Guider i livsmedelsbranschen

Anvisning om tillsynen över näringsmässig berikning (Livsmedelsverkets anvisning 6538/2021, pdf)

Anvisning om tillsynen över näringspåståenden och hälsopåståenden, 17060/1, (pdf)

Handbok om kosttillskott för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare, 17012/5, (pdf)

Handbok om livsmedelsinformation för tillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare, 17068/2, (pdf)

Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare, 17052/4, (pdf)

Hur mängden av en beståndsdel anges, 17027/3, (pdf)

Anvisning om tillsynen över medel som förbättrar livsmedel, 5731/5, uppdaterad 2.9.2020, (pdf)

Mikrobiologisk krav och provtagning 

Mikrobiologisk provtagning och analys av livsmedel för myndigheterna (pdf) Uppdaterad 18.6.2021

Mikrobiologiska krav för livsmedel, tillämpning av kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 (pdf) Uppdaterad 23.6.2021

Tillsyn

Tvärvillkor

Guiden om tvärvillkor

Sidan har senast uppdaterats 6.5.2022