Guider i livsmedelsbranschen

Mikrobiologisk krav och provtagning 

Mikrobiologisk provtagning och analys av livsmedel för myndigheterna (pdf) Uppdaterad 18.6.2021

Mikrobiologiska krav för livsmedel, tillämpning av kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 (pdf) Uppdaterad 23.6.2021

Tillsyn

Villkorlighet

Guiden om tvärvillkor

Sidan har senast uppdaterats 14.12.2022