakade massdöd av skrattmåsar i Salo

  Högpatogen fågelinfluensa av typ H5N1 har bekräftats vara dödsorsaken för 20 skrattmåsar som hittats i Salo. Skrattmåsarna hittades på samma strand i Halikko den 13 juni och den lokala…

  Fågelinfluensa orsakade massdöd av skrattmåsar i Salo
 • 21. juni 2023

  Livsmedelsverket och Fimea utvecklar rapporteringen av försäljningen och användningen av antimikrobiella läkemedel för djur

  Bekämpningen av antimikrobiell resistens förutsätter heltäckande information om användningen av antimikrobiella läkemedel för olika djurarter. Insamlingen och rapporteringen av dessa uppgifter…

  Livsmedelsverket och Fimea utvecklar rapporteringen av försäljningen och användningen av antimikrobiella läkemedel för djur
 • 15. juni 2023

  Återgång till normala inresevillkor för ukrainska sällskapsdjur

  Sällskapsdjur som anländer till Finland från Ukraina måste uppfylla normala inresevillkor från och med juli. EU-kommissionen har beslutat att de särskilda villkoren för införsel av hundar, katter och…

  Återgång till normala inresevillkor för ukrainska sällskapsdjur
 • 15. juni 2023

  Resultaten av djurens identifiering- och registreringskontroll har publicerats

  Vid övervakningen av identifiering och registrering av djur observerades mycket brister via urvalskontroller i fjol men bristerna var lindrigare än tidigare år. Det framgår av Livsmedelsverkets…

  Resultaten av djurens identifiering- och registreringskontroll har publicerats
 • 9. juni 2023

  Livsmedelsverket rekommenderar IB-vaccination av höns

  Fjäderfänäringen har inlett omfattande vaccinationer mot infektiös bronkit (IB) hos broilrar och värphöns. Producenterna har ansett det nödvändigt att inleda vaccinationer mot IB, eftersom smittan…

  Livsmedelsverket rekommenderar IB-vaccination av höns
 • 9. juni 2023

  Sparvhök som hämtades till Heinola för vård smittad med fågelinfluensa

  Högpatogen aviär influensa (fågelinfluensa) av typ H5 har konstaterats hos en sparvhök som hittades i dåligt skick i Hollola och levererades till fågelskyddshemmet Heinolan Lintuhoitola. Resultatet…

  Sparvhök som hämtades till Heinola för vård smittad med fågelinfluensa
 • 19. maj 2023

  Livsmedelsverket makulerar nötkreaturens oanvända traditionella öronmärken

  Vid identifieringen av nötkreatur har det i samband med den nya lagen om djurens identifiering (1069/2021) tagits i bruk öronmärken som innehåller en elektronisk identifierare. På grund av detta bör…

  Livsmedelsverket makulerar nötkreaturens oanvända traditionella öronmärken
 • 15. maj 2023

  Registreringen av hundar tog fart

  Under de första dagarna har över 14 000 hundar anmälts till Livsmedelsverkets hundregister. Hundregistret öppnades för privatkunder den 8 maj. Det finns ännu en hel del kvar att göra för att målen för…

  Registreringen av hundar tog fart
 • 8. maj 2023

  Hundregistret öppnas för privatkunder

  Livsmedelsverkets hundregister öppnades för privatkunder den 8 maj. Privatpersoner, som registrerar en hund på sin personbeteckning, kan nu anmäla sin hund till registret. I hundregistret ska i…

  Hundregistret öppnas för privatkunder
 • 3. maj 2023

  Nötkreatursregistrets felanmärkningar – ett redskap för nötkreaturshållare

  I nötkreatursregistret har nötkreaturshållare i användning ett redskap för att hantera felanmärkningar. Med felanmärkning menas fel som har uppstått vid den automatiska granskningen som görs i samband…

  Nötkreatursregistrets felanmärkningar – ett redskap för nötkreaturshållare
 • 27. april 2023

  Nötkreatursregistrets gratis e-tjänst fyller ett år!

  Livsmedelsverkets nya nötkreatursregister togs i bruk 27.4.2022. I samband med ibruktagande av det nya nötkreatursregistret flyttade nötkreatursregistrets kundservice till Livsmedelsverket. Då…

  Nötkreatursregistrets gratis e-tjänst fyller ett år!
 • 24. april 2023

  Nötkreaturens registeringsavgiftsfakturering fortsätter efter en paus

  Nötkreaturens registreringsavgifter har inte fakturerats av djurhållarna sedan slutet av april 2022. Avbrottet beror på den nya nötkreatursregistertillämpningen och ibruktagandet av djurregistrens nya…

  Nötkreaturens registeringsavgiftsfakturering fortsätter efter en paus
 • 12. april 2023

  Registret över fodertillsatser i ett nytt onlineformat

  Europeiska kommissionen har publicerat sitt register, som tidigare fanns i pdf-format av godkända fodertillsatser som en online-version, som kan användas för att söka efter fodertillsatser med hjälp…

  Registret över fodertillsatser i ett nytt onlineformat
 • 4. april 2023

  Öronmärken för svindjur finns att beställas från Livsmedelsverket

  Enligt EU:s djurhälsolag ska alla inhägnade svindjur inklusive vildsvin, ullsvin samt minigris märkas med tatuering eller öronmärke. I fortsättningen bör svindjurens öronmärken vara godkända av…

  Öronmärken för svindjur finns att beställas från Livsmedelsverket
 • 3. april 2023

  Foder är djurens föda, inget läkemedel

  Syftet med foder är att tillgodose djurets näringsbehov, inte att förebygga, behandla eller bota sjukdomar. Ett undantag är läkemedelsfodret. Preparat avsedda för behandling eller förebyggande av…

  Foder är djurens föda, inget läkemedel
 • 30. mars 2023

  Övervakningen av coronaviruset hos minkar och mårdhundar ändras

  Övervakningen av coronaviruset hos hägnade minkar och mårdhundar ändras i början av april. I fortsättningen skickar farmerna inte längre regelbundet döda djur till Livsmedelsverkets laboratorium för…

  Övervakningen av coronaviruset hos minkar och mårdhundar ändras
 • 16. mars 2023

  Hundregistret öppnas i maj

  Livsmedelsverkets hundregister tas i bruk stegvis. Den första delen av hundregistret öppnas den 8 maj. När registret har öppnats kan privatpersoner anmäla sin hund till registret. För förenings- och…

  Hundregistret öppnas i maj
 • 23. februari 2023

  Biodlare – Uppdatera dina registeruppgifter i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret

  Livsmedelsverket uppdaterar uppgifterna om biodlare i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret under våren 2023. Livsmedelsverket har via textmeddelande eller e-post kontaktat biodlare som inte har…

  Biodlare – Uppdatera dina registeruppgifter i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret
 • 6. februari 2023

  Livsmedelsverkets avgiftsfria nötkreatursregistertillämpning samt uppdatering av de egna uppgifterna

  Livsmedelsverkets avgiftsfria nötkreatursregistertillämpning är i användning och inloggning sker på adressen https://nauta.ruokavirasto.fi . Aktören som är ansvaring för nötkreaturen ska senast på den…

  Livsmedelsverkets avgiftsfria nötkreatursregistertillämpning samt uppdatering av de egna uppgifterna
 • 3. februari 2023

  Skydda fjäderfän och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

  Förbudet mot att hålla fjäderfän och andra tamfåglar utomhus, som utlyses varje vår, träder i kraft onsdagen den 8 februari. Skyddsåtgärden pågår till slutet av maj och syftar till att förhindra att…

  Skydda fjäderfän och andra tamfåglar mot fågelinfluensa
 • 31. januari 2023

  Utfodringen av ekologiska djur kräver precision

  Kompletteringsfoder som används till ekologiska djur ska, liksom andra foder, uppfylla kraven i ekolagstiftningen. Det menar att foderämnen ska ha producerats med ekologiska metoder. Om det inte…

  Utfodringen av ekologiska djur kräver precision
 • 30. januari 2023

  Registreringsavgiftsfakturering

  Det nya nötkreatursregistret togs i bruk 27.4.2022 och då övergick även faktureringen av registreringsavgifterna till Livsmedelsverket. P.g.a. överföringen har det inte skickats…

  Registreringsavgiftsfakturering
 • 24. januari 2023

  Tips för användning av nötkreatursregistrets tillämpning

  Du visste väl att du enkelt kan göra nötkreaturens lagstadgade anmälningar, så som förflyttningar, födslar och köp, och beställa öronmärken med Livsmedelsverkets gratis tillämpning. Du kan även…

  Tips för användning av nötkreatursregistrets tillämpning
 • 23. december 2022

  Öppnandet av Livsmedelsverkets hundregister fördröjs

  Införandet av Livsmedelsverkets hundregister fördröjs av orsaker som beror på applikationsutvecklaren. Avsikten var att e-tjänsten för hundinnehavarna skulle öppnas i januari, då märkningen av hundar…

  Öppnandet av Livsmedelsverkets hundregister fördröjs
 • 15. december 2022

  Finländarnas selenintag följer rekommendationerna

  Den nationella arbetsgruppen för övervakning av selen har publicerat de senaste resultaten om selenhalten i livsmedel, foder och blodserum i befolkningen. Rapporten innehåller också…

  Finländarnas selenintag följer rekommendationerna
 • 7. december 2022

  Kom ihåg att göra djurens händelseanmälningar till får- och getregistret i tid

  Lagen om identifiering och registrering av djur förändrades i början av år 2022. Förändringar skedde band annat i fårens och getternas märknings- och anmälningstider. Lammen och killingarna bör…

  Kom ihåg att göra djurens händelseanmälningar till får- och getregistret i tid
 • 2. december 2022

  Registreringstjänsten för hundar öppnas vid årsskiftet

  Den ärendehanteringstjänst som Livsmedelsverket upprätthåller för hundinnehavare öppnas vid årsskiftet. Avsikten är att alla hundar i Finland, oavsett ras, ska anmälas till myndighetens hundregister.…

  Registreringstjänsten för hundar öppnas vid årsskiftet
 • 21. november 2022

  World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) 18-24 november 2022

  World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) firas 18-24 november 2022. Syftet med den årliga antibiotikaveckan är att dela information om antibiotikaresistens och hur man kan bekämpa den.…

  World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) 18-24 november 2022
 • 21. november 2022

  Resultatet bekräftades: Älgen i Kyyjärvi hade TSE

  Vid Livsmedelsverkets undersökningar har det säkerställts att den medtagna älg som avlivades i Kyyjärvi i mellersta Finland hade TSE. Det är frågan om det tredje fallet av TSE hos älg som påträffats i…

  Resultatet bekräftades: Älgen i Kyyjärvi hade TSE
 • 18. november 2022

  20 år av resistensuppföljning – var står vi nu?

  Antibiotikaresistens hos bakterier som isolerats från djur och livsmedel och användningen av antibiotika för djur har följts upp i Finland redan i 20 år. Den senaste FINRES-Vet-rapporten täcker 2021…

  20 år av resistensuppföljning – var står vi nu?
 • 9. november 2022

  Hur avsluta djurhållningen på en djurhållningsplats

  Du kan lämna anmälningar om djurhållning, djurhållningsplatser och kadaverplatser elektroniskt i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret på adressen:  https://epr.ruokavirasto.fi.  Via…

  Hur avsluta djurhållningen på en djurhållningsplats
 • 8. november 2022

  Registreringsavgiftsfakturering

  Det nya nötkreatursregistret togs i bruk 27.4.2022 och då övergick även faktureringen av registreringsavgifterna till Livsmedelsverket. P.g.a. överföringen har det inte skickats…

  Registreringsavgiftsfakturering
 • 3. november 2022

  Åland har förklarats som ett område fritt från VHS-sjukdom hos fisk

  Europeiska kommissionen har beviljat Åland, och därmed hela Finland, status som officiellt fritt från VHS hos fisk. Efter långvariga åtgärder för att utrota sjukdomen har inga nya VHS-infektioner…

  Åland har förklarats som ett område fritt från VHS-sjukdom hos fisk
 • 3. november 2022

  I marknadsföring och märkningar av hästfoder gäller det samma krav från lagstiftningen som alla andra livsmedelsproducerande djur

  Utsläppande av foder på marknaden regleras av förordningen (EG) 767/2009. Meningen av foder är att uppfylla djurets näringsbehov, inte att sköta eller bota sjukdomar. Påståendena om hälsa eller…

  I marknadsföring och märkningar av hästfoder gäller det samma krav från lagstiftningen som alla andra livsmedelsproducerande djur
 • 2. november 2022

  Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets versionsmeddelande

  Med uppdateringar av Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret förbättras registrets användbarhet och ökas registrets informationsvärde. Nya egenskaper som användarna önskat införs också i…

  Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets versionsmeddelande
 • 18. oktober 2022

  Ekorrar får diarrésjuka av parasiter

  I Finland har under de senaste ett par åren påträffats ekorrar som konstaterats ha en diarrésjukdom som orsakas av parasiter. I typiska fall är det ekorrungar som drabbas av sjukdomen, och de dör till…

  Ekorrar får diarrésjuka av parasiter
 • 26. september 2022

  Felaktiga öronnummer på nötkreaturens öronmärken

  Enligt lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) i 9 § ska nötkreatur märkas med öronmärken fästa i båda öronen och för djur som är födda år 2021 och senare ska det andra öronmärket…

  Felaktiga öronnummer på nötkreaturens öronmärken
 • 14. september 2022

  Microchip för identifiering av kamel- och hjortdjur kan beställas från Livsmedelsverket

  Enligt EU:s djurhälsolag skall inhägnade kameldjur såsom lama och alpacka, samt hjortdjur såsom rådjur och renar märkas med individuella öronmärken eller microchip. Dessa identifierare kan nu beställas från Livsmedelsverket.

  Microchip för identifiering av kamel- och hjortdjur kan beställas från Livsmedelsverket
 • 7. september 2022

  Yersinios hos fisk har konstaterats i två insjövattenområden

  Yersinia ruckeri biotyp 2 är en allvarlig bakteriesjukdom som drabbar fisk och kan orsaka hög dödlighet. Under sommaren och i början av hösten har bakterien konstaterats på två olika…

  Yersinios hos fisk har konstaterats i två insjövattenområden
 • 29. augusti 2022

  Livsmedelsverket intensifierar tillsynen över marknadsföringen av djurfoder på nätet

  Märkningskraven för foder gäller information som ges på foderetiketten eller ett annat dokument, men också information som ges på internet. Man får inte påstå att ett foder kan bota, behandla,…

  Livsmedelsverket intensifierar tillsynen över marknadsföringen av djurfoder på nätet
 • 25. augusti 2022

  Varningsskyltar om afrikansk svinpest på servicestationernas långtradarparkeringar och på rastställen längs vägar

  Livsmedelsverket varnar för att afrikansk svinpest (ASF) kan sprida sig med skräp från medhavd proviant. Livsmedelsverket har satt upp varningsskyltar om ASF på servicestationernas långtradarparkeringar och på rastställen längs vägar.

  Varningsskyltar om afrikansk svinpest på servicestationernas långtradarparkeringar och på rastställen längs vägar
 • 18. augusti 2022

  Avlivningen av regnbågslax har slutförts och nu återstår sanering för att eliminera IHN-sjukdomen på Åland

  I Eckerö, på Åland, har avlivningen och rensningen av regnbågslax slutförts vid en anläggning med recirkulerande vattensystem som smittats med IHN.

  Avlivningen av regnbågslax har slutförts och nu återstår sanering för att eliminera IHN-sjukdomen på Åland
 • 19. juli 2022

  Vid tre av fyra av de djurhållningsplatser som kontrollerades i fjol fanns brister gällande kraven på märkning och registrering av djur

  Vid i genomsnitt tre av fyra kontrollerade djurhållningsplatser för nötkreatur, får, getter och svin (74 %) upptäcktes brister av olika grader i märkningen och registreringen av djur, visar…

  Vid tre av fyra av de djurhållningsplatser som kontrollerades i fjol fanns brister gällande kraven på märkning och registrering av djur
 • 11. juli 2022

  Analysresultatrapporten för produktkontroll av foder 2021 har publicerats

  Analysresultatrapporten för produktkontroll av foder 2021 har publicerats. Ungefär 15 % fler prover från myndighetstillsynen analyserades än föregående år. Anmärkningarna på analyserna låg relativt…

  Analysresultatrapporten för produktkontroll av foder 2021 har publicerats
 • 6. juli 2022

  Ändringen av Europeiska kommissionens förteckning över foderråvaror har publicerats

  Ändringen i förteckningen över foderråvaror har publicerats genom förordning EU 2022/1104 . Förteckningen över foderråvaror innehåller bland annat preciseringar för hampfoder. Dessutom har…

  Ändringen av Europeiska kommissionens förteckning över foderråvaror har publicerats
 • 22. juni 2022

  Infektiös IHN-sjukdom hos laxfiskar påträffades igen på Åland

  På Åland har IHN hos laxfiskar konstaterats på nytt ett år efter att den föregående epidemin började. Smittan konstaterades nu hos regnbågslax vid en anläggning med recirkulerande vattensystem på Eckerö.

  Infektiös IHN-sjukdom hos laxfiskar påträffades igen på Åland
 • 20. juni 2022

  Uppdaterad anvisning för antibiotika för bin

  Livsmedelsverket har publicerat en uppdaterad version om antibiotikaanvändning vid behandling av bin – en anvisning för veterinärer. Grundprinciperna för den uppdaterade anvisningen är desamma som i…

  Uppdaterad anvisning för antibiotika för bin
 • 10. juni 2022

  En del tröghetsproblem med nötkreatursregistret har lösts men arbetet fortsätter

  I det nya nötkreatursregistret har förekommit tröghetsproblem efter att tjänsten öppnades för djurhållare 27.4.2022. Livsmedelsverket har utrett orsakerna till tröghetsproblemen i samarbete med verkets partners och förbättrar fortlöpande informationssystemens funktion.

  En del tröghetsproblem med nötkreatursregistret har lösts men arbetet fortsätter
 • 1. juni 2022

  Sällskapsdjur betonas vid brådskande myndighetsåtgärder i samband med djurskyddsinspektioner

  Ungefär var tionde djurskyddsinspektion på grund av misstanke ledde till brådskande myndighetsåtgärder 2021. Som under tidigare år rörde 80 procent av de brådskande åtgärderna hållande av…

  Sällskapsdjur betonas vid brådskande myndighetsåtgärder i samband med djurskyddsinspektioner
 • 25. maj 2022

  Får- och getregistrets anvisningar vid problemsituationer

  Störningarna med fårens och getternas öronmärkesbeställningssystem som framkom i april fortsätter. På grund av ett tekniskt fel i systemet har öronmärkesbeställningarna inte levererats till…

  Får- och getregistrets anvisningar vid problemsituationer
 • 25. maj 2022

  Störningarna i beställningssystemet av öronmärken för får och getter har upphört 20.5.2022

  Störningar har uppdagats i Livsmedelverkets får- och getregistrets beställningssystemet av öronmärken under tiden 12.4–20.5.2022. Om ni har beställt öronmärken för får och getter under denna tid från…

  Störningarna i beställningssystemet av öronmärken för får och getter har upphört 20.5.2022
 • 2. maj 2022

  Serviceavbrottet i får-, get- och svinregistret har upphört

  Serviceavbrottet i får-, get- och svinregistret har upphört 29.4.2022. Under serviceavbrottet gjorda anmälningar till kundservicen sparas i tillämpningen så snabbt som möjligt. Problemet med på…

  Serviceavbrottet i får-, get- och svinregistret har upphört
 • 27. april 2022

  Omfattande serviceavbrottet i får-, get- och svinregistret fortsätter

  Serviceavbrottet i får-, get- och svinregistret fortsätter av oberoende skäl av ibruktagandet av det nya nötkreatursregistret. Under serviceavbrottet kan anmälningar göras med blanketter (post eller…

  Omfattande serviceavbrottet i får-, get- och svinregistret fortsätter
 • 27. april 2022

  Omfattande serviceavbrottet i får-, get- och svinregistret fortsätter

  Serviceavbrottet i får-, get- och svinregistret fortsätter av oberoende skäl av ibruktagandet av det nya nötkreatursregistret. Under serviceavbrottet kan anmälningar göras med blanketter (post eller…

  Omfattande serviceavbrottet i får-, get- och svinregistret fortsätter
 • 26. april 2022

  Livsmedelsverket har valt en genomförare av hundregistret

  Livsmedelsverket har slutfört det öppna anbudsförfarandet om utveckling och underhåll av hundregistret. Från och med början av år 2023 blir det obligatoriskt att mikrochippa och registrera hundar.

  Livsmedelsverket har valt en genomförare av hundregistret
 • 22. april 2022

  Omfattande serviceavbrott i får-, get- och svinregistret 21.4 – 27.4.2022

  Ibruktagandet av det nya nötkreatursregistret orsakar ett serviceavbrott i får-, get- och svinregistret som börjar den 21 april kl. 12.00 och upphör i och med att det nya nötkreatursregistret tas i…

  Omfattande serviceavbrott i får-, get- och svinregistret 21.4 – 27.4.2022
 • 7. april 2022

  Instruktioner om hanteringen av jagade vildsvin

  Livsmedelsverket har instruerat vildsvinsjägare om hygienisk hantering av slaktkroppar, kött och biprodukter. Med hjälp av god praxis säkerställer man livsmedelssäkerheten och förhindrar spridning av…

  Instruktioner om hanteringen av jagade vildsvin
 • 16. mars 2022

  Det nya nötkreatursregistret tas i bruk den 27 april

  Märkningen och registreringen av nötkreatur tar ett länge efterlängtat digitalt språng då Livsmedelsverket tar i bruk det nya nötkreatursregistret den 27 april. Ibruktagandet av det nya nötkreatursregistret föregås av ett serviceavbrott och Suomi.fi-fullmakterna ska ges senast den 25 april.

  Det nya nötkreatursregistret tas i bruk den 27 april
 • 15. mars 2022

  Skäl att vara medveten om hälsoriskerna som ukrainska sällskapsdjur för med sig

  Med dem som flyr undan kriget i Ukraina till Finland kommer också sällskapsdjur som på grund av omständigheterna inte uppfyller alla förhandskrav på import. Livsmedelsverket vill påminna personer som har att göra med sådana djur att djuren också kan vara förknippade med någon form av hälsorisker med…

  Skäl att vara medveten om hälsoriskerna som ukrainska sällskapsdjur för med sig
Sidan har senast uppdaterats 5.7.2023