Nyheter om djur

 • 19. juni 2024

  Resultaten från gårdars djurskyddsinspektioner har förbättrats något, i fråga om hästtransporter är situationen den motsatta

  Försummelserna har minskat något på de inspekterade produktionsdjursgårdarna. Det framgår av Livsmedelsverkets senaste rapport om djurskyddstillsynen. Vid de urvalsbaserade djurskyddsinspektionerna…

  Resultaten från gårdars djurskyddsinspektioner har förbättrats något, i fråga om hästtransporter är situationen den motsatta
 • 19. juni 2024

  Viktigt att fästa uppmärksamhet vid den mikrobiologiska kvaliteten på hästars hö

  När skördetiden närmar sig är det viktigt att se till att det inte förekommer brister i den mikrobiologiska kvaliteten på torrhö och hösilage för hästar. Grovfoder av god kvalitet utgör grunden för…

  Viktigt att fästa uppmärksamhet vid den mikrobiologiska kvaliteten på hästars hö
 • 29. maj 2024

  Kundtjänsten gällande förflyttningar av sällskapsdjur och hästar på inre marknaden stänger

  Livsmedelsverket upphör med kundtjänsten gällande förflyttningar av sällskapsdjur, hästar och könsceller på inre marknaden (EU-länder, Norge och Schweiz). Stängningen gäller både telefontjänsten och…

  Kundtjänsten gällande förflyttningar av sällskapsdjur och hästar på inre marknaden stänger
 • 17. maj 2024

  Ny uppföljning av fågelinfluensa inleds på pälsfarmer i juni

  Den nya uppföljningen av fågelinfluensa på pälsdjursfarmer inleds första veckan i juni. Uppföljningen fortsätter till slutet av september. Detta är den period då risken för smitta från vilda fåglar är…

  Ny uppföljning av fågelinfluensa inleds på pälsfarmer i juni
 • 7. maj 2024

  Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets versionsmeddelande

  I djurhållar- och djurhållningsplatsregistret görs en versionsuppdatering tisdagen den 7 maj kl. 12–13. Under den tiden är tillämpningen för myndigheten och e-tjänsten inte i bruk. Ändringen inför nya…

  Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets versionsmeddelande
 • 6. maj 2024

  Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets versionsmeddelande

  I djurhållar- och djurhållningsplatsregistret görs en versionsuppdatering tisdagen den 7 maj kl. 12–13. Under den tiden är tillämpningen för myndigheten och e-tjänsten inte i bruk. Ändringen inför nya…

  Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets versionsmeddelande
 • 30. april 2024

  Oavsett om du har 5 eller 5 000 fåglar – håll dina registeruppgifter uppdaterade i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret

  Fågelinfluensan beaktar inte antalet fåglar, utan kan på samma sätt slå till mot djurhållningsplatser för fjäderfä som djurhållningsplatser för hobbyfjäderfä. Om fågelinfluensa eller någon annan…

  Oavsett om du har 5 eller 5 000 fåglar – håll dina registeruppgifter uppdaterade i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret
 • 23. april 2024

  Fodret i Finland är fortfarande i huvudsak av god kvalitet och säkert

  Rapport om foderkontroll 2023 har publicerats. Enligt resultaten av övervakningen av foderprover uppfyller foder som produceras och släpps ut på marknaden i Finland i huvudsak de krav som ställs i…

  Fodret i Finland är fortfarande i huvudsak av god kvalitet och säkert
 • 9. april 2024

  Djurhållare, registrera din djurhållningsplats och uppdatera dina registeruppgifter i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret

  För att förebygga spridningen av djursjukdomar är det av största vikt att känna till alla djurhållningsplatser för djur i vårt land och säkerställa att uppgifterna om djurhållningsplatserna är…

  Djurhållare, registrera din djurhållningsplats och uppdatera dina registeruppgifter i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret
 • 5. april 2024

  Fördröjningar i öronmärkesleverantören A-foders öronmärkesleveranser

  Fördröjningar i A-foders AgroTag öronmärkesleveranser upptäcktes sedan från och med februari. Fördröjningarna i nötkreaturens öronmärkesleveranser har lösts och öronmärkesleverantören (A-foder) har…

  Fördröjningar i öronmärkesleverantören A-foders öronmärkesleveranser
 • 29. mars 2024

  Får-, get- och svinregistren förnyas

  Livsmedelsverket förnyar får-, get- och svinregistret för att bättre tillgodose de förändrade behoven hos lagstiftning, intressenterna och den tekniska miljön. I det treåriga projektet genomförs nya…

  Får-, get- och svinregistren förnyas
 • 15. mars 2024

  Nyhetsbrev för fodersektorn

  Det första nyhetsbrevet för fodersektorn har publicerats. Nyhetsbrevet utkommer två till fyra gånger per år och skickas till alla foderföretagskontakter. Även andra intresserade kan prenumerera på…

  Nyhetsbrev för fodersektorn
 • 13. mars 2024

  Utrotningen av IHN-sjukdomen hos laxfiskar har framskridit på Åland

  Behandlingen av IHN-epidemin hos laxfiskar som uppdagades för några år sedan på Åland har framskridit nästan helt till slut. Livsmedelsverket har hävt restriktionszonen i Föglö på Åland, som…

  Utrotningen av IHN-sjukdomen hos laxfiskar har framskridit på Åland
 • 2. februari 2024

  Afrikansk svinpest syns på Yles kanaler

  Den afrikanska svinpesten (ASF) som hotar den inhemska svinköttsproduktionen är temat för de allmännyttiga informationsinslag som visas på Yles tv-kanaler i början av februari. Informationsinslaget…

  Afrikansk svinpest syns på Yles kanaler
 • 2. februari 2024

  Skydda fjäderfä och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

  Det årliga förbudet mot att hålla fjäderfä och andra tamfåglar utomhus träder i kraft torsdagen den 8 februari. Syftet med skyddsåtgärden som pågår till slutet av maj är att förhindra…

  Skydda fjäderfä och andra tamfåglar mot fågelinfluensa
 • 15. januari 2024

  Årsskiftet medförde förändringar i avgifterna för foderkontroller

  Från och med början av 2024 måste aktörerna betala för marknadsövervakning av foder om de hittar något att anmärka på i ett prov. Om foderprovet uppfyller de rättsliga kraven och det inte finns några…

  Årsskiftet medförde förändringar i avgifterna för foderkontroller
 • 10. januari 2024

  Sällskapsdjursfoder kan nu produceras även ekologiskt

  Från och med 1.5.2024 kommer det att vara möjligt att producera ekologiskt sällskapsdjursfoder. EU har antagit en förordning som reglerar märkningen av ekologiskt sällskapsdjursfoder. Tidigare har det…

  Sällskapsdjursfoder kan nu produceras även ekologiskt
 • 5. januari 2024

  Glykoalkaloider från potatisråvara sannolik orsak till allvarliga symtom hos sällskapsdjur

  Livsmedelsverket undersökte i november 2023 återkallade foder för sällskapsdjur och råvaror i dem. Den sannolika orsaken till de allvarliga symtomen hos sällskapsdjur har varit en kombination av…

  Glykoalkaloider från potatisråvara sannolik orsak till allvarliga symtom hos sällskapsdjur
 • 2. januari 2024

  Ungefär en tredjedel av hundarna anmäldes till hundregistret under övergångsperioden

  Till Livsmedelsverkets hundregister kan -och bör- man anmäla sin fyrbenta bästa vän, även om övergångstiden gick ut vid årsskiftet. Vid slutet av året 2023 var ca 238 700 hundar anmälda till…

  Ungefär en tredjedel av hundarna anmäldes till hundregistret under övergångsperioden
 • 20. december 2023

  Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret förnyas

  Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret (EPR) förnyas onsdag 20.12.2023 klockan 13–15. Under den tiden är tillämpningen för myndigheten och e-tjänsten inte i bruk. I EPR genomförs i synnerhet…

  Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret förnyas
 • 13. december 2023

  Hundregistrets övergångsperiod är snart över, nu börjar slutspurten för hundinnehavare

  Hundinnehavare som har glömt sin anmälningsplikt har ännu dryga två veckor tid att agera. Alla hundar som bor i Finland ska anmälas till Livsmedelsverkets hundregister före årets slut. För att nå…

  Hundregistrets övergångsperiod är snart över, nu börjar slutspurten för hundinnehavare
 • 4. december 2023

  Förfrågan om följebrevet för nötkreatursdjurhållare

  Livsmedelsverket har i flera års tid per post skickat följebrev, som innehåller aktuell information gällande nötkreaturshållning. I brevet informeras det bland annat om aktuella saker gällande och…

  Förfrågan om följebrevet för nötkreatursdjurhållare
 • 1. december 2023

  Kartläggningen av fågelinfluensa hos rävar och mårdhundar har framskridit i rask takt

  Kartläggningen av fågelinfluensa hos rävar och mårdhundar på farmer har kommit mer än halvvägs. Livsmedelsverkets laboratorium har undersökt prover från 182 pälsfarmer, av vilka 32 har konstaterats ha…

  Kartläggningen av fågelinfluensa hos rävar och mårdhundar har framskridit i rask takt
 • 29. november 2023

  Nya alternativ för utfodring av ekodjur

  Utfodringen av ekodjur ska alltid grunda sig på 100 % ekofoder och tillåtet konventionellt foder och tillsatsämner. Ändringen av förordning (EU) 2021/1165 tillåter användning av konventionell…

  Nya alternativ för utfodring av ekodjur
 • 29. november 2023

  Information om foderkontroller finns på Livsmedelsverkets webbplats

  En mängd information om foder, foderindustrin, lagkrav och foderkontroll finns på livsmedelsverkets webbplats.   Fodermyndighetens främsta roll är att kontrollera foder för livsmedelsproducerande…

  Information om foderkontroller finns på Livsmedelsverkets webbplats
 • 24. november 2023

  JSM: Livsmedelsverkets åtgärder på pälsfarmer nödvändiga för att skydda människor

  Jord- och skogsbruksministeriet bestrider Finlands Pälsuppfödares Förbunds åsikt (pressmeddelande den 17 november 2023) om att åtgärderna för att utrota aviär influensa hos pälsdjur är oskäliga och…

  JSM: Livsmedelsverkets åtgärder på pälsfarmer nödvändiga för att skydda människor
 • 13. november 2023

  Fågelinfluensa hittades på tio rävfarmer

  I den nyligen inledda kartläggningen av räv- och mårdhundsfarmer har fågelinfluensa konstaterats på tio farmer. Gårdarna där smitta konstaterats ligger i de fem landskap där det tidigare förekommit…

  Fågelinfluensa hittades på tio rävfarmer
 • 7. november 2023

  Vid kartläggningen av minkar har vid några pälsfarmer konstaterats fågelinfluensa

  Vid kartläggningen av fågelinfluensa vid minkfarmer har man inom Livsmedelsverkets laboratorieundersökningar undersökt prover från 111 minkfarmer, varav man på tre farmer har konstaterat…

  Vid kartläggningen av minkar har vid några pälsfarmer konstaterats fågelinfluensa
 • 6. november 2023

  Återkallelser av djurfoder (SMAAK, ALVAR)

  4.1.2024 Återkallade sällskapsdjursfoder och råvaror i dem undersöktes vid Livsmedelsverket – glykoalkaloider i potatisråvara är en sannolik orsak till allvarliga symtom hos sällskapsdjur…

  Återkallelser av djurfoder (SMAAK, ALVAR)
 • 2. november 2023

  Smittzonen för fågelinfluensa avvecklas

  Livsmedelsverket avvecklar den smittzon jämte utvidgningar som inrättades på sommaren för att förhindra att fågelinfluensan sprids. Livsmedelsverket häver samtidigt de skyddsbestämmelser för sjukdomen…

  Smittzonen för fågelinfluensa avvecklas
 • 23. oktober 2023

  Vildsvin som spolas iland på Åland hade inte afrikansk svinpest

  Det vildsvin som hittades dött på Åland har inte påvisats ha afrikansk svinpest (ASF) i Livsmedelsverkets laboratorietester. Resultaten av proven från vildsvinet färdigställdes på fredag eftermiddag…

  Vildsvin som spolas iland på Åland hade inte afrikansk svinpest
 • 13. oktober 2023

  En webbläsarversion av blankett F för primärproducenter av foder har skapats

  Blankett F för primärproducenter av foder, som används för att rapportera nya registreringar, ändringar och nedläggningar, har uppdaterats till ett webbläsarformat. Innehållet i blanketten är…

  En webbläsarversion av blankett F för primärproducenter av foder har skapats
 • 11. oktober 2023

  Hundregister väntar en anhopning av anmälningarna till slutet av året

  De hundar som bor i Finland ska anmälas till Livsmedelsverkets hundregister före utgången av detta år. Hittills har endast cirka tio procent av alla hundar anmälts till registret. Överlägset största…

  Hundregister väntar en anhopning av anmälningarna till slutet av året
 • 10. oktober 2023

  Vid kartläggningen av minkfarmer har fågelinfluensa tills vidare konstaterats på två pälsfarmer

  I de första resultaten av kartläggningen av fågelinfluensa på minkfarmer har fågelinfluensa konstaterats på två farmer. I undersökningarna påträffades fågelinfluensa i Vörå och Pedersöre kommuner, på…

  Vid kartläggningen av minkfarmer har fågelinfluensa tills vidare konstaterats på två pälsfarmer
 • 6. oktober 2023

  Inloggningen till får-, get- och svinregistret (djurregistret) kommer att förändras under hösten 2023

  Inloggningsalternativet där användarsignum, lösenord och nyckeltalslista används kommer att upphöra. I fortsättningen kommer inloggningen att kräva stark användaridentifikation via Suomi.fi-tjänsten…

  Inloggningen till får-, get- och svinregistret (djurregistret) kommer att förändras under hösten 2023
 • 28. september 2023

  Konstaterad fågelinfluensa hos minkar i Norra Österbotten

  Fågelinfluensa hos pälsdjur har påträffats hos hägnade minkar i Alavieska. Det är det första fallet av fågelinfluensa vid en pälsfarm i Norra Österbotten. Fallet visar att risken för fågelinfluensa…

  Konstaterad fågelinfluensa hos minkar i Norra Österbotten
 • 19. september 2023

  Ansökan om statsunderstöd för kadaveruppsamlingsverksamhet för år 2024

  Idisslare, svin och fjäderfä som självdött eller avlivats på gårdar i sådana djurtäta uppsamlingsområden som definieras i biproduktlagen måste samlas upp och bearbetas i en godkänd…

  Ansökan om statsunderstöd för kadaveruppsamlingsverksamhet för år 2024
 • 15. september 2023

  Nötkreatursregistrets utdragsbrev och meddelande är nu publicerade

  Livsmedelsverket har postat registerutdragsbrevet endast åt de djurhållare som har beställt brevet. Övriga djurhållare får registerutdragsbrevet elektroniskt. Meddelandet innehåller aktuell…

  Nötkreatursregistrets utdragsbrev och meddelande är nu publicerade
 • 14. september 2023

  Livsmedelsverket har bestämt att alla djur ska avlivas på pälsdjursfarmer som smittats av fågelinfluensa

  Livsmedelsverket har bestämt att alla rävar och mårdhundar ska avlivas på pälsdjursfarmer där fågelinfluensa har konstaterats. Redan tidigare har det bestämts att alla minkar ska avlivas på farmer där…

  Livsmedelsverket har bestämt att alla djur ska avlivas på pälsdjursfarmer som smittats av fågelinfluensa
 • 12. september 2023

  Livsmedelsverket uppmanar att avstå från jaktresor till Mellansverige

  Livsmedelsverket rekommenderar att man tills vidare inte åker på jaktresor till Mellansverige. I Fagerstaregionen upptäcktes nyligen afrikansk svinpest (ASF) hos vildsvin. Smittan kan spridas med…

  Livsmedelsverket uppmanar att avstå från jaktresor till Mellansverige
 • 1. september 2023

  ETT rf Foderseminar 2023

  Tisdagen den 31 oktober 2023 ordnar ETT rf i samarbete med Livsmedelsverkets fodersektion det traditionella Foderseminariet, som i första hand riktar sig till företagen på ETT:s positivlista och andra…

  ETT rf Foderseminar 2023
 • 25. augusti 2023

  Nötkreatursregistrets tillämpning informerar användaren

  Har du redan bekantat dig med nötkreatursregistrets nya e-tjänst? E-tjänsten hittar du på adressen   https://nauta.ruokavirasto.fi/ och om du är nötkreaturshållare eller delaktig i en nötkreatursgård,…

  Nötkreatursregistrets tillämpning informerar användaren
 • 25. augusti 2023

  Hundregistrets ärendehantering för FO-nummer öppnas i slutet av augusti

  Från och med den 29 augusti kan företag och föreningar anmäla sina hundar till Livsmedelsverkets hundregister med hjälp av FO-numret. Den utvidgade ärendehanteringen i hundregistret omfattar bland…

  Hundregistrets ärendehantering för FO-nummer öppnas i slutet av augusti
 • 24. augusti 2023

  Uppföljningen av fågelinfluensa på alla pälsfarmar börjar med minkarna

  Livsmedelsverket startar en uppföljning av fågelinfluensa på alla pälsfarmar i början av september. I det första skedet av uppföljningen undersöks förekomsten av fågelinfluensvirus hos pälsfarmarnas…

  Uppföljningen av fågelinfluensa på alla pälsfarmar börjar med minkarna
 • 22. augusti 2023

  Fågelinfluensa på en ny pälsfarm, i S:t Michel påträffades måsar som dött av sjukdomen

  Högpatogen fågelinfluensa av typ H5N1 har påträffats på en ny pälsfarm i Kauhava. Sammanlagt har fågelinfluensa nu konstaterats på 25 pälsfarmer i Österbotten, varav fler än hälften finns på samma…

  Fågelinfluensa på en ny pälsfarm, i S:t Michel påträffades måsar som dött av sjukdomen
 • 2. augusti 2023

  Fågeljakten närmar sig – hur beakta fågelinfluensan

  Livsmedelsverket rekommenderar att sjöfåglar inte jagas i områden eller på platser där massdöd av fåglar eller fågelinfluensa har konstaterats. Det är vanligt att hundar används vid fågeljakt. För att…

  Fågeljakten närmar sig – hur beakta fågelinfluensan
 • 1. augusti 2023

  Livsmedelsverket har bestämt att alla minkar ska avlivas på pälsdjursfarmar där fågelinfluensa har konstaterats

  Livsmedelsverket har preciserat avlivningskriterierna för pälsdjur som smittats av fågelinfluensa. Enligt beslutet ska alla minkar avlivas på pälsdjursfarmar där fågelinfluensa har konstaterats.…

  Livsmedelsverket har bestämt att alla minkar ska avlivas på pälsdjursfarmar där fågelinfluensa har konstaterats
 • 27. juli 2023

  Livsmedelsverket skickade ett nyhetsbrev till fågelhållare

  Vi skickade 26.7.2023 ett nyhetsbrev via e-post till fågelhållare i vårt register. Nyhetsbrevet innehåller aktuellt information om fågelinfluensa. Livsmedelsverkets nyhetsbrev till fågelhållare…

  Livsmedelsverket skickade ett nyhetsbrev till fågelhållare
 • 26. juli 2023

  Sällsynt med fågelinfluensa hos sällskapsdjur – tills vidare inga konstaterade fall i Finland

  Fågelinfluensa är i synnerhet en sjukdom hos fåglar och virusinfektioner hos sällskapsdjur är mycket sällsynta. Det virus som för närvarande sprids bland vilda fåglar i Finland har veterligen ännu…

  Sällsynt med fågelinfluensa hos sällskapsdjur – tills vidare inga konstaterade fall i Finland
 • 25. juli 2023

  Livsmedelsverket utvidgar smittzonen på grund av fågelinfluensa

  I juni-juli 2023 har högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1 konstaterats på flera orter i Finland. Sjukdomen har konstaterats särskilt hos måsar. Dessutom har sjukdomen som orsakas av viruset…

  Livsmedelsverket utvidgar smittzonen på grund av fågelinfluensa
 • 21. juli 2023

  Smittkällan för fågelinfluensa hos pälsdjur har bekräftats vara en virusvariant som cirkulerar bland måsar

  De preliminära sekvenseringsresultaten av de fall av influensaviruset av subtyp H5N1 (fågelinfluensa) som upptäckts på pälsfarmer i Västra Finland har blivit klara. Resultaten visar att smittkällan…

  Smittkällan för fågelinfluensa hos pälsdjur har bekräftats vara en virusvariant som cirkulerar bland måsar
 • 21. juli 2023

  Livsmedelsverket inrättar smittade zoner på grund av fågelinfluensa

  I juni-juli 2023 har högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1 konstaterats på flera orter i Finland. Sjukdomen har konstaterats särskilt hos måsar. Dessutom har sjukdomen som orsakas av viruset…

  Livsmedelsverket inrättar smittade zoner på grund av fågelinfluensa
 • 21. juli 2023

  Livsmedelsverket rekommenderar också att hobbyhönor hålls inne i hela Finland – det finns rikligt med fågelinfluensa bland vilda fåglar

  Livsmedelsverket rekommenderar att fåglar hålls inomhus eller att man i övrigt säkerställer att vilda fåglar inte kommer i kontakt med fjäderfä och fåglar som hålls i fångenskap eller med det foder…

  Livsmedelsverket rekommenderar också att hobbyhönor hålls inne i hela Finland – det finns rikligt med fågelinfluensa bland vilda fåglar
 • 20. juli 2023

  Livsmedelsverket förbereder sig på att bekämpa fågelinfluensa på pälsdjursfarmer

  Jord- och skogsbruksministeriet ändrade tisdagen den 18 juli 2023 sjukdomsklassificeringen av fågelinfluensa på pälsdjursfarmerna. Detta ger Livsmedelsverket och regionförvaltningsverken möjlighet att…

  Livsmedelsverket förbereder sig på att bekämpa fågelinfluensa på pälsdjursfarmer
 • 19. juli 2023

  Åtgärder som vidtagits av foderföretagare för att bekämpa fågelinfluensa

  I sommar har rikligt med fågelinfluensa konstaterats hos vilda fåglar och hos pälsdjur. Om smittan sprids till fjäderfä eller vidare till pälsdjur kommer det att leda till stora förluster och…

  Åtgärder som vidtagits av foderföretagare för att bekämpa fågelinfluensa
 • 17. juli 2023

  Fågelinfluensa har konstaterats hos rävar på en pälsfarm

  Fågelinfluensasmitta har konstaterats hos blårävar på en pälsfarm i Kaustby, Mellersta Österbotten. Det är fråga om samma högpatogena H5N1-virustyp som har orsakat flera massdödsfall av vilda fåglar…

  Fågelinfluensa har konstaterats hos rävar på en pälsfarm
 • 13. juli 2023

  Den nya lagen om djurvälfärd ställer krav på djurens tillgång till vatten och förhållanden under vilka djur hålls

  Den nya lagen om djurvälfärd som träder i kraft vid årsskiftet medför många förändringar som förbättrar produktions- och sällskapsdjurens levnadsförhållanden. I fortsättningen ska djurhållarna bland…

  Den nya lagen om djurvälfärd ställer krav på djurens tillgång till vatten och förhållanden under vilka djur hålls
 • 10. juli 2023

  Ändring i djurregistrens faktureringstidtabell för år 2023

  Det har varit en paus i djurregistrens fakturering under år 2022, då den nya nötkreatursregistertillämpningen och djurregistrens nya faktureringssystem togs i bruk. Via djurregistrens…

  Ändring i djurregistrens faktureringstidtabell för år 2023
 • 7. juli 2023

  Skrattmåsar, fisktärnor och ejdrar döda i fågelinfluensa

  Livsmedelsverkets undersökningar bekräftar att fåglarnas dödsorsak är högpatogen fågelinfluensa av typ H5N1.  Fisktärnorna hittades i Valkeakoski och Tavastehus, skrattmåsarna i Lahtis och Tavastehus…

  Skrattmåsar, fisktärnor och ejdrar döda i fågelinfluensa
 • 30. juni 2023

  Tänker du hålla sommarfår eller hobbyhöns?

  Kom ihåg, att ägaren är ansvarig för identifiering och registrering av sina djur samt för djurens hälsa och välbefinnande hela djurets livslängd. De krav som lagstiftning ställer på djurhållning bör…

  Tänker du hålla sommarfår eller hobbyhöns?
 • 21. juni 2023

  Djurskyddsinspektionerna återgick till samma nivå som före coronaviruset

  Försummelserna har ställvis ökat på de inspekterade produktionsdjursgårdarna. Det framgår av Livsmedelsverkets senaste rapport om djurskyddstillsynen. Vid de urvalsbaserade djurskyddsinspektionerna…

  Djurskyddsinspektionerna återgick till samma nivå som före coronaviruset
 • 21. juni 2023

  Fågelinfluensa orsakade massdöd av skrattmåsar i Salo

  Högpatogen fågelinfluensa av typ H5N1 har bekräftats vara dödsorsaken för 20 skrattmåsar som hittats i Salo. Skrattmåsarna hittades på samma strand i Halikko den 13 juni och den lokala…

  Fågelinfluensa orsakade massdöd av skrattmåsar i Salo
 • 21. juni 2023

  Livsmedelsverket och Fimea utvecklar rapporteringen av försäljningen och användningen av antimikrobiella läkemedel för djur

  Bekämpningen av antimikrobiell resistens förutsätter heltäckande information om användningen av antimikrobiella läkemedel för olika djurarter. Insamlingen och rapporteringen av dessa uppgifter…

  Livsmedelsverket och Fimea utvecklar rapporteringen av försäljningen och användningen av antimikrobiella läkemedel för djur
 • 15. juni 2023

  Återgång till normala inresevillkor för ukrainska sällskapsdjur

  Sällskapsdjur som anländer till Finland från Ukraina måste uppfylla normala inresevillkor från och med juli. EU-kommissionen har beslutat att de särskilda villkoren för införsel av hundar, katter och…

  Återgång till normala inresevillkor för ukrainska sällskapsdjur
 • 15. juni 2023

  Resultaten av djurens identifiering- och registreringskontroll har publicerats

  Vid övervakningen av identifiering och registrering av djur observerades mycket brister via urvalskontroller i fjol men bristerna var lindrigare än tidigare år. Det framgår av Livsmedelsverkets…

  Resultaten av djurens identifiering- och registreringskontroll har publicerats
 • 9. juni 2023

  Livsmedelsverket rekommenderar IB-vaccination av höns

  Fjäderfänäringen har inlett omfattande vaccinationer mot infektiös bronkit (IB) hos broilrar och värphöns. Producenterna har ansett det nödvändigt att inleda vaccinationer mot IB, eftersom smittan…

  Livsmedelsverket rekommenderar IB-vaccination av höns
 • 9. juni 2023

  Sparvhök som hämtades till Heinola för vård smittad med fågelinfluensa

  Högpatogen aviär influensa (fågelinfluensa) av typ H5 har konstaterats hos en sparvhök som hittades i dåligt skick i Hollola och levererades till fågelskyddshemmet Heinolan Lintuhoitola. Resultatet…

  Sparvhök som hämtades till Heinola för vård smittad med fågelinfluensa
 • 19. maj 2023

  Livsmedelsverket makulerar nötkreaturens oanvända traditionella öronmärken

  Vid identifieringen av nötkreatur har det i samband med den nya lagen om djurens identifiering (1069/2021) tagits i bruk öronmärken som innehåller en elektronisk identifierare. På grund av detta bör…

  Livsmedelsverket makulerar nötkreaturens oanvända traditionella öronmärken
 • 15. maj 2023

  Registreringen av hundar tog fart

  Under de första dagarna har över 14 000 hundar anmälts till Livsmedelsverkets hundregister. Hundregistret öppnades för privatkunder den 8 maj. Det finns ännu en hel del kvar att göra för att målen för…

  Registreringen av hundar tog fart
 • 8. maj 2023

  Hundregistret öppnas för privatkunder

  Livsmedelsverkets hundregister öppnades för privatkunder den 8 maj. Privatpersoner, som registrerar en hund på sin personbeteckning, kan nu anmäla sin hund till registret. I hundregistret ska i…

  Hundregistret öppnas för privatkunder
 • 3. maj 2023

  Nötkreatursregistrets felanmärkningar – ett redskap för nötkreaturshållare

  I nötkreatursregistret har nötkreaturshållare i användning ett redskap för att hantera felanmärkningar. Med felanmärkning menas fel som har uppstått vid den automatiska granskningen som görs i samband…

  Nötkreatursregistrets felanmärkningar – ett redskap för nötkreaturshållare
 • 27. april 2023

  Nötkreatursregistrets gratis e-tjänst fyller ett år!

  Livsmedelsverkets nya nötkreatursregister togs i bruk 27.4.2022. I samband med ibruktagande av det nya nötkreatursregistret flyttade nötkreatursregistrets kundservice till Livsmedelsverket. Då…

  Nötkreatursregistrets gratis e-tjänst fyller ett år!
 • 24. april 2023

  Nötkreaturens registeringsavgiftsfakturering fortsätter efter en paus

  Nötkreaturens registreringsavgifter har inte fakturerats av djurhållarna sedan slutet av april 2022. Avbrottet beror på den nya nötkreatursregistertillämpningen och ibruktagandet av djurregistrens nya…

  Nötkreaturens registeringsavgiftsfakturering fortsätter efter en paus
 • 12. april 2023

  Registret över fodertillsatser i ett nytt onlineformat

  Europeiska kommissionen har publicerat sitt register, som tidigare fanns i pdf-format av godkända fodertillsatser som en online-version, som kan användas för att söka efter fodertillsatser med hjälp…

  Registret över fodertillsatser i ett nytt onlineformat
 • 4. april 2023

  Öronmärken för svindjur finns att beställas från Livsmedelsverket

  Enligt EU:s djurhälsolag ska alla inhägnade svindjur inklusive vildsvin, ullsvin samt minigris märkas med tatuering eller öronmärke. I fortsättningen bör svindjurens öronmärken vara godkända av…

  Öronmärken för svindjur finns att beställas från Livsmedelsverket
 • 3. april 2023

  Foder är djurens föda, inget läkemedel

  Syftet med foder är att tillgodose djurets näringsbehov, inte att förebygga, behandla eller bota sjukdomar. Ett undantag är läkemedelsfodret. Preparat avsedda för behandling eller förebyggande av…

  Foder är djurens föda, inget läkemedel
 • 30. mars 2023

  Övervakningen av coronaviruset hos minkar och mårdhundar ändras

  Övervakningen av coronaviruset hos hägnade minkar och mårdhundar ändras i början av april. I fortsättningen skickar farmerna inte längre regelbundet döda djur till Livsmedelsverkets laboratorium för…

  Övervakningen av coronaviruset hos minkar och mårdhundar ändras
 • 16. mars 2023

  Hundregistret öppnas i maj

  Livsmedelsverkets hundregister tas i bruk stegvis. Den första delen av hundregistret öppnas den 8 maj. När registret har öppnats kan privatpersoner anmäla sin hund till registret. För förenings- och…

  Hundregistret öppnas i maj
 • 23. februari 2023

  Biodlare – Uppdatera dina registeruppgifter i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret

  Livsmedelsverket uppdaterar uppgifterna om biodlare i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret under våren 2023. Livsmedelsverket har via textmeddelande eller e-post kontaktat biodlare som inte har…

  Biodlare – Uppdatera dina registeruppgifter i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret
 • 6. februari 2023

  Livsmedelsverkets avgiftsfria nötkreatursregistertillämpning samt uppdatering av de egna uppgifterna

  Livsmedelsverkets avgiftsfria nötkreatursregistertillämpning är i användning och inloggning sker på adressen https://nauta.ruokavirasto.fi . Aktören som är ansvaring för nötkreaturen ska senast på den…

  Livsmedelsverkets avgiftsfria nötkreatursregistertillämpning samt uppdatering av de egna uppgifterna
 • 3. februari 2023

  Skydda fjäderfän och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

  Förbudet mot att hålla fjäderfän och andra tamfåglar utomhus, som utlyses varje vår, träder i kraft onsdagen den 8 februari. Skyddsåtgärden pågår till slutet av maj och syftar till att förhindra att…

  Skydda fjäderfän och andra tamfåglar mot fågelinfluensa
 • 31. januari 2023

  Utfodringen av ekologiska djur kräver precision

  Kompletteringsfoder som används till ekologiska djur ska, liksom andra foder, uppfylla kraven i ekolagstiftningen. Det menar att foderämnen ska ha producerats med ekologiska metoder. Om det inte…

  Utfodringen av ekologiska djur kräver precision
 • 30. januari 2023

  Registreringsavgiftsfakturering

  Det nya nötkreatursregistret togs i bruk 27.4.2022 och då övergick även faktureringen av registreringsavgifterna till Livsmedelsverket. P.g.a. överföringen har det inte skickats…

  Registreringsavgiftsfakturering
 • 24. januari 2023

  Tips för användning av nötkreatursregistrets tillämpning

  Du visste väl att du enkelt kan göra nötkreaturens lagstadgade anmälningar, så som förflyttningar, födslar och köp, och beställa öronmärken med Livsmedelsverkets gratis tillämpning. Du kan även…

  Tips för användning av nötkreatursregistrets tillämpning
 • 23. december 2022

  Öppnandet av Livsmedelsverkets hundregister fördröjs

  Införandet av Livsmedelsverkets hundregister fördröjs av orsaker som beror på applikationsutvecklaren. Avsikten var att e-tjänsten för hundinnehavarna skulle öppnas i januari, då märkningen av hundar…

  Öppnandet av Livsmedelsverkets hundregister fördröjs
 • 15. december 2022

  Finländarnas selenintag följer rekommendationerna

  Den nationella arbetsgruppen för övervakning av selen har publicerat de senaste resultaten om selenhalten i livsmedel, foder och blodserum i befolkningen. Rapporten innehåller också…

  Finländarnas selenintag följer rekommendationerna
 • 7. december 2022

  Kom ihåg att göra djurens händelseanmälningar till får- och getregistret i tid

  Lagen om identifiering och registrering av djur förändrades i början av år 2022. Förändringar skedde band annat i fårens och getternas märknings- och anmälningstider. Lammen och killingarna bör…

  Kom ihåg att göra djurens händelseanmälningar till får- och getregistret i tid
 • 2. december 2022

  Registreringstjänsten för hundar öppnas vid årsskiftet

  Den ärendehanteringstjänst som Livsmedelsverket upprätthåller för hundinnehavare öppnas vid årsskiftet. Avsikten är att alla hundar i Finland, oavsett ras, ska anmälas till myndighetens hundregister.…

  Registreringstjänsten för hundar öppnas vid årsskiftet
 • 21. november 2022

  World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) 18-24 november 2022

  World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) firas 18-24 november 2022. Syftet med den årliga antibiotikaveckan är att dela information om antibiotikaresistens och hur man kan bekämpa den.…

  World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) 18-24 november 2022
 • 21. november 2022

  Resultatet bekräftades: Älgen i Kyyjärvi hade TSE

  Vid Livsmedelsverkets undersökningar har det säkerställts att den medtagna älg som avlivades i Kyyjärvi i mellersta Finland hade TSE. Det är frågan om det tredje fallet av TSE hos älg som påträffats i…

  Resultatet bekräftades: Älgen i Kyyjärvi hade TSE
 • 18. november 2022

  20 år av resistensuppföljning – var står vi nu?

  Antibiotikaresistens hos bakterier som isolerats från djur och livsmedel och användningen av antibiotika för djur har följts upp i Finland redan i 20 år. Den senaste FINRES-Vet-rapporten täcker 2021…

  20 år av resistensuppföljning – var står vi nu?
 • 9. november 2022

  Hur avsluta djurhållningen på en djurhållningsplats

  Du kan lämna anmälningar om djurhållning, djurhållningsplatser och kadaverplatser elektroniskt i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret på adressen:  https://epr.ruokavirasto.fi.  Via…

  Hur avsluta djurhållningen på en djurhållningsplats
 • 8. november 2022

  Registreringsavgiftsfakturering

  Det nya nötkreatursregistret togs i bruk 27.4.2022 och då övergick även faktureringen av registreringsavgifterna till Livsmedelsverket. P.g.a. överföringen har det inte skickats…

  Registreringsavgiftsfakturering
 • 3. november 2022

  Åland har förklarats som ett område fritt från VHS-sjukdom hos fisk

  Europeiska kommissionen har beviljat Åland, och därmed hela Finland, status som officiellt fritt från VHS hos fisk. Efter långvariga åtgärder för att utrota sjukdomen har inga nya VHS-infektioner…

  Åland har förklarats som ett område fritt från VHS-sjukdom hos fisk
 • 3. november 2022

  I marknadsföring och märkningar av hästfoder gäller det samma krav från lagstiftningen som alla andra livsmedelsproducerande djur

  Utsläppande av foder på marknaden regleras av förordningen (EG) 767/2009. Meningen av foder är att uppfylla djurets näringsbehov, inte att sköta eller bota sjukdomar. Påståendena om hälsa eller…

  I marknadsföring och märkningar av hästfoder gäller det samma krav från lagstiftningen som alla andra livsmedelsproducerande djur
 • 18. oktober 2022

  Ekorrar får diarrésjuka av parasiter

  I Finland har under de senaste ett par åren påträffats ekorrar som konstaterats ha en diarrésjukdom som orsakas av parasiter. I typiska fall är det ekorrungar som drabbas av sjukdomen, och de dör till…

  Ekorrar får diarrésjuka av parasiter
 • 26. september 2022

  Felaktiga öronnummer på nötkreaturens öronmärken

  Enligt lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) i 9 § ska nötkreatur märkas med öronmärken fästa i båda öronen och för djur som är födda år 2021 och senare ska det andra öronmärket…

  Felaktiga öronnummer på nötkreaturens öronmärken
 • 14. september 2022

  Microchip för identifiering av kamel- och hjortdjur kan beställas från Livsmedelsverket

  Enligt EU:s djurhälsolag skall inhägnade kameldjur såsom lama och alpacka, samt hjortdjur såsom rådjur och renar märkas med individuella öronmärken eller microchip. Dessa identifierare kan nu beställas från Livsmedelsverket.

  Microchip för identifiering av kamel- och hjortdjur kan beställas från Livsmedelsverket
 • 7. september 2022

  Yersinios hos fisk har konstaterats i två insjövattenområden

  Yersinia ruckeri biotyp 2 är en allvarlig bakteriesjukdom som drabbar fisk och kan orsaka hög dödlighet. Under sommaren och i början av hösten har bakterien konstaterats på två olika…

  Yersinios hos fisk har konstaterats i två insjövattenområden
Sidan har senast uppdaterats 5.7.2023